-->

wtorek, 25 czerwca 2013

Charłubna / Dąbrowa Charubna

KSIĘGI I AKTA HIPOTECZNE W SIERADZU:
Majątek Dąbrowa Wielka Charówna w powiecie Sieradzkim położony obejmujący powierzchni według planu z rejestru pomiarowego geometry Henniga z roku 1924 r. morgów (77) siedemdziesiąt siedm prętów kwadratowych (295) dwieście dziewięćdziesiąt pięć dawniej z dobrami Dąbrową Wielką jedną księgę wieczystą mający od takowych oddzielony w księdze niniejszej uregulowany został. Co tu zapisano z mocy wyroku z dnia 21 listopada 1925 r. sporządzonego w tej księdze za Nr. 1. Wciągniono z mocy decyzji Zych. Hip. z dnia 9 grudnia 1925 roku.

1839 r.

1924 r.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
3. Dąbrowa-Wielka, obejmującą: wieś Budziczna, wieś Dąbrowa Poduchowna, wieś Dąbrowa Charubna, wieś Dąbrowa Wielka folwark Dąbrowa Wielka, wieś Kalinki, wieś Kozy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza