-->

środa, 9 grudnia 2015

Nowiny / Nowina

Nowiny / Nowina, młyn na rzece Grabi, leżący wgminie Łask, zaznaczony na mapie z 1915 roku.

1915 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 184

(N. D. 4473) Sąd Pokoju Okręgu Szadkowskiego. Wydział Hypoteczny.
Na skutek wniesionego żądania o wywołanie do pierwiastkowej regulacyi hypoteki nieruchomości w mieście Łasku położonej, własnością Augusta i Franciszki z Osieckich małżonków Żeromskich będącej składającej się z gruntów i zabudowań jak następuje.
a)Gruntu zwanego Nowiną nad granicą wsi Łapatek i nad rzeką Grabówką do drogi młyna Łętkowskiego położonego.
b) Gruntu również zwanego Nowiną nad Pasieką brehowską położonego.
c) Dwóch składów roli długości staj cztery od boru Łapatkowskiego do pastwiska miejskiego, między rolami mateusza Gąbarowskiego i Tomasza Gąsiorowskiego w miejscu zwanym Kąty do miasta Łasku należącem.
d) Młyna wodnego zwanego Nowina nad rzeką Grabówką wraz z zabudowaniami do tegoż należącemi wystawionemi na gruncie powyżej ad a opisanym.
Zawiadamia interessentów, że takowa regulacya nastąpi w Sądzie tutejszym w dniu 3 (15) Listopada r. b. 1856, wzywa ich przeto, aby w terminie powyższym sami osobiście, lub przez pełnomocników urzędownie upoważnionych zgłosili się celem wykazania praw i pretensyi swych, gdyż niezgłaszający się podpadną skutkom prekluzyi art. 154 i 160 prawa hypotecznego z r. 1818 przepisanej.
Ogłoszenie decyzyi, jaka w skutek aktu regulacyi wadaną będzie nastąpi w dniu 6 (18) Listopada r. b. o godzinie 10 z rana na posiedzeniu publicznem Sądu i odtegoż dnia czas do appellacyi upływać zacznie.
Interessenci przeto bez dalszego wezwania w Sądzie tutejszym stawić się powinni.
Szadek d. 24 Lipca (5 Sierp,) 1856 r.
J. Sztandynger, Podsędek.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza