-->

poniedziałek, 16 listopada 2015

Przybyszów / Przybyszew

Przybyszów, folwark w dobrach Saków, leżący prawdopodobnie w gminie Wartkowice, nie odnaleziony na mapach.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 288

(N. D. 6386) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Uwiadamiam, iż na żądanie Jana Radolińskiego właściciela dóbr Stemplowa tamże w Okręgu Wartskim zamieszkałego, a do tego przedmiotu prawne mięszkanie u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu sobie obierającego, który subchastacyą tę popiera, aktem na gruncie dóbr Sakowa w dniu 15 (27) Września 1848 r. przez Józefa Rojek Komornika Trybunału zdziałanym, zajętą została na prz musowe wywłaszczenie połowa dóbr Sakowa lit. A. В. C. w Okręgu Wartskim, Powiecie Kaliskim, Gubernii Warszawskiej, Gminie Sakowa położonych, w granicach jawnych i rozmierzonych z połową folwarku Przybyszów, z połową kolonii Grabiszew i lasem do téj połowy dóbr należącym: dobra te składają się z wsi zarobnéj Saków z folwarku tegoż nazwiska, i drugiego folwarku Przybyszew, są własne Felixa Niemiry obywatela w Stempléwie zamieszkałego w posiadaniu dzierżawnym Marcyanny Szczuckiej wdowy do Świętego Jana 1851 r. będące, obejmują w sobie około hub 8 morg 3 prętów kwadratowych 257, gruntu klassy 2. 3 i 4.
W Dobrach zajętych zabudowania dworskie są następne: dwór, stajnia i spichrz, obora z bali sosnowych, owczarnia nowa w pece murowana, stodoła w słupy sosnowe, ogród owocowy, chlewik z baliv: zabudowania wiejskie: stodoła, chałupy dwie z chlewikami z bali, karczma Słowik zwana spustoszona, studnia ocembrowana. Zabudowania na Folwarku Przybyszew: stodoła z okrąglaków, obora, i chałupa o czterech izbach z bali, wraz z ogródkiem owocowem. Zabudowania na tem folwarku do wspólnego użytku z drugą połową dóbr tych należą. Co do pańszczyzny: jest jeden komornik i dwie komornice po jednem dniu w tydzień odrabiające, koloniści do części zajętéj należą: Szymon Poniecki; Antoni Uciński; Michał Marciniak; Mikołaj Dąbrowski; Kazimierz Sroczyński; Andrzej Pol; Jan Dembiński; Inwentarza gruntowego nie masz.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Gontramowi Myszkowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego i Antoniemu Radolińskiemu Wójtowi Gminy Sakowa w dniu 16 (28) Września 1848 r. doręczony, a do księgi wieczystej dóbr Sakowa w dniu 11 Listopada n. s. 1848 r. wreszcie do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego tutejszego w dniu 13 (25) Listopada 1848 r. wpisany i zaregostrowany został, sprzedaż dóbr rzeczonych nastąpi na Audyencyi Trybunału tutejszego w miejscu zwykłych posiedzeń, warunki której przejrzeć można u Patrona Modrzejewskiego. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych i sprzedaży nastąpi w Trybunale rzeczonym d. 11 Stycznia n. s. 1849 roku, o godzinie 10 rano.
Józef Migórski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 61

(N. D. 1150) Komornik Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia iż w d. 1 (13) Maja r. b. o godzinie 10 z rana w mieście Okręgowym Warcie przed Rejentem Kwirynem Franciszkowskim w kancellaryi tegoż Rejenta lub jego zastępcą odbywać się będzie wydzierżawienie przez publiczną licytacyą wsi Sakowa lit. А. В. С i folwarku Przybyszew, oraz Kolonii 1/4 części Grabiszew zwanej w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej położonych z wszelkiemi użytkami i dochodami bez najmniejszego wyłączenia na lat 3 po sobie idące poczynać się mające od dnia 12 (24) Czerwca r. b. Wieś ta do tych czas przynosi rocznej dzierżawy rs. 450.
Kalisz d. 2 (14) Lutego 1852 r.
F. Rowecki.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza