-->

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Stanisławów

Spis 1925:
Stanisławów, kol., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 33. Mężczyzn 20, kobiet 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 33. Podało narodowość: polską 33.

Wg. skorowidza Bystrzyckiego najbliższa  stacja kolejowa znajdowała się w  Łasku, a linia komunikacji autobusowej przy drodze Szczerców-Łask.

Stan (Stanisławów?) 1802-03

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
3. Bachorzyn, obejmującą: kolonję Bachorzyn, wieś Bachorzyn, kolonję Buczek- Kostków, kolonję Buczek-Stanisławów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza