-->

czwartek, 25 kwietnia 2019

Łagodzin

Łagodzin, dawniej osada leśna położona prawdopodobnie w obecnej gminie Poddębice, nie odnaleziona na mapach.

Echo Tureckie 1939 nr 29

Nr. akt. Km. 199/39
OBWIESZCZENIE
p.o Komornik Sądu Grodzkiego w Turku Antoni Hartman mający kancelarię w Tur­ku ul. Kaliska Nr. 34 na podstawie art. 602 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 27 lipca 1939 r. o godz. 16.30 w os. leśnej Łagodzin gm. Niewiesz odbędzie się 2-ga licytacja ruchomości, należących do Feliksa Łagodzińskiego składających się z 27 mtr.3 drzewa szczapowego sosno­wego, 13 mtr.3 karfuny sosnowej (fuceńki) 50 kupek gałęzi sosnowych dwumetrowej wysokości i 10 mtr.3 wiórów z obróbki drzewa oszacowanych na łączną sumę zł. 775.
Ruchomości można oglądać w dniu li­cytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczo­nym.
p.o. Komornika

A. Hartman

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza