-->

niedziela, 30 sierpnia 2015

Rososza / Rusosze

Rusosze, folwark należący do dóbr Kliczków Wielki w gminie Brzeźnio. Nie odnaleziony na mapach.

Gazeta Warszawska 1827 nr 55

Po zeyściu Sylwestra Garnowskiego Sędziego Pokoiu Powiatu Sieradzkiego, dnia 9 Lutego 1826, roku nastąpionym, otworzyło się postępowanie spadkowe, które pierwszy raz ogłaszaiąc, uwiadomia się ninieyszem, iż do przeniesienia tytułu własności dóbr Kliczkowa wielkiego z przyległościami, Gęsina i Rososza w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych, iako też do przepisania własności summy 6720 zł: na dobrach Dąbrówce w tymże Powiecie, i części Kempka zwaney w mieście Sieradzu leżących, w Dziale IV pod Nrem 8 z procentem po 5/100 zahypotekowaney, termin roczny a mianowicie na dzień 7 Marca 1828 roku o godzinie 10tey zrana w Kancellaryi Ziemiańskiey Woewództwa Kaliskiego wyznaczonym został. — W Kaliszu d. 17 Lutego 1827 r.
Rejent K. Z. Woiewództwa Kaliskiego, Ignacy Głowczewski.


Dziennik Powszechny 1861 nr 10

zob. Kliczków Wielki

Dziennik Warszawski 1864 nr 272

(N. D. 5225) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelariach hypotecznych poniżej wymienionych.
2. Kliczków Wielki z przyległościami Gąsin i Rososza oraz wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 1322 kop. 82, vadjum do licytacji rs. 2400, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 21288, termin przedaży dnia 3 (15) Maja 1865 r. przed Rejentem Kan. Ziem. Emiljanem Ordon.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 29 Paźdz. (10 Listopada) 1864 r.
za Prezesa, Jezierski.
Pisarz Janczewski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza