-->

środa, 23 października 2019

Powały

Powały, dawniej osada leżąca prawdopodobnie w obecnej gminie Sieradz, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 41

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, III rewiru, Zygmunt Kostro, mający kancelarję swą w Kaliszu, przy ulicy Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 7 października 1932 roku, od godziny 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowe­go w Kaliszu, sprzedawana będzie nieruchomość, osada włościańska pod nazwą „Powały", znajdująca się w gminie Męka, powiatu sieradzkiego, pochodząca z b. dóbr Podłężyce, obejmująca ogólnie 47 morgów 13 prętów ziemi a składająca się z 5 działek. Na działce Nr. 1 znajdują się: ogród przestrzeni 4 morg., na którym rośnie około 350 sztuk drzew owocowych, zagajnik i drzewa akacjowe oraz następujące zabudowania:
a) dom mieszkalny drewniany z bali, kryty papą, z tremplem i gankiem;
b) obora i stajnia murowana w 5/8 i 3/8 częściach drewniana z bali, kry­ta słomą z przybudowanym drewnianym kurnikiem i ustępem; c) śpichrz z pustaków, jedną ścianą przybudowany do obory i stajni pod jednym wspólnym dachem z dwoma piwnicami murowanemi; d) dwie stodoły z regli i desek, kryte słomą z przybudowaną szopą drewnianą oraz stu­dnia z kręgów cementowych i oparkanienie sztachetowe, otaczające podwórze. Pozostałe cztery działki stanowią ziemię orną pod zasiewy oraz łąki i pastwiska. Prawo własności zapisane jest na imię Włady­sława i Cecylji małż. Powałków. Opisana nieruchomość obciążona jest następująco: 8.600 zł. w złocie na rzecz Państwowego Banku Rolnego, 800 dol. i 80 dol. na rzecz Ireny Królikowskiej, 5.000 zł. kaucji na rzecz Antoniego Nawrockiego, 10.000 zł. kaucji na rzecz Moszka - Majera Mehla, 2.000 zł. ostrzeżenie na rzecz Marji Tymienieckiej i 4.000 zł. kaucji na rzecz Franciszka Gocka oraz ścieśnieniami, wyszczególnionemi w III dziale Nr. 1 i 2 wykazu hipotecznego i podatkami w sumie 1.065 zł. Powyższa nieruchomość w zastawie ani dzierżawie nie znaj­duje się, ma księgę hipoteczną, przechowującą się w wydziale hipotecz­nym przy sądzie okręgowym w Kaliszu i sprzedana będzie w całości, stosownie do protokółu zajęcia z dnia 2 września 1931 roku, na żądanie Ireny Królikowskiej. Licytacja rozpocznie się od sumy 15.000 zł., przyczem, do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc. sumy szacunkowej.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza