-->

niedziela, 6 sierpnia 2017

Zapłocie

Zapłocie, wcześniej kolonia, obecnie nazwa pola w gminie Wróblew.

Plan dóbr Charłupia Wielka w Gubernii Kaliskiej 
Powiecie Sieradzkim położonych, fragment z 1882 r. (AP Łódź)

1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 54

Obwieszczenie.
Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Stanisław Bzowski, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
5) Macieja Bednarka, właściciela działki gruntu Nr 4, przestrzeni 5 dzies. 300 saż., ze składu kolonji Zapłocie, pow. Sieradzkiego:
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 10 czerwca 1919 r., o godz. 10 rano, w kancelarji pomienionego wyżej notarjusza przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Stanisława Bzowskiego, gdzie w oznaczonym terminie osoby w spadku interesowane stawić się powinny, pod skutkami przez prawo przewidzianemi.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 19

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Piotrze Wiśniewskim, właśc. 10 dzies. 350 sąż. z kol. Zapłocie, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 25 sierpnia 1924 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 101

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Józefie — Kazimierzu Marcinowskim, właśc. 5 m. z kol. Zapłocie, pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 30 czerwca 1927 r. w którym to dniu osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
2. Charłupia-Wielka, obejmującą: wieś Charłupia Wielka, folwark Charłupia Wielka, folwark Charłupia Wielka, kolonję Janków, osadę Myja, kolonję Tatjanówka, osadę Wygoda, kolonję Wygoda, kolonję Zapłocie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza