-->

piątek, 28 lipca 2017

Kiełczygłów Okupniki / Okupniki

Wikipedia:
Kiełczygłów-Okupniki (do 2009 Okupniki) – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Kiełczygłów.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Do 2008 nosiła nazwę Okupniki i była częścią wsi Kiełczygłów.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Kiełczygłów dzieli się na gromady:
6. Kiełczygłów - Okupnicy, obejmującą: Kiełczygłów-Okupnicy.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1967 nr 113

7 pożarów —365 tysięcy zł strat
Wczoraj w woj. łódzkim zanotowano 7 pożarów. Straty oblicza się na ok. 365 tys. zł.

(...) 3 stodoły i dachy na 2 budynkach strawił pożar w Okupnikach pow. Pajęczno. Przyczyną pożaru była również iskra z komina. Straty — ok. 60 tys. zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza