-->

środa, 22 maja 2019

Pątnów 1926


Zdjęcie pochodzi z roku 1926 i przedstawia fragment wsi Pątnów. Fotografia została wykonana prawdopodobnie z wysokiego nasypu kolejowego przechodzącego przez wieś. Na pierwszym planie widzimy dwa stawy należące do miejscowego folwarku i drogę obsadzoną wierzbami prowadzącą do drewnianego mostku, pod którym przepływa rzeczka Pątnówka. Za mostkiem znajduje się w oddaleniu od innych domostw drewniana, bielona wiejska chata kryta strzechą, szopa, dwie kobiety w wiejskich strojach, w tym jedna z nich trzyma kilkuletnie dziecko na rękach, oraz pilnujący obejścia pies.
Od chaty prowadzi piaszczysta droga, która w pewnym momencie rozwidla się. Główna część drogi przechodzi obok kościoła, zaś boczna jej część; na której widać jakąś postać, wiedzie do centrum wsi. Po obu stronach drogi ciągną się pola uprawne. Między główną drogą a rzeczką Pątnówką widzimy duże zagęszczenie krzewów i drzew.
Na wschód od kościoła znajduje się duży, niezidentyfikowany budynek, o jasnym kolorze. 
Widoczna na zdjęciu świątynia pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty to jak przypuszczam pierwotny, drewniany budynek, (z wyjątkiem murowanej(?) wieży kościelnej), który stał na miejscowym wzniesieniu zanim wzniesiono w latach 1917-26(1), nowy murowany obiekt. 
Zdjęcie pochodzi  ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

(1) http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/33558,patnow-kosciol-p-w--sw--jana-ewangelisty-(1927)-.html


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza