-->

środa, 7 lutego 2018

Inwentarz dóbr Wola Przatowska (1824)


Źródło inwentarza:
Dowody majątku Wola Przatowa (1820-1929) (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Działo się na gruncie wsi Woli Pszatowskiey w pomieszkaniu dworskim dnia 26 marca roku 1824.
Na żądanie Dyrekcyi Banku Głównego w Berlinie, która sobie do tego interessu mieszkanie prawne w Kaliszu u Wo Jana Miczke Patrona Trybunału ma obrane, od którey tenże Wy Jan Miczke Patron przy Trybunale Cywilnym Wtwa Kaliskiego stawać subhastacyą popierać będzie.
Komornik przy Trybunale Cywilnym Wtwa Kaliskiego przez JWa Ministra Sprawied. pod dn. 29 lutego 1812 nominowany w Kaliszu przy ulicy Józefiny w domu pod Nr. 570 mieszkaiący.
Na mocy Deklaracyi urzędowey przez Wo Jana Stokowskiego na Dyrekcyi dla Dyrekcyi Banku Głównego w Berlinie na summę 19. 450 [..., 4 tys.]¹ i prowizye, w dniu 24 czerwca r. 1822 wystawioney, która na czele Aktu Zapowiedzenia Exekucyi w dniu 18 Grudnia r. z. wydanego, a na dniu 9 stycznia r. b. wręczonego, wypisaną została.

W Imieniu Nayiaśnieyszego Alexandra Igo Cesarza wszech Rossyi Króla Polskiego etc. etc.
Z mocy powyżey wypisaney Deklaracyi Urzędowey, ziechał podpisany Komornik na grunt wsi Woli Pszatowskiey nakazuiąc pokornie Wu Janowi Stokowskiemu Dziedzicowi teyże Woli Pszatowskiey Powiecie Szadkowskim zamieszkałemu, ażeby natychmiast zapłacił Dyrekcyi Banku Głównego w Berlinie lub mne Komornikowi maiącemu Deklaracyą w ręku, prowizyą po 4 od sta od summy 19, 454 [...]¹ za czas od Bożego Narodzenia roku 1819 do So Jana Chrzciciela 1823 roku w kwocie dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy talarów, 14 [...]² zalegaiącą, zastrzegaiąc [...]³ prowizyi, która od Bożego Narodzenia r. 1821 po 5/100 płaconą bydź winna gdyż w przypadku odmówienia do zaięcia nieruchomości wsi Woli Pszatowskiey z przyległościami przystąpi - obecny Wy Jan Stokowski niemożność natychmiast zapłacenia powyższey prowizyi oświadczył, za tym Komornik w przytomności dwóch Świadków prawnych niżey wymienionych do zaięcia nieruchomości przystąpił.

W przytomności
Ur. Szymona Staychrzaka Sołtysa / W wsi Woli Pszatowskiey mieszkaiących
Ur. Gaspra Ludwisiaka Półrolnika/

Nr. Imię i nazwisko mieszkaiącego
Jaki budynek
Z czego się składa
Czym kryty
Na takie miary Warszawskiey
Jakiey potrzeba reparacyi
długości
szerokości
wysokości


Dwór w którym 4 pokoie, schowanie, garderobka i 2 sienie
z drzewa kostkowego w węgły
gontami


26
16
5
okien i [pod...]4


Chlewy o 4 przedziałach
z drzewa rzniętego w węgły
słomą i gontami


26
7
4
przyciesi


Kurnik stary
z drzewa w węgły
słomą i gontami
10
7
4
Dom folwarczny w którym 2 izby i 2 komory
z drzewa kostkowego w węgły
dranicami


23
12 1/4
4
Wychodek
z drzewa i tarcic
deskami
-
-
-
Piwnica w ziemi
z drzewa [kostkowego] w węgły
dranicami
16


9 1/25
-
Obora
z drzewa rzniętego w węgły
słomą
24 1/2
11
3 3/4
Owczarnia
z drzewa w węgły


słomą
14
12
3 1/2
Owczarnia
z drzewa rzniętego w węgły
słomą


24
12
4
przyciesi


Stodoła o 1 klepisku
z drzewa w węgły
słomą


35
12 1/2
4
Stodoła o 2 klepiskach
z drzewa w węgły
słomą


52
13 1/2
4 3/4
Stodoła o 1 klepisku
z drzewa w węgły
słomą


32
12 1/2
3 1/2
Spichrz
z drzewa w węgły
słomą


10 1/2
12
4 1/2
Kurniki o 5 przedz.
z drzewa rzniętego w węgły
słomą i dranicami
24
10
4
przyciesi


Staynie i wozownie
z drzewa w węgły
[słomą] i dranicami
42
10 1/2
4
W podwórzu studnia z drzewa.
Podwórze ogrodzone płotem w płaty.


Dom czyli gorzelnia stara
z drzewa w węgły
gontami
30 1/2
13
3 1/2
przestawien


Zrąb z starej obory
z drzewa w węgły
-
18
8
2 1/2Zabudowania wieyskie.
1. Jana Maychrzaka Karczmarza
Dom o 2 izbach i komorze


Chlewik
Obora
Szołek
Stodoła
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
z drzewa w węgły
słomą
słomą
słomą
słomą w węgły
słomą w węgły
20 1/2
5
14
12
24
10
4
8
7
12
4
2
3
3
4dachu
2. Teodora Wawrzyniaka Pułroln
Dom o 1 izbie i komorze
Staynia, obora i szopa
Szołek
Stodoła


z drzewa w węgły
z drzewa w węgły

z drzewa w węgły
z drzewa w węgły


słomą z gontami
słomą

słomą
słomą


21
31

5
28


10
7 1/2

5
10


4
3

3
4


3. Grzegorza Ziembiecka Zagrod
Dom o 1 izbie i komorze
Chlewik
Obora
Stodoła
z drzewa w węgły


z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
słomą


słomą
słomą
słomą
20


8
12
22
10


4
8
10
4 1/2


3
3
4


4. Wojciecha Kazmierczaka Półroln
Dom o 2 izbach i komorze
Stodoła


Obora


Staynia
z drzewa w węgły


z drzewa w węgły


z drzewa w słupy


z drzewa w słupy
słomą


słomą


słomą


słomą
30


30


15 1/2


22
12


10


8


6
4


4


4


3


5. Jędrzeia Wawrzyniaka Zagrod
Dom o 1 izbie i komorze
Obora
Staynia
Stodoła


z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy


słomą
słomą
słomą
słomą


14
10
6
21


8
4
4
10


4
2 3/4
3
3


6. Szymona Maychrzaka
Dom o 1 izbie i komorze
Obora i szopa
Szołek
Chlewik
Stodoła


z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy


słomą
słomą
słomą
słomą
słomą


19
19
6
4 1/2
22


10
7
6
3
10


3
3
3
2
4


przyciesi
7. Jakuba Sprineika Zagrod
Dom o 1 izbie i komorze
Obora i szopa
Stodoła
Stodoła


z drzewa w węgły
z drzewa w węgły
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy


słomą
słomą
słomą
słomą


20
16
23
14


9
8
9 1/2
7


4
3
3
3 1/2


8. Kaspra Ludwisiaka Pułroln
Dom o 1 izbie i komorze


Obora
Staynia
Chlewik
Obora
Chlewik
Stodoła
Stodoła
z drzewa w węgłyz drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
z drzewa w węgły
słomąsłomą
słomą
słomą
słomą
słomą
słomą
słomą
20 1/216
6
6
10
6
20
24
97
5
4
7
3 1/2
7
8
33
3
3
3
2 1/2
3
3 1/4


9. Grzegorza Ludwisiaka Komornika
Dom o 1 izbie i komorze z oborą
Stodołka


Chlewik
z drzewa w węgły

z drzewa w słupy


z drzewa w słupy
słomą

słomą


słomą
26 1/2

14 1/2


3
9

9


3
4

4


2


10. Woyciecha Kazmierczaka Zagrodn
Dom dwoiaki o 2 izbach
Oborka
Obora

Staynia
Stodoła

z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy i węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły

słomą
słomą
słomą

słomą
słomą

20
10
13

5 1/2
22

10
3 1/2
5

4 1/2
10

4
3
3

3 1/2
4


11. Adama [Tu]6rayczyka Komornik
Dom o 1 izbie i komorze z stodołą
Obora
Chlewik
z drzewa w węgły

z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
słomą

słomą
słomą
30

8
5
9

9
3
4

3
2 1/2


12. Jana Palustrzaka Zagrodn
Dom o 2 izbach
Oborka
Stodoła
Obora
Chlewik
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
słomą
słomą
słomą
słomą
słomą
19
10
23
12
9 1/2
10
4
10
7 1/2
4 1/2
3 1/2
2 1/2
4
3 1/4
2 1/2


13.
Dom o 4 izbach
Oborka


Chlewik
Stodoła
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy


z drzewa w słupy
z drzewa w słupy
słomą
słomą


słomą
słomą
24
14 1/2


5
11
12
9


3
9
4
3


2 1/2
4


14.
Dom o 4 izbach
Stodoła z oborą
Zrąb od kuźni
z drzewa w węgły
z drzewa w słupy
z drzewa w węgły
słomą
słomą
słomą
23
18
9
12
10
8
3 1/2
3 1/2
3 3/4


15.
Dom czyli karczma o 2 izbach i komorze
Zrąb od stayni
z drzewa w węgły


z drzewa w węgły
słomą


słomą
40


30
13


15 1/2
5 1/2


5 1/2


Bogumił Orłowski młynarz
Wiatrak o 2 gankach z wszystkiemi porządkami do melenia, oraz 2 stępy do tłuczenia
z drzewa w węgły
słomą
10 1/2
10 1/2
-Folwark Remiszew.

1. Dom folwarczny z drzewa rzniętego w węgieł, dranicami kryty, w którym trzy pokoie i komora, długi łokci 30, szeroki łokci 14, wysoki łokci 4.
Oborka z drzewa w słupy słomą i deskami, długa 6, szeroka 5, wysoka 3 łokci.
Stodoła pusta, bez dachu, z drzewa w słupy długa 27, szeroka 9, wysoka 3 łokci.
2. Wszystkie budynki, tak dworskie jako i wieyskie potrzebuią reperacyi w przyciesiach, a szczególniey w dachach.

Wola Przatowska 1871 r.


Inwentarza gruntowego dworskiego, oraz sprzętów i narzędzi gospodarskich niemasz.
Pułrolników trzech, z tych pierwszy ma 4 woły, krowę, wóz, radlicę, i żelaza płużne, drugi ma 2 woły, trzeci ma 4 woły i 12 [...]7 na porządki, oraz zasiew gruntowy.
Zagrodników trzech, z tych pierwszy ma 2 woły, krowę, wóz, żelaza płużne, radlicę, drugi ma 2 woły, krowę i 12 [...]7 na porządki, trzeci ma 2 woły.
Jeden pułrolnik pusty.
Zagrodników trzech bez inwentarza.
Chałupników pięciu z tych żaden ma zasiew gruntowy.
Komorników czterech.
Dwie Komornice.
Młynarz Bogumił Orłowski płaci z wiatraka i roli czynsz co rocznie[...]8 350 na Sw Woyciech, i mele dworskie mlewo bez miarki, surowce, słody, mąki i kaszę.
Pułrolnicy robią na tydzień po 6 dni ręczno lub 3 dni bydłem, orzą po 6 prętów za dwa dni, 3 tłuki w żniwa odrabiaią, na daninę daią po 2 kapłony i 30 iay, owce myia i strzygą, warzywo obieraią, stróżą, trzodę z kolei odbywaią, sadze wycieraią, przędą po sztuce z lnu pańskiego i świętną drogę odbywaią.
Zagrodnicy robią w tydzień po 3 dni ręczno lub bydłem, orzą za trzy dni 12 [lasek]9, a od So Jakuba do So Michała po 4 dni, na daninę daią każdy kapłona, kurę i medel iay, przędą po puł sztuki, resztę powinności iak Pułrolnicy odbywaią.
Chałupnicy dwóch robi w tydzień po 2 dni ręczno, a od So Jakuba do So Michała po 3 dni, trzech robi w tydzień po 2 dni ręczno przez cały rok, i 3 tłuki odbywaią.
Komornicy, trzech robi po 2 dni w tydzień i 3 tłuki, biorą za to kopczyznę, czwarty robi dzień w tydzień i 3 sztuki.
Komornice robią dzień w tydzień.
Karczmarz robi na rok 20 dni ręczno.
Dobra te Wola Pszatowska z folwarkiem Remiszew graniczą w swym okręgu na wschód słońca z wsią Wrzeszczewice, na południe z wsią Stryie Paskowe i z wsią Przatów, na zachód z miastem Szadek, na północ z wsiami Tarnówka i Willamów.
Obeymuią rozległości w gruntach ornych 1, 2, 3, 4 klassy z łąkami borami, i lasami, krzakami, stawami, ogrodami i zabudowaniami w ogule około 2027 mórg 66 prętów miary magdeburskiey.
Wysiewu ogółem ozimego i jarego zboża na folwarkach Woli Pszatowskiey i Remiszów:
Żyta korcy 60.
Pszenicy korcy 6 garcy 12.
Jęczmienia korcy 18.
Grochu korcy 6.
Owsa korcy 55.
Taterki korcy 10.
Rzepaku garcy 16.
Lnu korzec 1.
Konopi garcy 16.
Ziemniaków korcy 15.
Prosa garcy 8.

Opłacenia podatków rocznie do Kassy Obwodu Sieradzkiego według kwitu teyże Kassy pod d. 23 marca rb. wydanego.
1. Offiary 24/100 zł. 93 gr. 24.
2. Kontyngensy dworskiego zł. 134 gr. 12.
3. Podymnego zwyczaynego zł. 90.
4. Kontyngensu gromadzkiego zł. 64 gr. 28.
5. Szarwarku zł. 84.
Razem zł. 467 gr. 4.

Oprócz tych daie Dominium do Koscioła Parafialnego miasta Szadku [...]8 50 dziesięciny, gromada do Kollegiaty w Łasku [...]10 19. Składki ogniowey za koscioł w Szadku zł. [...]10 1 gr. 8 - Dominium tyleż.
Wieś folwarczna Wola Pszatowska z folwarkiem Remiszew składa gminę, położona w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Wtwie Kaliskim, odległe od miasta Szadku puł mili, od miasta Lutomierska o pułtory mili, od miasta Łasku o pułtory mili, od miasta Sieradza o 3 mile.
W tey wsi iest zaprowadzona Administracya na rzecz Dyrekcyi Banku Głównego w Berlinie, Administratorem iest Piotr Kurzydłowski ustanowiony, w Przyrównicy mieszkaiący.

Dobra wolne Szlacheckie Wola Pszatowska z folwarkiem Remiszów przez publiczną licytacyą sprzedane zostaną, która licytacya w [...]11 Trybunale Cywilnym Wtwa Kaliskiego w Kaliszu w Pałacu Sądowym na Audyencyi Publiczney odbywać się będzie.
Administratorem tych nieruchomości ustanowił Komornik powyżey wypisanego Uo Piotra Kurzydłowskiego, któremu polecił aby folwark Remiszew ile możności był przyzwoicie obsiany gdy ten zostaie teraz pod Administracyą, zostawiaiąc wolność Wu Janowi Stokowskiemu zgłoszenia Wu Miczke o alimenta.
Protokuł ninieyszy w czterech exemplarzach opisany po przeczytaniu w oryginale i kopiach, przez Komornika i Ur. Piotra Kurzydłowskiego podpisany został, Świadkowie nie umieiąc pisać niepodpisali.
[pomijam końcowa część]

Przypisy:
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza