-->

piątek, 17 maja 2019

Radzyminów

Radzyminów, dawniej nazwa folwarku w obecnej gminie Sieradz.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 13

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Antonim Kubiku, właścicielu działki gruntu Nr 131, przestrzeni 4 mor. 232 pręt., zapisanej w dziale II wykazu hipot. folw. Radzyminów, pow. Sieradzkiego, pod Nr 21, — i (...)
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 24 sierpnia 1921 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 23

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych: 
16) Wojciechu Kucharskim, właśc. działki gruntu i łąki, zawierających powierz. 7 mórg z maj. folw. Radzyminów, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 23 września 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 35

Wydział hipoteczny, sekcja II-ga, przy sądzie okręgowym w Ka­liszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadko­we po zmarłych:
6) Walentym Górnym, właścicielu południowej połowy działki ziemi Nr. 88 i łąki Nr. 25, obszaru 3 mrg. 150 prętów z pod Nr. 18, dzia­łu II wykazu hip. folwarku Radzyminów, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 3 listopada 1934 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza