-->

sobota, 21 września 2019

Moskwina

Moskwina, wieś znajdująca się prawdopodobnie w obecnej gminie Goszczanów, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 105

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postanowienia sądu z dnia 16 listopada 1935 r. zostało wdro­żone postępowanie o uznanie za zmarłego Nikodema Napierały, syna Tomasza i Michaliny, urodz. dnia 15 maja 1914 r. we wsi Moskwinie, gm. Goszczanów, pow. tureckiego, wobec czego sąd wzywa go, aby w termi­nie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do są­du, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o ży­ciu lub śmierci Nikodema Napierały, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nad­mierna, że Nikodem Napierała, był stałym mieszkańcem wsi Moskwina, gm. Goszczanów. Nr. sprawy Co. 649/35.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza