-->

piątek, 4 sierpnia 2017

Stok Łąki

Stok Łąki, osada leżąca prawdopodobnie w gminie Błaszki, nie odnaleziona na mapach.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 21

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1927 r. o zmianie granic gmin Błaszki i Iwanowice w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770 zarządzam, co następuje:
§ 1. Kolonję Poręby i osadę hipoteczną Stok- Łąki wyłącza się z gminy Błaszki w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem i włącza się je do gminy Iwanowice w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.
Minister Spraw Wewnętrznych
(—) Sławoj-Składkowski.
Rozporządzenie powyższe ogłoszono w Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 81, poz. 709.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza