-->

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Władysławów

Spis 1925:
Władysławów, kol., pow. wieluń, gm. Lututów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 10. Mężczyzn 6, kobiet 4. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 10. Podało narodowość: polską 10.

Wg. skorowidza Bystrzyckiego leżała 16 km od stacji kolejowej Czastary, 2 km od drogi Złoczew-Sokolniki.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XII. Obszar gminy wiejskiej Lututów dzieli się na gromady:
4. Dobrosław, obejmującą: wieś Dobrosław, folw. Dobrosław, wieś Hipolitów, folw. Kazimierz, folw. Władysławów.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza