-->

czwartek, 18 kwietnia 2019

Kuźlak

Słownik Geograficzny:
Psary, w XVI w. Psary Majus i P. Minor, Pszary, wś. folw. i młyn, pow. łęczycki, gm. Dalików, par. Domaniew, odl. od Łęczycy w. 15; folw. ma 5 dm., 84 mk.; młyn 1 dm., 4 mk.; wś 8 dm., 104 mk. W 1827 r. 20 dm., 192 mk. W 1885 r. folw. Psary z nomenkl. Psarki i Kuzlak rozl. mr. 711: gr. or. i ogr. mr. 515, łąk mr. 80, pastw. mr. 75, lasu mr. 22, nieuż. mr. 19; bud. mur. 13, z drzewa 7; płodozmian 8 i 9-polowy. Wś P. os. 27, z gr. mr. 67. Łany folw. dawały dziesięcinę w P. Wielkich do Domaniewa, kmiece pleban. w Turze. P. Małe (minor) miały tylko folwarczne role, dające dziesięcinę pleb. w Domaniewie (Łaski, L. B., II, 369). Według reg. pob. pow. łęczyckiego z r. 1576 wś P., w par. Domaniewo, miała w części Katarzyny Gawrońskiej 1 łan, 8 osad. Część Stan. Przyrownickiego 1 łan, 1 łan pusty i młyn. P. minor miała w części Stan. Przyrownickiego 1 łan., Katarzyny Gawrońskiej 1 łan. (Pawiń., Wielkp., II, 67).

Kuźlak, przyległ. Psar par. Domaniew pow. łęczycki. Nazw. *Kuźla : Kuźlak. (Ks. Stanisław Kozierowski: Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, Poznań, 1926.)

Kuźlak, nie odnaleziony na mapach.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza