-->

niedziela, 30 czerwca 2013

Zdrzychówek

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zdzychówek, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kałów, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 34, odległość od miasta obwodowego 3.

Zdrzychówek, osada w gminie Dalików. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

Zdrzychówek (Zdzychówek) 1839 r.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1829 nr 111

Zawiadomia Szanowną Publiczność, iż Dobra Złotniki z przyległościami Zdzychow i Zdzychowek w Powiecie Zgierskim Obwodzie Łęczyckim położone, w dniu 29 Mca Maia r. b. o godzinie 10tey zrana przed Rejentem Franciszkiem Bogońskim Kancellaryi Ziemiańskiey Powiatu tuteyszego, w Kancellaryi tegoż w mieście Zgierzu drogą publiczney licytacyi w trzechletnią dzierżawę od S. Jana r. b. czyli dnia 24 Czerwca poczynać się maiącą, których cena zł: Pol: 6000 roczney dzierżawy ustanowiona, wypuszczonemi będą. Zechcą się więć osoby chęć dzierżawienia maiące w terminie wyżey oznaczonym zgromadzić i tam przybicia więcey daiącego pod warunkami w Kancellaryi tegoż Rejenta złożonemi, a tem samem w każdym czasie przeyrzeć się mogącemi, oczekiwać. Zgierz dnia 14 Kwietnia 1829 roku.
Heimbruch


Dziennik Powszechny 1864 nr 30

(N. D. 303) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące Dobra Ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową, przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych:  
48. Złotniki z przyległościami Zdzychów i Zdzychówek z wszelkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Ogu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 227 kop. 43, vadium do licytacji rs. 2600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5860 kop. 62 l/2, termin przedaży d. 5 (17) Listop. 1864 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Jasińskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Stycznia 1864 r.
za Prezesa, J. Komierowski.
za Pisarza Dyrekcji, Krajewski.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza