-->

czwartek, 13 czerwca 2013

Porąbki

Spis 1925:
Widoradz-Porąbki, kol., pow. wieluń, gm. Starzenice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 69. Mężczyzn 36, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 60, ewangelickiego 9. Podało narodowość: polską 69.

Porąbki stanowiły część wsi Widoradz Dolny. W 2012 r. zostały oddzielone jako miejscowość od wsi Widoradz Dolny.

Porąbki 1935 r.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
18. Widoradz-Góry, obejmującą: kol. Widoradz-Góry, kol. Widoradz-Porąbki, kol. Widoradz-Tarki.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza