-->

wtorek, 22 kwietnia 2014

Stawek

Stawek, osada zaznaczona na mapie Chrzanowskiego z 1859 r.

Słownik Geograficzny:
Zob. Staw.

1859 r.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1931 11 październik

Nr. spr. E. 808/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Kasy Stefczyka w Czarnożyłach w dn. 15 października 1931 r. od godziny 10 rano w Stawku, gm. Wydrzyn u Torchały będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Adama Torchały, składający się z 4 wozów żyta niemłóconego, wi..ini*, źrebaka, świni i kieratu i oszacowany do sprzedaży na sumę dziewięćset czterdzieści pięć (945) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 28 września 1931 r.
Komornik M. Paszkowski.


*nieczytelne, przypis autora bloga

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza