-->

środa, 15 maja 2013

Złotniki

Zajączkowski:
Złotniki-pow. poddębicki
1) 1393 PKŁ I, 2706, 2716; II, 4451: Zlothniki, Slotniki - Stanislaus de Z., de S. 2) 1394 PKŁ I, 3215, 3222: Zlothniki - Stanislaus de Z. 3) 1398 PKŁ II, 5892- 5894: Zlothniky-Stanislaus de Z. 4) 1399 PKŁ I, 6157: Slotniki - Stanislaus de S.
5) XVI w. Ł. II, 375-376: Slothnykj, Slothniki - villa, par. Dalików, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 6) 1576 P. 67: Zlotniky - wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 7) XIX w. SG XIV, 639: Złotniki - wś i folw., par. i gm. Dalików, pow. jw.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Złotniki, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 15 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Złotniki, parafia dalików, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: (Józef) Bardzinski (Bardziński), (chorążyc łęczycki).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Złotniki, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Dalików, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 169, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Złotniki,  wś i fol., pow. łęczycki, gm. i par. Dalików, odl. 21 w. od Łęczycy. Wś ma 24 dm., 300 mk.; fol. 16 dm., 108 mk. W 1827 r. było 18 dm., 169 mk. W r. 1874 fol. Z. rozl. mr. 390: gr. or. i ogr. mr. 301, łąk mr. 49, past. mr. 20, nieuż. mr. 20; bud. mur. 1, drew. 11. Wś Z. os. 44, mr. 377; wś Zdzychów os. 19, mr. 147. Na początku XVI w. łany kmiece dają dziesięcinę kolegiacie łęczyckiej, zaś folw. pleb. w Dalikowie (Łaski, L. B., II, 376). Według reg. pob. pow. łęczyckiego z r. 1576 wś Z. miała 5 łan., 10 osad. (Pawiń., Wielkop., II, 67).

Spis 1925:
Złotniki, wś i kol., pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 29, kol. 20. Ludność ogółem: wś 209, kol. 170. Mężczyzn wś 105, kol. 98, kobiet wś 104, kol. 72. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 208, kol. 170, ewangelickiego wś 1. Podało narodowość: polską wś 208, kol. 170, niemiecką wś 1.

Wikipedia:
Złotniki – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1718

Dalików 13 czerwca
Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Antonina Justyna Anna, córkę Urodzonego Pana Jana Bardzińskiego i Petroneli, prawowitych małżonków ze Złotnik. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Jan Kwiatkowski kasztelan inowłodzki i Urodzona i Wielmożna Pani Anna Kowalska.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1721

Dnia 23 października
Ja Jan Białecki proboszcz ?, ochrzciłem imionami Teresa, Brygida, Jadwiga córkę Urodzonego Pana Franciszka Borysławskiego z Miłkowic i Urodzonej Pani Heleny, prawowitych małżonków z Sarnowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Jastrzębowski z Sarnówka i Urodzona Pani Petronela Bardzińska ze Złotnik.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1733

Złotniki dnia 29 stycznia
Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Apolonia, dziecko Wielmożnego Pana Marcina i Eleonory Jasieńskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Bardziński i Wielmożna Pani Anna Garczyńska.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1741

Złotniki dnia 30 marca.
Ja jak wyżej, ochrzciłem trzema imiona,i, które nadalem Ignacy, Jan Nepomucen i Wincenty, dziecko Jaśnie Wielmożnego Pana Wojciecha i Jadwigi Bardzińskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ludwik Lasiewski z Wielmożną Panią Petronelą Bardzińską.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1744

Złotniki dnia 11 września 1744.
Ja Stefan Nielepkowicz prezentowany na prepozyta dalikowskiego, ochrzciłem trzema imionami Jacek, Franciszek Ksawery, dziecko Wielmożnego Pana Wojciecha z Bardzinina Bardzińskiego cześnika, pisarza komisji przy trybunale rado?, obecnie wojewody łęczyckiego i Jadwigi z Łaszewskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Władysław z Góry Skarbek wojewodzic łęczycki starosta, naczelnik gwardii koronnej? z Wielmożną Panią Katarzyną z Taczanowskich Łaszewską łowczynią bracławską.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1781

Sarnów
Roku 1781, dnia 9. stycznia ochrzciłem urodzone dnia 2 bieżącego miesiaca, dziecko Wielmożnego Antoniego Szołowskiego i Rozalii z Rupniewskich łowczych marienburskich, małżonków tej parafii, któremu nadałem imiona Emilia Genowefa i Marcjanna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Franciszek Magnuski z Krzemieniewa i Wielmożna panna Helena Taczanowska ze Złotnik.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1783

Dalików.
Roku 1783, dnia 25. maja. Ja jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 20 bieżącego miesiąca, dziecko Wielmożnych Pana Ignacego i Barbary Krajewskich, małżonków tej parafii i dzierżawców plebanii dalikowskiej, któremu nadalem imię Petronela. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Terawski dziedzic dóbr Lubochy z przyleglościami i Wielmożna panna Helena Taczanowska ze Złotnik.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1788 

Dalików albo Złotniki
Roku 1788, dnia 25 marca. Ja Szymon Lorkiewicz kanonik i dziekan łęczycki, proboszcz kościoła dalikowskiego, wedle wcześnejszego indultu (pominąwszy jednak jedną zapowiedź) z dnia 12 stycznia roku bieżącego wydanego z kancelarii Najjaśniejszego Prymasa warszawskiego, Wielmożnych Władysława Wardęskiego wojskiego łęczyckiego, dziedzica dóbr Dalikowa i Wielmożną Mariannę córkę Wielmożnego Józefa Garbowskiego pisarza ziemskiego łęczyckiego zapytałem obydwojga, mając ich wzajemną zgodę przez słowa uroczystej przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem. Świadkowie obecni Wielmożni Józef Garbowski pisarz, Michał Radlicki łowczy rawski z Mianowa, Tomasz Byszewski regent ziemi łęczyckiej z Wierzbowa i inni. Poczem błogosławiłem ich w zgodzie ze świętą matką kościołem.


Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1791

Dalików.
Roku 1791, dnia szóstego czerwca. Ja Szymon Lorkiewicz proboszcz tego kościoła, ochrzciłem urodzone tego samego dnia dziecko Wielmożnych Władysława i Marianny z Garbowskich Wardęskich wojskich łęczyckich, któremu nadałem imiona Norbert Antoni i Władysław. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Ignacy Stokowski wojski orłowiecki z dóbr Bardzinina i Wielmożna Teresa Garbowska żona pisarza ziemskiego łęczyckiego ze Złotnik.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1791

Złotniki
Roku 1791, dnia 7. września syn imieniem Wojciech lat pięć i pół, Wielmożnych Józefa Garbowskiego pisarza ziemskiego lęczyckiego i Wielmożnej Teresy z Krosnowskich, oddał ducha Bogu, jego ciało zostało pochowane w grobowcu koło ołtarza Jezusa Ubiczowanego.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1794

Dalików

Roku 1794, dnia 2 listopada. Ja jak wyżej ochrzciłem urodzone wczoraj dziecko Wielmożnych Władysława i Marianny z Garbowskich Wardęskich wojskich łęczyckich, małżonków, któremu nadałem imiona Tadeusz, Leonard i Karol. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Radlicki łowczy raw? z Wielmożną swoją żoną. Asysta Wielmożny Marcin Miniszewski z Krzemieniowa i Wielmożna Barbara córka Wielmożnego Józefa Garbowskiego pisarza ziemskiego łęczyckiego ze Złotnik.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1795

Sarnów.
Roku 1795, dnia 1-go stycznia. Ja Szymon Lorkiewicz kanonik archikolegiaty i dziekan łęczycki, kapłan w Dalikowie, ochrzciłem urodzone wczoraj dziecko Wielmożnych Ignacego i Jozefaty z Szołowskich Czarneckich wojskich inowłodzkich, któremu nadałem imiona Felicja, Marcjanna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Garbowski pisarz ziemski łęczycki ze swoją Wielmożną żoną. Asysta Wielmożny Władysław Wardęski wojski łęczycki także z Wielmożną swoją żoną. Rodzice chrzestni ze Złotnik, asysta z Dalikowa.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1796

Dalików.
Roku 1796, dnia 2-go lutego, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu z dnia 20 stycznia roku bieżącego wydanego przez Znakomitego generalnego konsystorza łowickiego, ja Szymon Lorkiewicz kanonik archikolegiaty łęczyckiej, proboszcz kościoła dalikowskiego, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnych Marcina Skrzyńskiego lat 28 z Salomeą z Ostrowskich lat 22 w obecności świadków Wielmożnych Józefa Garbowskiego pisarza ziemskiego łęczyckiego ze Złotnik, Władysława Wardęskiego wojskiego łęczyckiego z Dalikowa i Józefa Skrzyńskiego z Malanowa?, poczem błogosławilem ich w zgodzie ze świętą matką kościołem.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1827 nr 606

Gdy przez nastąpioną w dniu 12 Grudnia r. 1823. śmierć Teressy z Krosnowskich Garbowskiéy, wierzycielki kapitału Złłp: 12,000. na dobrach Złotniki w Powiecie Zgierskim, Woiewództwie Mazowieckiem położonych, w dziale IV. pod Nro 1. zabezpieczonego i innych Praw hypotekowanych, otworzył się spadek; przeto wyznacza się termin roczny na dzień 25 Lipca 1828 o godzinie 3 z poładnia w Kancellaryi hypotecznéy Woiewództwa Mazowieckiego, a to celem przepisania tytułu własności. W powyższym więc terminie wszyscy Interessanci z prawami swemi realnemi stawić się winni.
w Warszawie dnia 7 Lipca 1827 roku.
Tomasz Rudnicki Regent.  

Gazeta Warszawska 1829 nr 111

Zawiadomia Szanowną Publiczność, iż Dobra Złotniki z przyległościami Zdzychow i Zdzychowek w Powiecie Zgierskim Obwodzie Łęczyckim położone, w dniu 29 Mca Maia r. b. o godzinie 10tey zrana przed Rejentem Franciszkiem Bogońskim Kancellaryi Ziemiańskiey Powiatu tuteyszego, w Kancellaryi tegoż w mieście Zgierzu drogą publiczney licytacyi w trzechletnią dzierżawę od S. Jana r. b. czyli dnia 24 Czerwca poczynać się maiącą, których cena zł: Pol: 6000 roczney dzierżawy ustanowiona, wypuszczonemi będą. Zechcą się więć osoby chęć dzierżawienia maiące w terminie wyżey oznaczonym zgromadzić i tam przybicia więcey daiącego pod warunkami w Kancellaryi tegoż Rejenta złożonemi, a tem samem w każdym czasie przeyrzeć się mogącemi, oczekiwać. Zgierz dnia 14 Kwietnia 1829 roku.
Heimbruch


Dziennik Powszechny 1832 nr 292

Po zaszłey w dniu 22 Grudnia 1830 r. śmierci Józefy Sulimirskiey panny, współ-właścicielki kapitału 5,000 złp. na dobrach Złotniki z przyległościami, W Powiecie Zgierskim Woiewództwie Mazowieckiem położonych, ubezpieczonego i innych praw realnych spadek się otworzył; wzywa się przeto wszystkich interessentów, aby w przeciągu sześciu miesięcy, a naydaley w d. 6 Kwietnia r. p. 1833, w Kancellaryi hypoteczney Wdztwa Mazowieckiego stawili się, i prawa swe iakie do tegoż spadku mieć sądzą udowodnili; inaczey bowiem prekludowani będą. w Warszawie d. 29 Września 1832 r. Cesław Kowalewski, R. W M.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 263

Do uregulowania w hypotece otwartych spadków:
1. Po Norbercie Zdziennickim dnia 18 sierpnia 1831 r. zmarłym, wpisu zajęcia dochodów dóbr Złotniki w powiecie Zgierskim położonych na satysfakcyą summy złp. 12,369 pod Nr. 6 w dziale III. na tych dobrach zamieszczonego.
(…) sposobem ostrzeżenia ubezpieczonej, wyznaczony jest termin półroczny na dzień 16 (28) lutego 1839 r. Wzywa się wiec wszystkich interesowanych, ażeby najpóźniej w tym dniu prawa swoje do rzeczonych spadków w kancellaryi hypotecznej guberni i Mazowieckiej w właściwych księgach wieczystych objawili pod prekluzyą.
And. William Rejent K. Z.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 180

(N. D. 4468) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Do uregulowania spadku po Alexandrze Kossowskim właścicielu dóbr Złotniki w Ogu Zgierskim położonych, wyznacza się termin na d. 8 (20) Lutego 1857 r. w którym interessenci do takowego spadku w Kancellaryi podpisanego Rejenta w Warszawie z prawami swemi i dowodami zgłosić się są obowiązani pod skutkami prekluzyi prawem o hypotekach z roku 1818 zagrożonemi.
Warszawa d. 20 Lipca (1 Sierp.) 1856 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 80

(Ν. D. 1801) Rejent Kancellaryi Okręgu Zgierskiego.
Stosownie do żądania opieki nieletnich Kossowskich po Alexandrze Kossowskim pozostałych dzieci, zawiadamiam publiczność, iż dobra ziemskie Złotniki i Zdzychów, w Ogu Zgierskim położone, wydzierżawione zostaną na lat 8 zaczynając od d. 24 Czerwca n. s. r. b. przez publiczną licytacyą w biurze moim d. 6 (18) Maja r. b. o godzinie 10 z rana w M. Łodzi odbyć się mającą podług warunków do tej dzierżawy ułożonych, i w biurze moim złożonych. Vadium co do dóbr Złotniki naznaczona rs. 750 a co do dóbr Zdzychów rs. 600, które utrzymującemu się przy dzierżawie policzone zostanie na kaucyą. Licytacya rozpocznie się co do dóbr Złotniki od summy rs. 840 a co do dóbr Zdzychowa od rs. 750 które mogą bydź i razem licytowane.
w Łodzi d. 26 Marca (7 Kwietnia) 1857r.
K. Szczawiński.
Dziennik Powszechny 1863 nr 24

(N. D. 596) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie. Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Teodora Glotz b. Prezydenta miasta Włocławka, obecnie urzędnika w mieście Włocławku Okręgu Włocławskim Gubernii Warszawskiej stale zamieszkałego a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Teofila Tomickiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Warszawie, w Warszawie przy ulicy Nalewki pod Nr. 2244 lit. a zamieszkałego, obrane mającego. W poszukiwaniu sumy rs. 450 z procentem od dnia 24 Lutego (8 Marca) 1858 r. liczyć się winnym kosztów procesu rs. 12 kosztów wyjęcia i doręczenia wyroku rs. 8 kop. 16 lj2 oraz exekucyjnych od Marjanny z Łączkowskich Kossowskiej Obywatelki, jako Matki i głównej Opiekunki nieletnich, Józefy, Marjanny, Stanisławy, Jana, i Adama rodzeństwa Kossowskich spadkobierców beneficialnych, niegdy Alexandra Kossowskiego właścicieli dóbr Złotniki z przyległościami w Okręgu Zgierskim Gubernii Warszawskiej położonych we wsi Szynkielowie Okręgu Wieluńskim Gubernii Warszawskiej mieszkającej, Protokółem Walentego Supryniewicza Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w dniu 6 (18) Listopada 1862 r. sporządzonym, w drodze Sądowej przymuszonego wywłaszczenia zająte i zaaresztowane zostały:
DOBRA ZIEMSKIE,
Złotniki składające się z wsi folwarku tegoż nazwiska, oraz wsi i folwarku Zdzychów w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim Gubernii Warszawskiej gminie i Parafji Dalików pod juryzdykcją Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego położone, prawem własności do Józefy, Marjanny, Stanisławy, Jana, i Adama Kossowskich należące poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone w dzierżawnym posiadaniu Ludwika Wehr Antoniego Kossowskiego zostające, ogólnej rozległości około włók miary nowo-polskiej 50 czyli dziesiatyn 768 z tych wieś i folwark Złotniki około włók 30 albo dziesiatyn 461 a wieś i folwark Zdzychów około wł.20 albo dziesiatyn 307 mające składają się z jednego kawała ziemi, żadną cudzą włanością nie przedzielone.
Wieś i folwark Złotniki.
Zabudowania w tychże są następujące:
1. Dwór stary masiv murowany parterowy słomą kryty o jednym kominie murowanym.
2. Dwór z drzewa gontami kryty o jednym kominie murowanym a w przystawce drugi komin murowany.
3. Spichrz z drzewa słomą kryty.
4.Owczarnia z drzewa słomą kryta.
5. Stodoła z drzewa słomą kryta, w której urządzona jest sieczkarnia.
6. Stodoła z drzewa słomą kryta.
7. Obora stajnia i wozownia z drzewa słomą kryte pod jednym dachem.
8. Chlewy i kurniki z drzewa słomą kryte.
9. Studnia drzewem cembrowana z żurawiem i kubłem.
10. Szopa z drzewa niedokończona kosztem dzierżawcy postawiono.
11. Kloaka z desek deskami kryta.
13 Dom czworaki z drzewa słomą kryty.
13. Karczma z drzewa z zajazdem, w części gontami a w części słomą kryta.
14. Karczma stara czyli chałupa z drzewa słomą kryta z których w pierwszej mieszka Tranget Got szynkuje trunek dworski z 21 garnca ma do tego dodany ogród i łąkę.
15. Kuźnia z drzewa gontami kryta z kominem murowanym w której mieszka kowal Jakób Lewandowski i ten pobiera sześć mendli żyta, po dwa pręty jęczmia, owsa, grochu i tatarki i ma dodany ogród i morgę łąki, oraz pomięszkanie, a za to odrabia dworowi wszelkie roboty kowalskie z materjału dworskiego.
16. Ogród fruktowy mieszczący w sobie drzew fruktowych około sztuk 200 i jest płotem ogrodzony.
17. Chałup wiejskich jest 11, wszystkie z drzewa słomą kryte stodół takichże sześć, tudzież chlewików czyli obórek 11. Na gruntach folwarcznych jest trzy stawów wodą napełnionych nie zarybionych.
Kolonia Złotnicka.
Kolonia ta nowo erygowana obejmuje włók miary nowopolskiej 6 albo dziesiatyn 92 i w tej są następujący koloniści: Walenty Rysiński, Mikołaj Pawłowski, Jan Kanowski, Mateusz Krawczyk, Franciszek Wasorzyńskiewicz, Józef Gać, każden z nich z morgi opłaca złp. 3. czyli kop. 45 czynszu, i obowiązani są własnym kosztem pobudować się. Folwark ten wraz z wszelkiemi gruntami i czynszami jest w dzierżawnym posiadaniu Ludwika Wehr za kontraktem przed Sułkowskim Rejentem Okręgu Sieradzkiego w dniu 1 Marca 1861 r. za na czas ośmioletni poczynając od dnia 12 (24) Czerwca 1861 r. sumę złp. 5625 ustanowioną i za lat cztery z góry opłaconą.
Wieś i Folwark Zdzychów.
Zabudowania tego folwarku są następujące:
1. Dwór z drzewa na podmurowaniu parterowy o jednym kominie murowanym nad dach słomą kryty wyprowadzonym
2. Oficyna z drzewa o jednym kominie murowanym gontami kryta.
3 Budynek z drzewa na skład drzewa, słomą kryty.
4. Stodoła masiv murowana słomą kryta.
5. Owczarnia i obora murowana słomą kryta pod jednym dachem.
6. Stajnia spichlerz i wozownia z drzewa słomą kryte pod jednym dachem.
7. Brug z drzewa słomą i kryty z przystawką.
8. Kurniki i chlewy z drzewa słomą kryte. 9. Ogród fruktowy i warzywny w którym drzew około sztuk 20 znajduje się.
10. Studnia drzewem cembrowana z żurawiem i kubłem, ogrodzenia są powiększej części żerdziane.
11. Karczma z drzewa bez zajazdu słomą kryta i w tej mieszka Maciej Kucharski szynkujący trunek dworski z dwudziestego garnca.
12. Dom czworaki z drzewa słomą kryty.
13. Chałup włościańskich z drzewa słomą krytych siedm stodołek takichże również siedm
Włościan jest ośmiu którzy odrabiać winni po dwa dni sprzężajem i dwa dni pieszo, nadto rocznie od siana i kartofli po dni 50 a po dni 9 tłuki, dają daniny po dwa kapłony, albo w zamian za powyższą robociznę podług Najwyższego Postanowienia opłacać winni gotowizną.
Folwark ten jest w dzierżawnym posiadaniu Antoniego Kossowskiego za kontraktem w dniu 17 Lutego (1 Marca) 1861 przed Sułkowskim Rejentem Okręgu Sieradzkiego zawartym, poczynając od dnia 12 (24) Czerwca 1862 r. a kończącym się w r. 1869 za sumę rocznie rs. 840 postanowioną. Dzierżawca obowiązany jest utrzymywać gajowego, którym jest obecnie Jan Gutkowski. Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Teofila Tomickiego Patrona przy Trybunale Cywilnym, Gubernii Warszawskiej w Warszawie, w Warszawie pod N. 2244a. przy ulicy Nalewki zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału tutejszego w Wydziale I. złożone przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopiach doręczone:
1 W. Edwardowi Roznieckiemu Wójtowi gminy Dalików do której dobra Złotniki należą, we wsi Kołoszynie Okręgu Zgierskim, urzędującemu i zamieszkałemu na ręce własne.
2. Heljodorowi Janiszewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego, w mieście Zgierzu urzędującemu i zamieszkałemu na ręce własne.
Obudwom dnia 7 (19) Grudnia 1862 r.
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr w Warszawie dnia 18 (30) Grudnia 1862 r. a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej wpisane zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audjencji jawnej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie w Wydziale I. w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 o godzinie 10 z rana dnia 4 (16) Marca 1863 r.
Sprzedażą dyrygować będzie Teofil Tomicki Patron przy Trybunale tutejszym, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane. Warszawa d. 31 Grudnia (12 Stycznia) 1862j3 r.
Radca Dworu, Zórgski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej dnia 2 (14) Stycznia 1863 r.
Radca Dworu, Zgórski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 30

(N. D. 303) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące Dobra Ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową, przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych:  
48. Złotniki z przyległościami Zdzychów i Zdzychówek z wszelkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Ogu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 227 kop. 43, vadium do licytacji rs. 2600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5860 kop. 62 l/2, termin przedaży d. 5 (17) Listop. 1864 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Jasińskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Stycznia 1864 r.
za Prezesa, J. Komierowski.
za Pisarza Dyrekcji, Krajewski.Kurjer Warszawski 1866 nr 284

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 8,223 kop. 40, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 3 (15) Grudnia r. b. Sukcesorom Alesandra Kossowskiego, właścicielom dóbr Złotniki, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Łęczyckim, Gminie Dalików, wysłane zostało do Kassy Powiatu Warszawskiego, celem wypłaty komu należy.

Kurjer Warszawski 1872 nr 151


Dnia 8 go czerwca we wsi Dalikowie, powiecie łęczyckim, burza z gradem wywróciła dom miesakal i stodołę zniszczywszy przytem zasiewy. Straty wynoszą około 7,500 rubli; włościanie sąsiednich wsi Krzymieniewa, Władysławowa i Złotnika, ponieśli w zasiewach strat na summę przeszło 4,000 rubli.  

Dziennik Warszawski 1872 nr 196

DZIAŁ WEWNĘTRZNY
Wiadomości krajowe.
I teraz także, tak samo jak w maju, oprócz pożarów, srożyły się burze i gradobicia, które były tym razem o wiele dotkliwsze, albowiem zboża, owoce i ogrodowizny były już na dojrzewaniu, tak, iż szkody zrządzone w polach nie dawały się naprawić. Gradobicie w czerwcu ominęło dwie tylko gubernje, warszawską i kielecką, lecz w pozostałych ośmiu gubernjach zarządziły wszędzie wielkie spustoszenia. A mianowicie: grad wytłukł w polu zboża ozime i jare: 27 maja, w gubernji kaliszskiej, w pow. łęczyckim, w majątku p. Wardeńskiego na 6,000 rs.; we wsiach Dalikowo, Krzemieniewo, Władysławowo i Złotniki.

Kurjer Warszawski 1884 nr 32

= Parcelacja.
Włościanie powiatu łęczyckiego w czasie od r. 1864-do r. 1883-go nabyli 7,428 morgów ziemi dworskiej.
Za grunta te włościanie zapłacili ogółem 434,831 rs.— t. j. po 60 rs. za morgę.
Przeważnie rozkupywano części folwarczne, z całych zaś majątków rozkupiono tylko 6, mianowicie Drwalew, Sniatowo, Złotniki, Stefanów, Zdzychów, Odechów.
Obecnie również kilku właścicieli większych dóbr przstępuje do parcelacji.  

Rozwój 1912 nr 249

Napad bandycki. Onegdaj wieczorem, na szosie, wiodącej z Łodzi do Poddębic, pomiędzy majątkiem Dalikowem a wsią Złotniki, w powiecie łęczyckim, trzech bandytów, uzbrojonych w rewolwery napadło na powracających z Łodzi mieszkańców Poddębic braci; Majera Mendla i Abrama Poddemskich.
Zatrzymawszy wóz, bandyci skierowali do jadących lufy rewolwerów i zażądali wydania pieniędzy. Ponieważ jednak napadnięci nie śpieszyli się z oddaniem pieniędzy rabusie dokonali rewjzyi osobistej i zrabowali ogółem 74 rb.
Opuszczając teren napadu, bandyci pobili kijami Majera za to, iż ten wzywał braci do oporu, a następnie zagrozili użyciem broni, w razie, gdyby poszkodowani usiłowali ich ścigać.

Obwieszczenia Publiczne 1917 nr 7

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Kaliszu ogłasza, że po zmarłych Wincentym i Marjannie małżonkach Janiakach, jako właścicieli działu ziemi mającego przestrzeni 21 morgę 11 prętów z budynkami, zapisanego pod N° XVII T. działu II wykazu hipotecznego majątku Złotniki, Łęczyckiego powiatu, toczy się postępowanie spadkowe.
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na 5 lipca 1918 roku w wydziale hipotecznym w Kaliszu, gdzie w terminie osoby w spadku interesowane stawić się powinny pod skutkami przez prawo przewidzianymi.
Pisarz hipoteczny:
Scharfenberg.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 71a

Do rejestru handlowego, Działu A i B, sądu okręgowego w Łodzi wniesiono następujące wpisy pod Nr. Nr.:
10253 A. „Roman Adamski". Restauracja. Firma istnieje od 1 stycznia 1919 r. Złotniki, gm. Dalików, pow. łęczycki. Roman Adam­ski, zam. tamże.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 20

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Tomaszu Klonowiczu, właśc. 46 morg. 248 pr. z maj. Złotniki, pow. łęczyckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 17 września 1928 r., w którym to dniu osoby intereso­wane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 5

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW,
które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2262 Kółko Rolnicze „Wiosna" w Złotnikach, pow. Łęczyca z dn. 20. 8. 29. L. II. Zw. 6371.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 6

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, XVII rewiru. Alojzy Gałczyński, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, obwieszcza, że w dniu 17 czerwca 1930 roku, od godziny 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Żeromskiego Nr. 115, na żądanie Stanisława Markowicza i in., sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Złotniki, gm. Dalików, pow. łęczyckiego, woj. łódzkiego, stanowiącego własność Adama Klonowicza.
Nieruchomość ta składa się z 46 mórg 248 prętów ziemi, wydzielonej z majątku ziemskiego Złotniki, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 23 grudnia 1929 roku: 1) domu mieszkalnego, drewnianego o 4-ch mieszkaniach, 2) śpichrzu murowanego z kamienia wapiennego, 3) obory murowanej z polnego kamienia, 4) stodoły drewnianej, 5) stodoły drewnianej i 6) szopy drewnianej.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, zapisana jest do księgi hipotecznej maj. ziem. Złotniki, przechowywanej w Wydziale Hipotecznym w Kaliszu, sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 25.000.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji, obowiązany jest złożyć wadjum zł. 2.500.—.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.

Komornik (—) A. Gałczyński.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 22

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, XVII rewiru, Alojzy Gałczyński, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14. obwieszcza, że w dniu 17 czerwca 1930 roku, od godziny 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Żeromskiego Nr. 115, na żą­danie Stanisława Markowicza i innych, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Złotniki, gm. Dalików, pow. łęczyckiego, woj. łódzkiego, stanowiącego własność Adama Klonowicza.
Nieruchomość ta składa się z 46 morg. 248 pręt. ziemi, wydzielonej z majątku ziemskiego Złotniki, oraz następujących budynków, szczegóło­wo wymienionych w opisie z dnia 23 grudnia 1929 roku: 1) domu mieszkalnego, drewnianego, o 4 mieszkaniach; 2) śpichrza murowanego, z ka­mienia wapiennego; 3) obory murowanej, z polnego kamienia; 4) stodo­ły drewnianej; 5) stodoły drewnianej i 6) szopy drewnianej.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprze­dana w całości, zapisana do księgi hipotecznej maj. ziem. Złotniki, prze­chowywanej w wydziale hipotecznym w Kaliszu, sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej 25.000 zł., a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum 2.500 zł.

Akta sprawy licytacyjnej, mogą być przejrzane w kancelarji I wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 23

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 12 grudnia 1929 roku, obwieszcza, że na skutek podania Marjanny Janiak, zamieszkałej we wsi Fułki, gminy Dalików, powiatu łęczyckiego, wdrożone zostało postępowanie, celem uzna­nia Władysława Janiaka za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Władysława Janiaka, męża petentki, a syna Tomasza i Marjanny z Maćczaków, urodzonego w Złotnikach, gminy Dalików, powiatu łęczyc­kiego, w dniu 20 lipca 1888 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Fułki, gminy Dalików, powiatu łęczyckiego, obecnie po zaciągnięciu w 1914 roku do wojska rosyjskiego niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ulicy St. Żeromskiego Nr. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Władysława Janiaka po­siadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1451/29. 

Echo Tureckie 1930 nr 23

Echa tragicznego epizodu raidu gwiaździstego.
W ubiegłą sobotę w czasie zjazdu gwiaź­dzistego do Łodzi w Złotnikach koło Pod­dębic doszło, jak donosiliśmy, do nieszczęś­liwego wypadku, który pociągnął za sobą dwa życia ludzkie.
Biorący udział w zjeździe p. Bogatko z Warszawy w Złotnikach, najechał na idących szoszą dwuch pijanych wieśniaków, którzy ponieśli śmierć pod kołami samochodu.
Wieś o tragicznym wypadku wywołała niesłychane wzburzenie. Na szosie po kil­kunastu minutach zebrał się tłum w liczbie około 300 osób na czele z sołtysami Bednarkiem i Ogrodowczykiem, który chciał do­konać samosądu nad p. Bogatko i jego szo­ferem. W tym czasie przypadkowo znalazł się również na miejscu urzędnik starostwa łódzkiego p. Gorczyński, który jechał ro­werem do Poddębic. Stanął on w obronie automobilistów i rozwścieczeni chłopi rzucili się nań z widłami.
Napad ten niechybnie pociągnąłby za so­bą straszne skutki, gdyby na szczęście nie zjawiła się policja, która stoczyła z chłopa­mi zaciekłą walkę i w rezultacie zdołała ich rozproszyć.
Na miejsce zajść przybył wkrótce podin­spektor Nosek, który przeprowadził osobiś­cie dochodzenie i ustalił, że szofer p. Bo­gatki nie ponosi winy za przejechanie gdyż obie ofiary wypadku były tak pijane, że nie zwracały uwagi na sygnały alarmowe i nie chciały zejść z szosy.
Szofera wypuszczono więc na wolność.— Mieszkańcy Złotnik nie chcieli się jednak w dalszym ciągu uspokoić i podburzani przez kilku osobników grozili napadem na policję.

Za podburzanie do awantur, władze zde­cydowały się aresztować obu sołtysów z Złotnik Bednarka i Ogrodowczyka oraz Ja­niaka i Malczaka.

Rozwój 1930 nr 142

DWIE OFIARY ZJAZDU GWIAZDZISTEGO
Wywołały zaburzenia na wsi
W ubiegłą sobotę w czasie zjazdu gwiażdzistego do Łodzi w Złotnikach koło Poddębic doszło do nieszczęśliwego wypadku, który pociągnął za sobą dwa życia ludzkie.
Biorący udział w zjeździe p. Bogatko z Warszawy w Złotnikach najechał na idących szosą dwuch pijanych wieśniaków, którzy ponieśli śmierć pod kołami samochodu.
Wieść o tragicznym wypadku wywołała niesłychane wzburzenie. Na szosie po kilkunastu minutach zebrał się tłum w liczbie około 300 osób na czele z sołtysami Bednarkiem i Ogrodowczykiem, który chciał dokonać samosądu nad p. Bogatko i jego szoferem. W tym czasie przypadkowo znalazł się również na miejscu urzędnik starostwa łódzkiego p. Gorczyński, który jechał rowerem do Poddębic. Stanął on w obronie automobilistów a rozwścieczeni chłopi rzucili się nań z widłami.
Napad ten niechybnie pociągnąłby za
sobą straszne skutki, gdyby na szczęście nie zjawiła się policja, która stoczyła z chłopami zaciekłą walkę i w rezultacie zdołała ich rozproszyć.
Na miejsce zajść przybył wkrótce podinspektor Nosek, który przeprowadził osobiście dochodzenie i ustalił że szofer p. Bogatki nie ponosi winy za przejechanie, gdyż obie ofiary wypadku były tak pijane, że nie zwracały uwagi na sygnały alarmowe i nie chciały zejść z szosy.
Szofera wypuszczono więc na wolność. Mieszkańcy Złotnik nie chcieli się jednak w dalszym ciągu uspokoić i podburzani przez kilku osobników grożą napadem na policję.
Wczoraj za podburzanie do awantur, władze zdecydowały się aresztować obu sołtysów ze Złotnik Bednarka i Ogrodowczyka, oraz Janiaka i Malczaka.

Gazeta Świąteczna 1930 nr 2565

Sprzedam gospodarstwo 30-morgowe z budynkami i zasiewami, w tem trzy morgi łąki, dwa stawy. Wieś Złotniki w gm. Dalikowie, pow. łęczyckim, Machnikowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2454 T-wo Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach, pow. Łęczycki, z dn. 12. IX. 1930 r. L. II. AP. 6454.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 64

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, XVIII rewiru, Alojzy Gał­czyński, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, ob­wieszcza, że w dniu 15 października 1931 roku, od godz. 10 rano, od­będzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąb­rowskiego Nr. 5, na żądanie Pawła Krzesłowskiego, sprzedaż z publicz­nej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Złotniki, gminy Dalików, powiatu łęczyckiego, województwa łódzkiego, stanowiącego własność Antoniny Kicińskiej.
Nieruchomość ta składa się z działki gruntu bez zabudowań o po­wierzchni 2 ha 1171 mtr. kw., zapisanej do Nr. 7 wykazu hipotecznego „Parcele Dalików".
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, podług opisu, dokonanego w dniu 23 czerwca 1931 roku, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Kaliszu oraz obciążona jest: 1) długiem na kwotę zł. 625, 2) kaucją na kwotę zł. 62 gr. 50, 3) ostrzeżeniami na kwotę zł. 1.650 i 4) zaległemi podatkami na kwotę zł. 336 gr. 07.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 1.800, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwo­cie zł. 180.

Akta, sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji II wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi. Echo Sieradzkie 1931 sierpień

Zwierzęca zbrodnia wieśniaka. Rozpłatana siekierą główka niemowlęcia. Łęczyca, 1. 8. — Jedna z mieszkanek wsi Złotniki, gminy Dalików, w powiecie łęczyckim kopiąc pod lasem piasek, wygrzebała zwłoki 6-miesięcznego dziecka płci męskiej, będące już w stanie całkowitego rozkładu. Zaalarmowana komenda policji powiatowej w Łęczycy, stwierdziła, iż dziecko zostało zamordowane, a następnie zakopane w ziemi. Wszczęte intensywne dochodzenie ujawniło sensacyjne szczegóły tego ponurego wypadku. Jak się okazało dziecko zamordowane zostało przez własnego ojca niejakiego Józefa Janiaka, mieszkańca wsi Przekora gminy Poddębice. Janiak zamożny gospodarz, w dniu 20 maja podczas sprzeczki z żoną swą Marjanną, zamordował 6-miesięcznego synka siekierą. Zwłoki dziecka zbrodniarz ukrył w pobliżu domu w gęstych krzakach. W obawie wykrycia zbrodni Janiak więził swą żonę, nie pozwalając jej wychodzić nawet na chwilę z domu. Sąsiadom, którzy interesowali się nieobecnością zawsze czynnej wieśniaczki, Janiak oświadczył, iż żona jest chora. Po pewnym czasie, gdy rozkładające się zwłoki dziecka, zaczęły wydzielać okropną woń zgnilizny. Janiak w obawie by stan ten nie doprowadził do ujawnienia dzieciobójstwa, pod osłoną nocy, przeniósł zwłoki na pola odległe o 10 kilometrów wsi Złotniki, gdzie zagrzebał je w piasku. Dzieciobójca, w krzyżowym ogniu pytań przyznał się do zbrodni. Janiaka osadzono w więzieniu w Łęczycy do dyspozycji władz sądowych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 3

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, rewiru 1-go urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 27 kwietnia 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Józefa Szałowskiego i Stanisławy Wołoszyńskiej, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Złotniki, gminy Dalików, pow. łęczyckiego, stanowiącego własność Wincentego i Magdaleny małż. Chudzik, Bolesława i Władysławy małż. Lefik, Tomasza Chudzika i Andrzeja Krawczyka.
Nieruchomość ta składa się z ziemi w dwóch działkach o przestrzeni: I-sza działka około 16 morgów wraz z budynkami i II-ga działka oddzielnie położona — 4 morgi bez budynków. Na działce I-szej znajdują się następujące budynki, szczegółowo opisane w opisie z dnia 13 września 1932 roku: 1) dom mieszkalny, drewniany parterowy, 2 obora budowana z gliny i kamienia, wraz z przystawką drewnianą, 3) stodoła z desek topolowych i 4) ustęp drewniany. Na osadzie tej znajduje się studnia-czerpana, rosną 43 drzewa owocowe, 8 drzew dzikich, kilka krzaków, oraz znajduje się następujący żywy i martwy inwentarz, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia, 2 sieczkarnie, maneż-kierat, wóz w deskach, krowa, cielę i 2 świnie.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księgę hipoteczną pod nazwą „Dobra Złotniki, pow. łęczyckiego" w Wydziale Hipotecznym w Kaliszu, zostanie sprzedana w całości za dług Bolesława Lefika oraz obciążona jest: 1) długiem rb. 150.—, 2) ostrzeżeniami w kwocie zł. 1.900.— z %% i kosztami, 3) zaległemi podatkami zł. 264 gr. 97. Pozatem współwłasność Bolesława i Władysławy małż. Lefik obciążona jest obowiązkiem wydawania dożywotnich alimentów na rzecz Walentego Chudzika.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 6.000.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 600.—.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu złożenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów, Dz. Urz. 2 (17 r.), a od tej chwili w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik:
(—) Ignacy Hermanowski.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 9

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, re­wiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 27 kwietnia 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskie­go Nr. 5, na żądanie Józefa Szałowskiego i Stanisławy Wołoszyńskiej, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Złotniki, gminy Dalików, pow. łęczyckiego, stanowiącego własność
Wincentego i Magdaleny małż. Chudzik, Bolesława i Władysławy małż. Lefik, Tomasza Chudzika i Andrzeja Krawczyka.
Nieruchomość ta składa się z ziemi w dwuch działkach o prze­strzeni I-sza działka około 16 morgów wraz z budynkami i II-ga dział­ka oddzielnie położona, 4 morgi bez budynków. Na działce I-szej znaj­dują się następujące budynki, szczegółowo opisane w opisie z dnia 13 września 1932 roku: 1) dom mieszkalny, drewniany, parterowy, 2)obora budowana z gliny i kamienia, wraz z przystawką drewnianą, 3)stodoła z desek topolowych i 4) ustęp drewniany. Na osadzie tej znaj­duje się studnia czerpana, rosną 43 drzewa owocowe, 8 drzew dzikich, kilka krzaków, oraz znajduje się następujący żywy i martwy inwentarz, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia, 2 sieczkarnie, maneż-kierat, wóz w deskach, krowa, cielę i 2 świnie.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księ­gę hipoteczną pod nazwą „Dobra Złotniki, pow. łęczyckiego w wydzia­le hipotecznym w Kaliszu, zostanie sprzedana w całości za dług Bole­sława Lefika, oraz obciążona jest: 1) długiem rb. 150, 2) ostrzeżeniami w kwocie zł. 1.900 z % % i kosztami, 3) zaległemi podatkami zł. 264 gr. 97. Pozatem współwłasność Bolesława i Władysławy małż. Lefik obciążona jest obowiązkiem wydawania dożywotnich alimentów na rzecz Walentego Chudzika.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 6,000, a zamie­rzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwo­cie zł. 600.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika do czasu złożenia akt do sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów, Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II wydziału cywil­nego sądu okręgowego w Łodzi. (Do akt Nr. 46/32).


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
19. Złotniki, obejmującą: kol. Złotniki, kol. Złotniki „A", kol. Złotniki „B", kol. Kazimierzów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 52

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
13) Walentym Świętczaku, zmarłym w dniu 17/30 kwietnia 1912 r., właścicielu 15 morgów 69 prętów, uregulowanych w księdze Dobra Złotniki, pow. łęczyckiego, rep. hip. nr 876;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 4 października 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipotecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 321/38.


Dziennik Łódzki 1957 nr 179

Z ostatniej chwili
Ostatnie, długotrwałe deszcze spowodowały wylew rzek i strumieni w naszym województwie. Mieszkańcy wiosek położonych nad Nerem, Wartą i Pichną twierdzą, że już na przestrzeni kilkunastu lat nie było takiej powodzi w okresie letnim. Sytuacja powodziowa jest nadal poważna, aczkolwiek wezbrane wody powoli już ustępują.


A oto nasze zdjęcia z niektórych miejscowości pow. poddębickiego, zagrożonych powodzią.Dziennik Łódzki 1968 nr 246

W Złotnikach pow. Poddębice spaliły się sterta zboża i słomy. Straty wynoszą ok. 12 tys. zł. Przyczyna pożaru w toku ustalania.

Dziennik Łódzki 1970 nr 150

W Złotnikach pow. Poddębice Alfred F. będąc w stanie nietrzeźwym wpadł z motocyklem pod przyczepę samochodu ciężarowego. Kierowcę przewieziono do szpitala.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza