-->

niedziela, 11 sierpnia 2019

Sabiniakówka

Sabiniakówka, osada położona w gminie Błaszki, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 96

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Józef Trojanowski, urzędujący tamże, przy ul. Józefiny w domu Nr. 23, na skutek żądania Józefa Karmańskiego i stosownie do art. 1146 U. P. C., w poszukiwaniu należności zasądzonej od Józefa i Stefanji małż. Sabiniak, na rzecz wyżej wymienio­nego Józefa Karmańskiego i innych, w dn. 12 lutego 1927 r., od godziny 10 rano, w sali posiedzeń powyższego sądu, wyznaczona została sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości pod nazwą „Osada Sabiniakówka" w gm. Błaszki, pow. kaliskiego, o przestrzeni 4 mórg w jednym odcinku, z niżej wyszczególnionemi budynkami, a mia­nowicie: a) domem mieszk. z bali w średnim stanie, dług. 14, szer. w jednym końcu 7,13, a w drugim końcu 4,90, wysok. 2,74 metr. kryt. w połowie papą, a w połowie dachówką, b) stodoła z 2-ma szopami z drzewa w reglówkę obitą deskami, w średnim stanie pod słomą, dług. 11,74, szerokości 6,34, wysokości 3 metr. c) oborą murowaną pod papą dług. 6,84, szer. 4,40 wysok. 1,90 metr., d) studnią betonową, e) płotem drewnianym, oraz sadem owoco­wym, mieszczącym w sobie 109 drzew różnego gatunku, a także 5 ulami, wo­zem kolejnym i maszyną do sieczki, oraz zasiewami podług opisu z dn. 22 li­pca 1926 r.
Wyżej opisana nieruchomość-osada, ma zaprowadzoną księgę hipotecz­ną, przechowującą się w archiwum hipotecznem, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, a tytuł własności takowej w II dziale wykazu, zapisany jest na imię Józefa i Stefanji małż. Sabiniaków, którzy takową obecnie mają w swojem posiadaniu. W IV dziale wyk. hip. osada ta obciążona jest długami na ogólną sumę 2329 zł. z ewentualnemi %% i kosztami, a w III dziale wy­kazu zapisane są ograniczenia, dotyczące dróg i rowu, wykazanych na planie folwarku Lubanów, a odnoszących się i do rzeczonej nieruchomości.
Sprzedaż rozpocznie się od sumy 3.000 zł., za złożeniem vadium w kwocie 300 zł. Akta sprzedaży mogą być przeglądane w kancelarji wydzia­łu cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, a w dniu licytacji u prowadzącego sprzedaż komornika.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza