-->

środa, 10 lipca 2013

Kidula

Kidulle, młyn w gminie Ostrówek. Zaznaczony na mapie Reymann'a.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kidula, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Rudlice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 8, odległość od miasta obwodowego 1 1/2.


Mapa Reymann'a


1992 r.

Dziennik Powszechny 1834 nr 93

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Dobra ziemskie Skrzynna, złożone z folwarku i wsi zarobney Skrzynna, z folwarku Kopiec, młyna spustoszałego Kidula zwanego, i Pustkowia, Piskornik, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położone, których intrata wypośrodkowaną być niemogła, w trzech-letnią dzierzawę, poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. w terminie licytacyi dnia 7 Maia r. b. przed Reientem Powiatu Wieluńskiego. W. Antonim Kowalskim, lub iego legalnym zastępcą, w mieście Wieluniu, w Kancellaryi tegoż o godzinie 10 z rana odbyć się maiącą, wypuszczone będą, a to podług warunków iakie każdy z interessentów u tegoż Reienta odczytać może. Kalisz dnia 22 Marca 1834 Józef Narczyński.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza