-->

środa, 2 października 2013

Ludwików

Ludwików, część wsi Grabowiec w gminie Sieradz.

1992 r.
 Echo Sieradzkie 1931 styczeń

Zwęglony trup chłopaka na zgliszczach chaty

Łódź, 29. 1. — Wczoraj po południu w kolonji Ludwików, powiecie sieradzkim, wybuchł pożar w zagrodzie Antoniego Sierpeckiego. W chwili wybuchu pożaru Sierpecki bawił u jednego z sąsiadów. Kiedy na wszczęty alarm przybiegł zagroda cała stała już w płomieniach. Sąsiedzi zdążyli wynieść najcenniejszy inwentarz oraz wyprowadzić bydło i konie. Sierpiecki, patrząc na płonącą gospodarkę przypomniał sobie o nowej fuzji, którą kupił zaledwie przed paru dniami. Nie bacząc na przestrogi sąsiadów, nieostrożny wieśniak, chcąc ratować dubeltówkę, wpadł do wnętrza chaty. W chwili tej jednakże zawalił się strop. W morzu płomieni rozległ się przeraźliwy krzyk: „Ratujcie!" Straż ogniowa zwróciła całą akcję w tym kierunku. Po chwili pożar zlokalizowano, lecz z pod ponadpalonych belek i desek wyciągnięto już tylko osmalone zwłoki Sierpeckiego. Tragicznie zmarły wieśniak osierocił żonę i troje drobnych dzieci.  Straty spowodowane przez pożar sięgają wysokości 10 000 złotych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wojsławice dzieli się na gromady:
4. Męcka - Wola, obejmującą: osadę Adamki, leśn. Andrzejów, kolonję Ludwików, wieś Męcka-Wola, folwark Męcka- Wola.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:


wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza