-->

sobota, 15 czerwca 2013

Kurówek Grabowski

Słownik Geograficzny:  
Kurówek Grabowski,  os. włośc. nad rz. Nieciecz, pow. łaski, gm. Chociw, par. Widawa; 1 dm., 2 mk., 3 mr. rozl.

 Kurówek Grabowski, obecnie część wsi Grabówie w gminie Widawa. 

1965 r.


Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 11

List gończy.
K.-P. sąd pokoju w Widawie na mocy art. 846 i 847 ust. post. kar. poszukuje Jakóba Kubika, ostatnio zamieszkałego we wsi Grabowskim Kurówku, gm. Chociw, pow. Łaskiego, oskarżonego 2 art. 581 K. K.
Rysopis Kubika następujący: wiek 50 lat, wzrostu średniego, trzyma się pochyło, blondyn, mały wąs, oczy niebieskie.
Każdy komu jest znane miejsce pobytu oskarżonego winien jest w skazać je sądowi lub policji.
Sędzia pokoju:

H. Truszkowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Chociw dzieli się na gromady:
12. Grabówie, obejmującą: wieś Grabówie, osiedle Kurówek Grabowski, kolonję Grabówie.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1934 kwiecień
Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 14 czerwiec

Pięciu bandytów przestanie zagrażać
kupcom i mieszkańcom wiosek.
Łódź, 13 czerwca. W dniu wczorajszym na terenie powiatu łaskiego aresztowano dwóch niebezpiecznych bandytów, ukrywających się już przeszło miesiąc przed pościgiem policyjnym. Aresztowani zostali: 30-letni Stanisław Staszczyk, zamieszkały we wsi Chrósty, gminy Chociw, oraz 19 letni Jan Mirowski, zamieszkały we wsi Zegliny, powiatu łaskiego.
Wymienieni poza szeregiem drobnych przewinień mają na sumieniu dokonanie przed kilku dniami zuchwałego napadu rabunkowego na zagrodę Kacpra Nowaka, zamieszkałego we wsi Kurek-Grabowski, pod Łaskiem.
Napad ten został wyreżyserowany w najdrobniejszych szczegółach przez Staszczyka, posiadającego za sobą bujną przeszłość kryminalną.
Staszczyk dla ułatwienia napadu podpalił jedną ze stodół w graniczącej z Kurkiem-Grabowskim wsi Grabowie. Gdy stodoła stanęła w płomieniach mieszkańcy Kurka-Grabowskiego pośpieszyli w kierunku ognia. Moment ten wykorzystali obaj bandyci i wtargnęli do zagrody Kacpra Nowaka. Staszczyk
zażądał wydania pieniędzy, zaś Mirowski z rewolwerem w dłoni stanął w wejściu do chaty.
Napotkawszy na odmowę Staszczyk dobył rewolweru i strzelił kilkakrotnie raniąc ciężko w głowę Kacpra Nowaka i lżej w plecy żonę jego — Walerję. Oboje rannych Staszczyk zaczai bić rękojeścią rewolweru, chcąc w ten sposób zmusić ich do wskazania skrytki z pieniędzmi.
Krzyki Nowaków zaalarmowały sąsiadów, wobec czego bandyci nic nie zrabowawszy zbiegli. Rannych Nowaków przewieziono na kurację do szpitala.
Staszczyk i Mirowski osadzeni zostali w więzieniu do dyspozycji władz sądowych.

Dziennik Łódzki 1948 nr 220

Z sądu.
Zamordował rywala.
Sąd skazał go na 15 lat więzienia.
Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał wczoraj sprawę Bronisława Kubika oskarżonego o popełnienie morderstwa.
Jak ustalono na podstawie śledztwa oraz zeznań świadków, sprawa przedstawiała się w następujący sposób: Bronisław Kubik, zamieszkały we wsi Kurówek, pow. Łask, już od dłuższego czasu starał się o względy Anny S. Na przeszkodzie stanął mu Józef Załoga, który również zalecał się do dziewczyny, a przy tym był przez nią faworyzowany. Kubik zapałał nienawiścią do rywala. 13 czerwca br. Kubik spotkał się z Załogą na zabawie. Kiedy był już dobrze podpity, zaczął się zwierzać kolegom, że „wykończy" rywala. Tak też się stało.
Kiedy nad ranem Załoga powracał z zabawy motocyklem, Kubik, zaczajony w lesie z nienacka rzucił się na niego. Uderzył go drągiem w głowę, a gdy ten spadł z motocykla, zadał mu szereg ciosów kamieniem w głowę.
Po pewnym czasie obok miejsca zbrodni przechodził Czesław Doliwa. Ujrzawszy broczącego krwią Załogę, zaalarmował kilku ludzi i wspólnie z nimi przeniósł nieszczęśliwego do wsi. Załoga zmarł jeszcze tego samego dnia.

Bronisław Kubik do popełnienia morderstwa się przyznał. Sąd skazał go na 15 lat więzienia.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza