-->

środa, 26 czerwca 2013

Rechlikowizna / Rychlikowizna

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rychlikowizna, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 8, odległość od miasta obwodowego 4.

Rechlikowizna, pustkowie w gminie Wodzierady. Zaznaczone na mapie z 1839 r.

1839 r.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1832 nr 219

Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądaney Regulacyi nowej hypoteki młyna, Rychlikowizna zwanego z gruntami i budynkami w wsi Chorzeszewie położonego przeistoczenia tytułu własności na imie Gotliba i Doroty z Engielmanów małżonków Szteynków, oraz zabezpieczenia długu w kwocie talarów 212 wraz z procentem Janowi i Edmundzie małżonkom Breytenbachom należącego się. Uwiadamia interessantów, że takowa nastąpi, w Sądzie tuteyszym dnia 8 Października r. b. z rana o godzinie 10.Wzywa ich przeto aby się woznaczonym terminie w Sądzie Pokoiu osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego stawili, żądania swe i wnioski do protokolu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowadniaiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w Art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisaney. Jeżeliby właściciel do tey nieruchomości ubiegaiący się w terminie do regulacyi nie stanął, na żądanie któregokolwiek z interessentów karę 10 do 50 złp. zapłaci, i podług Art; 150 tegoż prawa, utraci wszelkie dobrodziejstwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi iaka w skutek regulacyi wydaną będziei nastąpi tegoż dnia, czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu iey przytomnemi bydź powinni. w Szadku dnia 16 Lipca 1832 roku. Hałaczkiewicz Podsędek Prezyduiący.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza