-->

środa, 26 lipca 2017

Wola / Wola Mokrska

Wola Mokrska, dawniej nazwa folwarku (Wola), obecnie część wsi w gminie Mokrsko.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
23) w § 1 p. XIV. w gromadzie Mokrsko- majerat, oznaczonej liczbą 8, po słowach: „os. Mokrsko-Pilarskiego" dodaje się „os. Mokrsko-Głąba", „os. Mokrsko-Świtalskiego" oraz „folw. Mokrsko-Wola".
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza