-->

poniedziałek, 22 lutego 2016

Chrząstawka

Chrząstawka, realność w dobrach Chociw i Łazów, położona w obrębie dóbr Rogóźno, leżąca prawdopodobnie w gminie Widawa, nie odnaleziona na mapach. Jest to albo leżąca na wschód od wyżej wymienionych dóbr wieś Chrząstawa, lub nie znana do tej pory i nie występująca w dotąd przeglądanych dokumentach odrębna od Chrząstawy jednostka osadnicza.

Dziennik Warszawski 1876 nr 18

N. D. 379. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca)1860 r. i upoważnienia przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonego, następujące dobra ziemskie za zaległości w ratach Towarzystwu należnych wystawione są, na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w M. Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:
2. Dobra Chociw i Łazów, z pustkowiem Ruda do których należy realność Chrząstawka w obrębie dóbr ościennych Rogużno położona, z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 838 kop. 45. vadium do licytacji rs. 1,200, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 14,939 kop. 20, termin sprzedaży d. 4 (16) Sierpnia 1876 r. nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 7,204 kop. 99 1/2 przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Władysławem Jawornickim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rojentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza