-->

wtorek, 8 sierpnia 2017

Bugaj / Kolonia Strumiany nr 2

Bugaj, nazwa kolonii Strumiany nr. 2, leżąca w gminie Burzenin, nie odnaleziona na mapach.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
11. Strumiany, obejmującą: wieś Strumiany A, wieś Strumiany B.
19. Kolonja Wielka-Wieś, obejmującą: kolonję Wielka-Wieś A., kolonję Józiuchna, kolonję Strumiany Nr. 1, kolonję Strumiany Nr. 2 (Bugaj), kolonję Strumiany Nr. 3 (Baraki).
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 20 z dnia 2. X. 1933 r. poz. 258, str. 506 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 28. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 28. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 20 z dnia 2. X. 1933 r. poz. 258, str. 506) ulega następującym zmianom:
3) w § 1 p. XIII. skreśla się słowa: „19. Kolonja Wielka-Wieś, obejmującą: kolonję Wielka-Wieś A, kolonję Juziuchna, kolonję Strumiany Nr. 1, kolonję Strumiany Nr. 2 (Bugaj), kolonję Strumiany Nr. 3 (Baraki)", a na ich miejsce umieszcza się: „19. Kolonja Wielka-Wieś A, obejmującą: kolonję Wielka-Wieś A, kolonję Józiuchna, kolonję Strumiany Nr. 1, kolonję Strumiany Nr. 2 (Bugaj), kolonję Strumiany Nr. 3 (Baraki).
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza