-->

czwartek, 24 kwietnia 2014

Ostriak / Ostryja

Ostriak, osada zaznaczona na niemieckich i austriackich kopiach mapy rosyjskiej, tzw. „trójwiorstówki”, powstałej w latach 1850-1890.

1850-1890 r.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 100

(N. D. 2152) Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia iż dobra Chotów, do których należy folwark Mantewki zwany, i pustkowia Górale, Srebnicą, oraz nomenklatury Ostryja, z wszelkiemi użytkami i zabudowaniami, położone w Ogu i Pcie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej, wydzierżawione będą przez publiczną licytacyą na lat 3 po sobie idące, poczynać się mające od d. 12 (24) Czerwca r. b. Termin do wydzierżawienia oznaczony został na dzień 12 (24) Maja r. b. godzinę 10 z rana w mieście Okręgowem Wieluniu w Kancellaryi Rejenta Antoniego Kowalskiego przez tegoż mającej odbyć licytacyi. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rsr. 1200.
Kalisz dnia 2 (14) Marca 1860 r.
F. Rowecki.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza