-->

wtorek, 8 sierpnia 2017

Babieniec

Babieniec, zaścianek leżący w gminie Lututów, nie odnaleziony na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 93


Wydział hipoteczny w Wieluniu, z. Kaliskiej, obwieszcza, że na d. 1 marca 1923 r. wyznaczony został termin pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki dla nieruchomości Abrama-Eljasza Sztulmana, syna Hersza, położonej w osadzie Lututowie, w miejscowości zwanej „Babiniec", składającej się z działki gruntu, o przestrz. 75 pręt. kw. z domem, zabudowaniami i parowym młynem.

Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie przedstawić swe prawa, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XII. Obszar gminy wiejskiej Lututów dzieli się na gromady:
11. Os. Lututów, obejmującą: zaśc. Babieniec, os. Lututów.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza