-->

sobota, 15 czerwca 2013

Krzewiny

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Krzewina, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Buczek, własność rządowa. Ilość domów 2, ludność 19, odległość od miasta obwodowego 4.

Krzewiny, część wsi Luciejów w gminie Buczek.

 Krzewiny 1934 r.

 1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
14. Luciejów, obejmującą: wieś Luciejów-Grabowiec I, wieś Luciejów Środkowy II, wieś Luciejów Zygumnie II, wieś Luciejów Krzewina IV.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza