-->

piątek, 4 sierpnia 2017

Młynek / Chociw Młynek

Słownik Geograficzny:  
Młynek,  os. nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Chociw, 2 dm., 8 mk., 32 mr. ziemi włośc.

Spis 1925:
Chociw-Młynek, osada, gm. Chociw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 21. Mężczyzn 8, kobiet 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 21. Podało narodowość: polską 21.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Chociw dzieli się na gromady:
1. Chociw, obejmującą: wieś Chociw, osadę młyńską Chociw, folwark Chociw, folwark Chociw okupnicy.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza