-->

czwartek, 20 czerwca 2013

Janówka / Iwanówka

Spis 1925:
Janówka, wś, pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 88. Mężczyzn 51, kobiet 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 88. Podało narodowość: polską 88.

Janówka, obecnie część miasta Błaszki w gminie Błaszki.

Janówka (Iwanówka) 1915 r.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1872 nr 16

N. D. 520. Sąd Pokoju w Warcie Wydział Hypoteczny.
Z powodu żądanej nowej regulacji hypoteki:
3. Gospodarstwa rolnego, oraz wiatraka i gruntu morga jedna prętów kwadr. 62 we wsi Chrzanowicach, graniczącego z rolą Stanisława Pawlak, gruntami poduchównemi Iwanowska Osada zwanemi.
(…) Uwiadamia interesantów, iż takowa regulacja nastąpi w d. 28 Kwietnia (10 Maja) 1872 r. i wzywa ich aby w oznaczonym terminie osobiście lub przez urzędownie upełnomocnionych prawami swemi stawili się pod prekluzją.
Warta d. 12 (24) Stycznia 1872 roku.
Za podsętka, Henryk.

Kurjer Warszawski 1884 nr 80

= Podpalacze.
Kaliszanin donosi, iż ostatni pożar w Błaszkach zniszczył olejarnię, stajnię i szopę, należące do Szlamy Modowicza.
W chwili ukazania się płomieni, strażnik dyżurny Przybylski, zauważył dwóch ludzi, uciekających z pod budynków, pobiegł więc za nimi i jednego pochwycił.
Ujęty przyznał się do zbrodni i wymienił wspólnika.
Pierwszy nazwiskiem Lider pochodzi ze wsi Iwanówka, drugi—Icek Zalc—z Błaszek.
Obu oddano w ręce władzy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 51

L. SH. 3015/13. Łódź, 5/XII 1925 r.
581

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4. 11. 1925 r. (Dz. Ust R. P. Nr. 115/1925 r. poz. 815) wieś Janówka, osada dworska Błaszki poduchowne, kolonja Lubanów wraz ze znajdującą się na jej obszarze nieruchomością miejską, osada Lubanów i kol. Borysławice — Chrzanowice cz. II i III, cmentarz żydowski oraz część folwarku Lubanów, obszaru 19,61 ha (30 m. 62 pr.), część wsi Borysławice, a to osady Tabelowe NNr. 41, 43, 44 i 47, kolonja Borysławice czynszowe oraz dwie osady p. n. „Borysławice-Chrzanowice-Topielec", wyłączone zostały z gminy wiejskiej Błaszki pow. Kaliskiego i włączone do miasta Błaszki tegoż powiatu z dniem 1 stycznia 1926 roku.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza