-->

poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Skrzynki

Skrzynki, nazwa majątku znajdującego się między wsiami Dzigorzew i Wola Dzierlińska w gminie Sieradz.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 7

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Michale i Józefie małż. Utrackich, właśc. 4 morg. 235 1/2 pr. z maj. Skrzynki, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 2 sierpnia 1926 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza