-->

sobota, 2 maja 2015

Zaranie


Zaranie, tygodnik wydawany w Warszawie w latach 1907-1915 przez M. Malinowskiego. Przeznaczone dla chłopów, dążyło do emancypacji ludu wiejskiego spod wpływów ziemiaństwa i kleru. Budziło świadomość narodową chłopów i starało się o pozyskanie ich dla idei niepodległości Polski. Propagowało rozwój oświaty na wsi, zamieszczało liczne artykuły z zakresu wiedzy rolniczej. Głosiło idee spółdzielczości, popierało różne formy zrzeszeń gospodarczych i społeczno-kulturalnych.

Pismo przyczyniło się do powstania ośrodka ruchu ludowego w Królestwie Polskim, nazywanego także ruchem "zaraniarskim". Z Zaraniem współpracowali wybitni działacze ludowi: J. Bojko, I. Kosmowska, T. Nocznicki, pisarze, m.in. M. Dąbrowska, oraz liczni korespondenci terenowi z kraju i reprezentujący Polonię zagraniczną.

Nakład Zarania dochodził do 8 tys. egzemplarzy. Ukazywały się także dodatki do pisma, m.in. dla młodzieży Świt - Młodzi idą (1911-1914) oraz dla rodziców i nauczycieli Sprawy szkolne (1912-1914). 1915 władze carskie dokonały licznych aresztowań "zaraniarzy" i wydały decyzję o likwidacji pisma.
źródło: http://portalwiedzy.onet.pl/29348,,,,zaranie,haslo.html

1908-Dębiec (33), Kiełczygłów (35), Rudlice (45), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 21, 38), Zamłynie (gm. Zduńska Wola 38)

1909-Kiełczygłów (31), Kozuby Stare (29), Osjaków (28), Wola Wężykowa (29)

1910-Buczek (gm. Buczek 35), Chlewo (23), Józefatów (43), Osjaków (48), Ostrówek (gm. Ostrówek 33), Skrzynno (20)

1911-Czarnożyły (35), Gromadzice (28), Kołdów (52), Łyskornia (31), Niedzielsko (22), Niemysłów (43), Niewiesz (43), Okalew (50), Ostrówek (gm. Ostrówek 50), Podgórcze (Przedgórze? 34), Podule (52), Pustelnik (34), Ruda (gm. Wieluń 40), Rudlice (45, 50), Stara Huta (51), Woźniki (gm. Dalików 5), Wróblew (gm. Wróblew 21, 50)

1912-Biskupice (50), Burzenin (26), Chorzew (3), Czarnożyły (4), Kiełczygłów (3), Korczew (29), Kwasków (33), Lututów (9), Marzenin (9), Pratków (35), Wróblew (gm. Wróblew 40), Wrząca (gm. Błaszki? 35), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 4)

1913-Chlewo (2), Czarnożyły (41), Gostków (30), Janów (gm. Rusiec 39), Niewiesz (33), Ostrówek (gm. Ostrówek 33), Podule (10), Rudlice (6), Wola Wiązowa (39, 51), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 41)

1914-Bolków (19), Broszki (7), Czarnożyły (2), Janów (gm. Rusiec 6), Kociołki (3), Mokrsko (23), Naramice (23), Niewiesz (11), Rossoszyca (23), Rudlice (19), Szynkielów (23), Wojków (28), Wola Wiązowa (6), Wrzeszczewice (4)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza