-->

niedziela, 30 lipca 2017

Edmundów

Edmundów, obecnie część wsi w gminie Wodzierady.

1992 r.


GAJÓWKA I STAWY

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 28

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Janie Goszczyńskim, synie Ignacego, współwłaśc. folwarku Kiki lit. A vel Edmundów, pow. Łaskiego;

Termin do regulacji powyższego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 15 października 1921 r. co do punktów: Nr Nr. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 15 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu Nr. 2 w kancelarji Feliksa Kok-czyńskiego, co do punktu Nr. 4 w kancelarji Bronisława Cedrowskiego, zaś co do punktów Nr. Nr. 10 i 16 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wydziale, hipotecz. w którym osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 39

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Stanisławie Goszczyńskiej, z Wężyków, córce Józefa, współwłaśc. folw. Kiki A vel Edmundów, pow. Łaskiego;
Termin do regulacji powyższego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 25 listopada 1921 r., co do punktów: Nr. Nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18 i 20, w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów: Nr. Nr. 1 i 19 w kancelarji Seweryna Żarskiego, co do punktów: Nr. Nr. 5, 11 i 14 w kancelarji Bronisława Cedrowskiego, zaś co do punktów: 9 i 15 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, notarjuszy przy powyżej wymienionym wydziale.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Bałucz dzieli się
na gromady:
4. Karszew, obejmującą: wieś Karszew, folwark Karszew, wieś Kiki, folwark Kiki, folwark Kiki-Edmundów, kolonję Kiki Nr. 1, kolonję Kiki Nr. 2, kolonję Kiki lit. „B".
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

1 komentarz:

  1. Witam. Szukam map folwarku kiki edmundow. Pilnie. Jestem właścicielem. Jeśli można to proszę o pomoc jeśli ktoś coś wie. Dziękuję.

    OdpowiedzUsuń