-->

czwartek, 18 kwietnia 2019

Olszyna strumień

Słownik Geograficzny: 
Nacesławice, w dok. Naczeslavycze, wś nad strum. Olszyną, i folw., pow. kaliski, gm. Staw, par. Chlewo, odl. od Kalisza w. 24; wś dm. 7, mk. 53; folw. dm. 3, mk. 19. W 1827 r. 11 dm., 93. mk. Wspomina tę wś Lib. Ben. Łask. (t. II, 60) w opisie par. Chlewo. Według regestr. pobor. z 1579 r. wś N. (par. Chlewo) był własnością Naczesławskich, do których należało 5 części i Laurent. Desczyńskiego, posiadającego 1 łana, oraz Jakóba Osczeklińskiego, posiad. 1 łana (Pawiński, Wielkop. t. I: 111). Obecnie folw. i wś N. rozl. m. 456: grun. or. i ogr. m. 388, łąk m. 44, past. m. 7, nieuż. i place m. 17; bud. mur. 4, z drzewa 8; płodozmian 4 i 10-polowy. Wś N. os. 17, z grun. m. 20.

Olszyna, strumień o długości 4,91 km (pomiar własny autora bloga), wypływający ze wsi Morawki, przepływający przez wieś Nacesławice w gminie Błaszki, następnie tworzy naturalną granicę między gminami Błaszki i Goszczanów oraz gminami Goszczanów i Szczytniki i uchodzi na zachód od Waliszewic w gminie Goszczanów do rzeki Tymianki. 

1992 r.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza