-->

piątek, 11 sierpnia 2017

Niwa Olszynka / Sokołów A

Niwa Olszynka vel Sokołów A, kolonia leżąca w gminie Sieradz, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 27

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Wawrzyńcu Parzybucie, współwłaśc. trzech działek Nr. Nr. 19. 20 i 21 przestrzeni: działka Nr. 19 i 20 po 4 dzies. 240 sąż. i działka Nr. 21 — 1 dzies. 2275 sąż., zapis. pod Nr. 8, w Dziale II wyk. hip. maj. Niwa, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kali­szu na d. 6 października 1923 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
9. Sokołów, obejmującą: wieś Sokołów, kolonję Sokołów, osadę Nr. 2 Sokołów, kolonję Sokołów A. (Niwę Olszynkę).
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza