-->

poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Antoninów

Antoninów, osada zaznaczona na mapie WIG z 1930 r. Obecnie część wsi Tumusin w gminie Poddębice.

1930 r.

1965 r.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 46

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po:
5) Mateuszu Walczaku, właścicielu działek Nr. Nr. 14a, 18 i 19, zawierających przestrzeni po 2 ha 6970 mtr. kw. każda działka, zapi­sanych w dziale II wykazu hipotecznego majątku Antoninów, pow. łę­czyckiego, pod Nr. 13 i 14;
6) Wojciechu Janiaku czyli Kubiaku, właścicielu części działki Nr. 9, mianowicie 4 ha 8684 mtr. kw., i całej działki Nr. 10, o obszarze 5 ha 4852 mtr. kw., zapisanych pod Nr. Nr. 18 i 19 w dziale II wykazu hip. majątku Antoninów, pow. łęczyckiego;
Termin do zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu na dzień 12 września 1931 roku, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Poddębice dzieli się na gromady:
13. Tumusin, obejmującą: kol. Tumusin, wieś Tumusin, folw. Tumusin, wieś Marynki, wieś Leokadjew, wieś Antoninów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza