-->

środa, 8 maja 2013

Złoczewska Wieś

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Złoczewska wieś, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Złoczew, własność prywatna. Ilość domów 24, ludność 282, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Złoczewska Wieś,  wś i fol., pow. sieradzki, gm. i par. Złoczew, odl. 21 w. od Sieradza. Wś ma 37 dm., fol. 13 dm. Spisy urzęd. nie podają cyfry ludności. Wchodzi w skład dóbr Złoczew. W 1827 r. było 24 dm., 282 mk.

Złoczewska Wieś, obecnie część miasta Złoczew w gminie Złoczew.

1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1813

I. Wieś złaczewska.

1.o Pałac murowany koloru żołtowego z dwiema pawilonami. Przed pałacem ganek z czterma kolumnami. Dach pod dachowką z rynnami blaszanemi czerwono malowanemi, w szrodku balkowa iedna i po bokach dwa balkony z kratami dębowemi czarno malowanemi. Wchodząc na dole idzie się bramą ktora ma szesc hakow bez drzwi, do sieni. W przedsionku są sklepiki pod schodami z drzwiami zamykanemi na wrzecądze i kłotki. Po tym do sieni drzwi składane dębowe, gozdziami nabijane, na szesciu zawiasach z zamkiem, kluczem i antabą. Drugie podobne drzwi do ogrodu. W sieni cztery okna za kratami żelaznemi i za szkłem. Sień ma sklepienie u ktorego są dwa haki żelazne. Podłoga w tey sieni z cegły.
Po prawey stronie skarbiec o dwoch izbach, pierwsze drzwi składane, drugie poiedyńcze, z zamkami, kluczami i antabami na zawiasach żelaznych. Okna dwa z szybami szklanemi i kratami żelaznemi.— Potym osobna spiżarnia, do ktorey na zawiasach drzwi, z zamkiem, kluczem, wrzecądzem i dwiema szkoblami. Okno iedno szklane z kratami żelaznemi.—Daley pokoy panieński o dwoch izbach, w nich iest dwoie drzwi składanych na zawiasach żelaznych z zamkiem, kluczami i antabami, trzecie drzwi poiedyncze w tyle do sionki małey na zawiasach żelaznych z zamkiem, kluczem i antabą. Okien dwa z szybami szklanemi i kratami żelaznemi. Jeden z tych pokoi mnieyszy, malowany w starożytność. Z tego pokoiu wychodzi się do sionki, z ktorey drzwi do ogrodu na zawiasach z zamkiem, kluczem i antabą, nad ktoremi okienko. Z tey sionki są schody na gorę do pokoiu sypialnego. Kominek w pierwszym tylko pokoiu z piecem, do pieca z sieni drzwiczki zamykane na zawiasach z hakiem do klamki.—
Na drugiey stronie sieni. Dwa pokoie razem, drzwi w nich dwoie składanych na zawiasach z zamkami kluczami i antabami, okien trzy szklanych z kratami żelaznemi, w pierwszym pokoiu kominek murowany z piecem z białych kafli.
Po tym sklepy dwa osobne, do ktorych są osobne drzwi na zawiasach z wrzecądzami i szkoblami. Nie masz okna w sklepie winnym, tylko w piwnym za szkłem, z kratami żelaznemi i okiennicą.—
Całe to piętro dolne zupełnie sklepione.
Wracaiąc przed pałac idzie się przez schody na obudwoch stronach będące z poręczami na gorę, w ganku iest balkon, do ktorego drzwi szklane wysokie składane. Po tym sien, do ktorey drzwi składane na zawiasach z zamkiem, kluczem i antabami, nad drzwiami okienko, w sieni dwa okna szklane wielkie wysokie.— Z sieni mała sionka do piecow, w ktorey drzwi malowane na zawiasach z zamkiem, kluczem i antabami, drugie drzwi z klamką wewnątrz.— z sieni po prawey — stronie pokoy, do ktorego drzwi składane. Ten pokoy seledynowo malowany o iednym oknie i drzwiach szklanych, ktoremi się wychodzi do balkonu. Piec okrągły z kafli białych. Z tego pokoiu gabinet do ktorego drzwi składane, w nim dwa okna podwoyne. Z gabinetu idzie się przez pokoy powyższy seledynowy do pokoiu sypialnego malowanego drzwiami — składanemi, w tym pokoiu okien dwa, piec z kafli białych okrągły, kominek kątowy, drzwi małe kryte do sionki z zameczkiem, kluczem i antabą, skąd się idzie po schodach na doł.—
Z tego pokoiu sypialnego, drzwi do pokoiu zielonego, w tym dwa okna, piec z kafli białych z wazonem nad nim, kominek szafiaty, w scianie. Z tego pokoiu gabinet niebieski maiący drzwi składane, okno iedno, drzwi do sionki z zamkiem kluczem i antabą.— Salon malowany mitologicznie w kolumny bronzowe ma troie drzwi szklanych ktoremi się wychodzi do balkonu kratą żelazną obwiedzionego, stoiącego na czterech kolumnach murowanych, ma dwa piece okrągłe z wazonami z kafli białych i ieden kominek szafiaty, w tym salonie iest drzwi pięcioro składanych, iednemi z nich wchodzi się na gorę pod dach przez schody za niemi będące.— Z salonu idzie się do pokoiu popielatego malowanego na papiorze, w nim okien pięć i kominek szafiaty.— Naostatku pokoy jadalny w kolumnadę malowany, maiący piec z kafli białych kwadratowy, kominek szafiaty, okien pięć, z tych iest dwoie na sposob drzwi ktoremi się wychodzi na balkon.—Z tey sali jadalney drzwi do kredensu, w ktorym są trzy osobne schowania i ieden przedpokoik, w nim okno składane. W kredensie okno do sieni z szybami szklanemi i kratami żelaznemi, drzwi wszędzie zamykane częscią na zamki i klucze, częscią te co kryte lub po bokach na klamki.—
Ogolnie mowiąc w wszystkich pokoiach i sieniach drzwi składane malowane na zawiasach mosiężnych, z zamkami, kluczami i rękoimami.— Okna zaś składane iako i drzwi te ktore szklane wszędzie podwoyne, z zawiasami, antabami i haczykami — podłogi w pokoiach w tafle z drzewa twardego do woskowania.— w sieni, przed sienią, w balkonie i w pokoiach haki żelazne u gory do paiąkow lub laterni.——
Na dole w pierwszym pawilonie czworo drzwi na zawiasach z zamkami kluczami i rękoimami, z tych u iednych wrzecądz z szkoblami.—
W drugim pawilonie pięcioro drzwi na zawiasach z zamkami kluczami i antabami lecz antab u dwoyga drzwi barakuie. W tych pawilonach są schowania i kawiarnia, w ktorey okno iedno i kominek z kominem nad wierzch wyprowadzony, te pawilony dachowką pokryte, i maią ganki ktoremi się idzie do oficyn i kuchni.
2.do Po prawey stronie pałacu oficyna murowana, dach włoski pod szkudłami stary, w niey iest sześć pokoi. Drzwi dwoie na przodzie do wniyscia składanych, tylne zaś poiedyncze do ogrodu, w pokoiach iest drzwi dziewięcioro wszystkie na zawiasach żelaznych, z zamkami, kluczami i rękoimiami, okien wszystkich dwanascie szklanych, piecow trzy po dwa pokoie grzeiących, kominkow sześć, kominow nad dach wywiedzionych dwa.
Z oficyny wychodząc do ogrodu są schodki.
3.tio Po lewey stronie kuchnia murowana pod dachowką o dwoch kominach murowanych, w niey są cztery izby, w tych piece dwa, kominkow cztery, okien osiem. W szrodku kuchnia z kotliną i komorą, w ktorych okien trzy, ale w komorze przez połowę złe. Drzwi czworo składanych wchodnich i wychodnich w dwoch mieyscach, iedne z tych złe i puł drzwi brakuie, drugie bez zamknięcia, tylne zaś oboie zamykane, w izbach zaś drzwi i w kuchni szescioro na zawiasach z zamkami kluczami i rękoimami. Podłogi i posowy z tarcic.
4.to Daley obok kuchni dom folwarczny nowo wymurowany pod dachowką z dwiema nad dach wywiedzionemi kominami. Drzwi wchodnie z przodu i z tyłu składane, ktorych iest czworo na zawiasach z klamkami żelaznemi. Na iednym rogu ieden pokoy z piecem i kominkiem i dwiema oknami, podłoga z tarcic, suffit podrzucany. Do tego pokoiu należy alkierz, w ktorym podłoga, suffit wyrzucany i iedno okno. Drzwi troie na zawiasach z zamkami, kluczami i rękoimami. Drzwiczki do pieca na zawiasach z klamką.—
W szrodku izba czeladna z komorą i sklepem do ktorych dwoie drzwi na zawiasach, iedne u komory na kłodkę zamykane, drugie zasuwane tylko, a trzecie z sieni do izby z klamką. W izbie szafa w murze z pułkami czterma, zawierana na zamek. Piec i kominek murowane, okien dwa a w komorze trzecie. Z sieni schody na gorę z drzwiami zamykanemi na wrzecądz i szkoble na zawiasach.—Na drugim rogu izba z alkierzem maiąca troie drzwi na zawiasach, z zamkami, kluczami i rękoimami. W izbie piec z kafli białych, kominek murowany, podłoga z tarcic, suffit wyrzucany, okien dwa, a trzecie w alkierzu, u sieni drzwiczki do pieca. Okna wszystkie na zawiasach szesciorgu z haczykami i zasuwkami u dołu i u gory.—
Przed folwarkiem, w tyle kuchni i po bokach tych budynkow są sadzone topole. Nad drzwiami siennemi folwarku są okienka, o szesciu tafelkach.—
5.to Studnia na dziedzincu ocembrowana pokryta dachowką na słupach malowanych, maiąca koło w żelazo oprawne z łańcuchem i dwiema wiadrami okutemi w żelazo.—
6.to Dziedziniec cały między kuchnią folwarkiem, i od tego aż do oficyny murowany w słupy z kratami drewnianemi czarno malowanemi, lezącemi na ławach murowanych. Są trzy bramy, dwie mnieysze to iest iedna do dziedzinca ekonomicznego, druga do ogrodu, a trzecia wielka z przodu od koscioła bernardynskiego, z hakami do wrot ieszcze nie skończonych.
7.mo Ogrod za pałacem i oficynami ciągnący się od staien aż do drogi. Cały ogrodzony od drogi w słupy murowane między ktoremi sciany z bali rzniętych podmurowane z daszkiem szkudlanym, od pola zas i staien płot z żerdzi. W tym ogrodzie większą połową drzewina owocowa, w drugiey kwiatki, włosczyzna i jarzyna. Studnie dwie z pompami.— Oranżerya murowana pod dachowką z scianą na południe szklaną, gdzie są w koszach żelazem oprawnych rozne drzewa owocowe zagraniczne. Pod pułnoc są na dole dwie izdebki z komorą i dwiema oknami, a w komorze małe okienko, na gorze czyli na piętrze dwie izdebki, w ktorych okien pięć, wszystkie na zawiasach z haczykami, w iedney izdebce kominek a w drugiey piec.— Kanał w ogrodzie mały wychodzący iakoby z zrzodła.— Są także w tym ogrodzie inspekta z oknami szklanemi— i lodownia zamykana, ziemią obsypana.—
8.vo Za pałacem na lewym boku staynia z drzewa rzniętego stara, dach pod szkudłami potrzebuiący naprawy, na szrodku dachu dymnik większy. Po bokach sa dwie przegrody staienne dla koni z złobami, drabinami i skrzyniami do obroku. W szrodku wozownia o dwoygu wrotach składanych, do staien są drzwi składane, wszystkie na zawiasach z ryglami i szkoblami, u drzwi staiennych łańcuchy dwa szrodkiem zakładane.
9.no Staynia fornalska z kostkowego drzewa stara, o dwoygu drzwiach na biegunach z wrzecądzami i szkoblami i łańcuchem iednym na szrodku. Są w niey złoby i drabiny. Dach pod szkudłami, stary.
10.o Między staynią i oborą wrota na pole z parkanem, u wrot trzy kuny i zamek z kluczem.
11.o Obora okolna kwadratowa stara, przyciesi złe, dach pod snopkami z facyatą na przodzie, ktora iako tez doł dachu i kalonka szkudłami podbita. Wrot ma czworo, u iednych kuna żelazna z szkoblami. W oborze złoby z drabinami.
12.o Druga obora także okolna z drzewa rzniętego, w słupy murowane. Dach pod snopkami, kalonki i boki dachu szkudlane, szczyty obite tarcicami. Ta obora ma wrot dwoie i troie drzwi na bokach z wrzecądzami i szkoblami, żłoby w niey z drabinami.— Między tą oborą okolną, na przodzie iest brama murowana z bokami murowanemi na kształt ław na ktorych sciany. W dachu trzy dymniki.—
13.o Sieczkarnia czyli wozownia stara z drzewa kostkowego z komorką, maiąca iedne wrota i dwoie drzwi z wrzecądzami i szkoblami. Dach pod szkudłami.
14.o Spichlerz stary z drzewa kostkowego, z facyatą, na cztery częsci podzielony. Dach pod dranicami z dymnikami trzema, w ktorych są okna szklane. Ma czworo drzwi na zawiasach żelaznych przez całe drzwi ciągnących się, z zamkami, kluczami, wrzecądzami kręconemi i szkoblami. Podłogi i posowy z tarcic. Na wierzchu pod dachem iest sypanie. W spichrzu na dole są przegrody. Szrodkiem tego spichrza przeiezdza się do stodoł, w którym są wrota gozdziami nabijane na szesciu zawiasach z ryglem na hakach, antabą, szkoblem, kłodką, kluczem i zasuwą u gory żelazną.
15.o Za spichlerzem w okolniku osłupionym są trzy stodoły murowane. Dachy pod snopkami, a brzegi, boki i kalonki pod szkudłami, szczyty w ryglowkę zamurowane. Kazda stodoła o dwoch klepiskach i tyluż wrotach na wylot na czopach żelaznych, z kunami i szkoblami, na kłotki zamykane z przodu, a z tyłu na zasuwki.
16.o Szopa przed stodołami w szrodku okolnika na dziesięciu słupach. Dach pod snopkami.—
17.o Między spichrzem i ogrodem blisko staien i obor, dwie studnie, iedna kamienna, druga cembrowana drzewem sosnowym, z pompami.—
18.o Parkan od spichrza do kurnika. Kurniki z drzewa rzniętego w słupy murowane. Dach pod szkudłami. Drzwi pięcioro z wrzecądzami i szkoblami. Na przodzie przed drzwiami krata drewniana i drzwi w niey w kratę na zawiasach z wrzecądzami i szkoblami. Wystawa na słupach. Podłogi i posowy z tarcic.—
Parkan od kurnika do młynka konskiego z drzewa rzniętego w słupy murowane, w szrodku wrota sposobem kraty zrobione, na zawiasach szesciu żelaznych.—
19.o Młynek słodowy koński z drzewa rzniętego, z wystawą na czterech słupach i z schodami. Dach pod szkudłami. Drzwi dwoie na zawiasach. Potrzebne do tego młynka porządki i kamienie znayduią się.—
20.o Chlewy dla trzody okolne z drzewa kostkowego w słupy i ławy murowane, na ławach sciany z drzewa rzniętego. Drzwi wszystkich piętnascie z wrzecądzami i szkoblami. Wrot dwoie w kratę robionych na zawiasach żelaznych z szkoblami, iedne z wrzecądzem, a drugie z ryglem i kłotką. Szrodek chlewow wybrukowany kamieniami. Studnia murowana do wywaru z gorzalni idącego.—
21.o Gorzalnia z browarem murowana, dach pod szkudłami, maiąca dymników cztery murowanych z oknami, i dwa kominy na dach wywiedzione. W tym budynku znayduie się na iedney stronie izba gorzelniana potym dwie izby i dwie komory, z ktorych iedna na sklepie. Studnia z pompą. Na drugiey stronie izba do piwa robienia z izbą małą i komorą na sklepie do ktorego są osobne drzwi. Izba słodowa z korytem w niey murowanym, z niey wychodzi się do ozdu, potym są drzwi po schodach pod ozd, daley drzwi na drugiey stronie do sklepiku, wszędzie są drzwi /: ktorych iest dziewiętnaście :/ na zawiasach z wrzecądzami częscią z ryglami, klamkami, szkoblami, czasem z haczykami. Piecow trzy murowanych. Kominkow cztery. Okien wszystkich za szkłem dziesięc, nad drzwiami okienek trzy. Rynny dwie, iedna z gorzalni, druga z browaru do studni ocembrowaney, maiącey żuraw z sochą i oprawne w żelazo wiadro.—
Sadzawka przed gorzalnią.
22.o Za wsią i za stawem tarnia z drzewa rzniętego w słupy murowane, dach pod snopkami. Szczyty dwa z tarcic. Komin z gruntu murowany. Drzwi dwoie iedne z nich na zawiasach z klamką i szkoblami. Izba z sienią, w izbie okno iedno szklane, piec i kominek z cegły.

Budynki wieyskie.

23.o Chałupa nro 2.do z kostkowego drzewa, dach słomiany zły. Ma dwie komory i dwie izby, w każdey dwa okna, ieden piec i ieden kominek. Komin z gliny, drzwi szescioro na biegunach. Do niey należy stodołka, oborki, i dwa chlewy.
24.o Potym chałupka z drzewa kostkowego pod snopkami. Ma iedną izbę z sionką i komorą, w izbie okno iedno, kominek i piec. Komin z gliny, nad dachem nadłożony cegłą, drzwi troie.—
25.o Chałupa Nro 3.tio z drzewa rzniętego, w słupy murowane, niedawnego stawiania. Dach pod snopkami. Komin z gruntu murowany. Jedna izba z komorą i sienią. W izbie okno iedno, piec z kominkiem z cegły, posowa z tarcic. Drzwi wszystkich czworo na biegunach. Do tey stodoła, obora, staienka, i chlew.
26.o Chałup dziewięć pod numerami 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. i 12 m. Każda z drzewa rzniętego. Dachy pod snopkami. Szczyty na przodzie z tarcic i dranicami boki obite. Kominy z gruntu murowane az nad dach. W każdey chałupie izba, sień i komora, a w izbie okna dwa szklane, piec i kominek z cegły. Drzwi czworo na biegunach. Do chałupy każdey należy stodoła, obora, staienka i chlewik wszystko nowe, oprocz ad No 4. i 5. gdzie są gospodarskie budynki stare.
27.o Chałupy trzy nowe, pod numerami 13. m 14. m i 15. m z drzewa rzniętego, pod dachami słomianemi. Szczyty z tarcic, boki przednie dranicami pobite. Kominy z gruntu murowane. Drzwi wszystkich osmioro na biegunach ma każda chałupa, iako tez dwie izby, dwie komory, a w szrodku sień, w każdey izbie dwa okna i piec z kominkiem z cegły.
28.o Karczma nowa, Bugay zwana pod numerem 16 m na przeciw słupiny klasztoru Bernardynskiego położona, z drzewa rzniętego, podmurowana, dach pod dranicami. Komin z gruntu murowany. W tey karczmie dwie izby z dwiema komorami i iedną sienią. Z iedney komory wchodzi się przez schody do sklepu murowanego. W iedney izbie okien trzy piec z kominkiem z cegły, w drugiey izbie małey takze piec z kominkiem, okno iedno. Podłogi i posowy z tarcic. Drzwi wszystkich osmioro na zawiasach z wrzecądzami i szkoblami, częścią klamkami i haczykami.— W izbie karczemney, stoł długi szesciołokciowy. Ława takaż. Baryłki dębowe dwie od wodki, iedna o piąciu garcach, druga o czterech garcach. Kwarta i puł kwatercze, blaszane.— Na postawienie do tey karczmy, stayni wiezdney, iest gotowe.—
29.o Kuznia z drzewa kostkowego stara, pod dranicami, komin i kotlina murowane.—
30.o Wiatrak zwyczayny dobry w polu ku Nowey wsi iadąc stoiący. W nim są dwa kamienie do mielenia i wszelkie porządki, młynarskie, oprocz pytlow. Z tego wiatraka idzie czynsz do dworu podług kontraktu.—Do niego należy chałupa z drzewa kostkowego pod dachem słomianym z kominem lepionym. Maiąca sień, izbę i komorę, drzwi wszystkich czworo na biegunach. W izbie okno iedno, i piec z kominkiem z gliny. Stodołka o iednym samsieku.—

Gazeta Warszawska 1822 nr 85

Sędzia T ybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra spadkowe po niegdy JW. Ignacym Błeszyńskim, mianowicie:
I. Miasto Złoczew z folwarkami, Złoczewski i Oleśnica zwanymi, tudzież z wsiami zarobnemi, to iest: wsią Złoczewską, Hutą starą i Hutą szklanną.
II. Folwark Buynów z wsiami zarobnemi, Buynow i Cegielnia.
III. Folwark Czarna z wsiami zarobnemi, Czarna i Zapowiednik.
IV. Folwark Miklesz z wsiami zarobnemi Miklesz i Borzęckie.
V. Folwark Nowawieś z zarobnemi wsiami, Nowawieś, Potok, Pustkowie, Dury, Pustkowie Borowiska; na koniec
VI. Folwark Gruiec mały, Stanisławów i Łagiewniki, wszystkie w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem leżące, z mocy Wyroku P. S. Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, dnia 17 Maia r. b. na illacyią Sukcessorów powyżey rzeczonego JW. Ignacego Błeszyńskiego zapadłego, przez publiczną licytacyią w trzechletnią dzierżawę od S. Jana, to iest, od dnia 24 Czerwca r. b. poczynaiąc, każdy z powyższych rozdziałów oddzielnie przed W. Delegowanym tu w Kaliszu w sali Audyencyionalney Trybunału, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny dnia 20 Czerwca r. b. o godzinie 3 z południa wypuszczone będą.
O warunkach licytacyi powyższych dóbr, inwentarzach gruntowych, czynszach, wysiewie, sprzętach siana, opłatach i daninie, oraz robociźnie, każdy pretendent licytacyi u Patronów: Woyciecha Probus, Jana Miczka, Xawerego Wołowskiego i Mateusza Rubach, iako też na gruncie dóbr Złoczewa u W. Buszyńskiego i Wolskiego dowiedzieć się zechce, i takowe przeyrzeć może.— Kalisz dnia 20 Maia 1822 r.
(podpisano) J. Michalski.


Kurjer Warszawski 1847 nr 175

W d. 9 z. m. w gminie Złoczewskiej wsi, Katarzyna Zakrześciańska wyrobnica, zakopała żywcem w ziemi swą córkę, rok maiącą. Zbrodniarkę do Sądu po ukaranie odesłano.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 234

(N. D. 5524) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W d. 2(14) Lipca r. b. na łące pod stogiem siana na gruncie wsi Złoczewskiej znalezione zwłoki człowieka z imienia nazwiska ani pochodzenia niewiadomego, ciało przykryte stara połataną sukmaną, koloru niebieskiego, na głowie kapelusz stary koloru płowego, wzrostu był średniego, budowy ciała szczupłej, do najwyższego stopnia wynędzniałej, włosów na głowie ciemnych, ust miernych, nosa długiego, koloru oczu rozpoznać niemożna było, mógł mieć lat około 25 ktoby o jego nazwisku lub pochodzeniu wiedział, zechce zgłosić się do Sądu tutejszego lub Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Sieradz d. 3 (15) Sierpnia 1855 r.
Biernacki Podsędek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 108

(N. D. 2427) Dobra Ziemskie Złoczew składające się: z miasta Złoczew oraz probostwa tegoż nazwiska, z wsi czasowo-czynszowej Złoczewka wieś, folwarku głównego tegoż nazwiska, folwarku pomocniczego Borki, wsi zarobnej Huta Szklanna, wsi czasowo-czynszowej Miklerz, folwarku tegoż nazwiska, wsi czasowo-czynszowej Borzeckie, Zapowiednik, wsi zarobnej Czarne, wsi takiejże Huta Stara, folwarku pomocniczego Aleśnica, wsi zarobnej Bujnów, folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej Cegielnia, wsi takiejże Grójec mały, folwarku tegoż nazwiska, wsi czasowo-czynszowej Stanisławów nareszcie z pustkowiów czyli osad czasowo czynszowych: Lesiak, Garbarczyk i Syberya, w O-gu i Pcie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, należące prawem własności w 4j5 częściach do Gabryeli Hr. Małachowskich owdowiałej, Hr. Tarnowskiej, a w 1j5 części do beneficyalnych SS-rów po niegdy: Ignacym Hr. Stadnickim jako to Konstancyi Maryanny Józefy Zofii czterech imion Hr. Stadnickiej, Bronisława Juljana Jana Nepomucena Józefa czterech imion Hrabiego Stadnickiego na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 27 Lutego (11 Marca) 1846 r. między Prokuratoryą w Królestwie Polskiém na rzecz Skarbu Królestwa czyniącą, a Gabryelą z Hr. Małachowskich Hr. Tarnowską i wymienionymi SS mi niegdy Ignacego H. Stadnickiego zapadłego i od dawna już prawomocnego sprzedane będą z wszelkiemi przynależytościami, tak jak poniżej wzmiankowaną taxą opisane zostały, przez publiczną licytacya w drodze działów przed W. Assessorem Kollegialnym Juljanem Wąsowiczem Sędzią Delegowanym; w temże mieście Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny odbywających się.
Od Skarbu Królestwa nabył wszelkich praw tak co do wierzytelności hypotecznych, jak i co do dalszego popierania przedaży w drodze działów Jan Zaklika aktem dnia 11 (23) Marca 1855 r. przed Regentem Janem Niwińskim zeznanym, a ten dla doprowadzenia do skutku przedaży, ustanowił swym obrońcą Mateusza Rubach Adwokata; nateraz Karola Rozdejczer Patrona przy Tryb. Cyw. Gub. Warszaw. w Kaliszu.
Dobra te oszacowane są taxą przez 3-ch biegłych w dniach 16 (28) Marca 20 Marca (1 Kwietnia) 8 (20); 11 (23), 14 (26), 15 (27), 18 (30) Maja 1856 r. sporządzoną na rub. sr. 97650 kop. 95, potwierdzoną wyrokiem Trybunału Kaliskiego dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1857 r. zapadłym.
Taksa i warunki przedaży w Kancellaryach Pisarza Trybunału Kaliskiego, podpisanego Obrońcy Sądowego każdego czasu przejrzane być mogą.
Po ogłoszeniu w d. 24 Kwietnia (6 Maja) t. r warunków do przedaży tej ułożonych, termin do temczasowego przasądzenia na d. 7 (19) Czerwca r. b godzinę 3 z południa wyznaczony został. Licytacya rozpocznie się od summy rs. 97651.
Kalisz d. 27 Kwiet. (9 Maja) 1857 r.
M. Rozdejczer, Patron.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 125

(N. D. 2181) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wieluńskiego.
Zapozywa 1. Franciszka Król wyrobnika w wsi i gminie Lymicze; w Okręgu Wartskim 2. Antoniego Wyroch, także wyrobnika we wsi Złoczewskiej Okręgu Sieradzkim ostatnio zamieszkałych, aby się w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu w Sądzie tutejszym dla wysłuchania wyroku w sprawie przeciw nim o włóczęgostwo, pod dniem 10 (22) Grudnia r. z. wydanego, stawili.
Wieluń d. 23 Kwiet: (5 Maja) 1858 r.
Podsędek Walęcki.

Dziennik Warszawski 1869 nr 282

N. D. 9115. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do wiadomości powszechnej, że na zasadzie art. 7, postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
55. Złoczew, składające się z miasta Złoczew, z wsi Złoczewska, Huta stara, Huta szklanna, Czarna, Miklesz i Bujnów, z pustkowiów: Baby, Olesnica, Mikla i Nowa Huta, tudzież dobr Grojca małego z przyległością Stanisławów; do dóbr tych należą jeszcze realności folwark Borki, osada młynarska, wieś Borzęckie, pustkowie Leśniak, pustkowie Garbierka, karczma Syberja i wieś Cegielnia, oraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 5,79l kop. 85, vadium do licytacji rsr. 10,000, licytacja rozpocznie się od sumy rub. sr. 43,750, termin sprzedaży dnia 9 (21) Października 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki do licytacji są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
(…) Kalisz dnia 3 (15) Listopada 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 151

N. D. 5453. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamia iż w dniu 5 (17) Sierpnia 1870 r. w godz. przedpołudniowych na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału I ogłoszona zostaną poraz pierwszy warunki licytacyjne ułożone do sprzedaży dóbr ziemskich Złoczew z przyległościami w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej położonych, a należących do gminy Złoczew.
Dobra to na żądanie Franciszka Hrabiego Mycielskiego z własnych funduszów utrzymującego się, w mieście Krakowie Cesarstwie Austrjackiem zamieszkałego zamieszkanie zaś obrane mającego u Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu urzędującego, Jana Daniela Wojciechowskiego w temże mieście zamieszkałego, który przymuszoną sprzedaż przeciwko wywłaszczanemu z nich dłużnikowi Faustynowi Dobrowolskiemu właścicielowi dóbr Złoczew w tychże dobrach zamieszkałemu popiera, przez akt Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 24 Marca (5 Kwietnia) 1870 r. rozpoczęty, a w d. 18 (30) Kwietnia t. r. zakończony. Akt ten doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Józefowi Sołeckiemu, Wójtowi osady dawniej miasta Złoczew Aleksandrowi Orłowskiemu, Wójtowi gminy Złoczewska wieś Kasprowi Turek, wszystkim w d. 12 (24) Maja 1870 r. następnie wpisany został do księgi wieczystej dóbr Złoczew w d. 29 Maja (10 Czerwca) 1870 r. do księgi zaś przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej w d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
TAK ZAJĘTE DOBRA SKŁADAJĄ SIĘ:
1. Z miasta dziś osady Złoczew należącej do gminy osady Złoczew, w osadzie tej są dwa domy zajezdne w jednym mieszka Franciszek Pluciński w drugim Ludwik Mączyński obadwaj szynkują trunki i opłacają czynsz dzierżawcy propinacji.
2. Z dóbr wsi Złoczewskiej, folwarków Miklosz, Borki, wsi Cegielnia, Stanisławów, Huta Szklanna, Borzęckie, Czarnej, Huty Starej, i Karczmy Syberja zwanej. W Hucie szklannej szynk prowadzi Mateusz Kuźniak, a w karczmie Syberja Jacenty Pluciński, za opłatą czynszu propinatorowi. Powyższe dobra są w posiadaniu i zarządzane przez Dobrowolskiego Faustyna wywłaszczanego dłużnika.
3. Z folwarku Oleśnicy który dzierżawi Stanisław Kowalski.
4. Z wsi i folwarku Bujnów, będącej w dzierżawie Wincentego Baranowicza. W karczmie tej wsi szynkuje trunki propinatora, za opłatą czynszu temuż Antoni Bardziński.
5. Z osady młynarskiej z zabudowaniem i wiatrakiem dzierżawionej przez Stanisława Brzozowskiego.
Dochód z propinacji w całych dobrach zajętych, dzierżawiony jest przez Icka Perkal.
Dobra pod N. 2, 3, 4 i 5 należą do gminy Złoczewska wieś, wszystkie zaś położone są w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej.
Rozległość zajętych dóbr wynosi w przybliżeniu włók 195, mórg 15 prętów 50 miary nowopolskiej. Kalisz d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Wywieszono na tablicy sali audjencjonalnej Trybunału Cywilnego Kaliskiego d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
Pisarz Trybunału,
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 48

N. D. 1267. Sąd Policji Poprawczej w Kaliszu. Wzywa Walentego Banasia włodarza z Złoczewskiej wsi, tejże gminy, obecnie niewiadomego z miejsca zamieszkania, ażeby w ciągu 30 dni stawił się w Sądzie dla wysłuchania wyroku, w przeciwnym razie będzie postąpiono wedle prawa.
Kalisz d. 15 (27) Lutego 1875 r.

Kaliszanin 1875 nr 64

Ważniejsze wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Wypadki nagłej śmierci: D. 1 (13) lipca w Złoczewskiej wsi, gm. Zło­czew, pow. sieradzkiego, włościanki: Marjanna Maciejewska 11 lat, i Marjanna Barańska 50 lat, po spożyciu trujących grzybów, umarły.

Kaliszanin 1878 nr 25

W d. 1 b. m. we wsi Złoczewska-Wieś, powiecie sieradzkim, 15-letnia włościańska dziewczyna Marjanna Skórzewska, pracując przy młockarni, skutkiem nieostrożności była przez takową schwycona i zabita na miejscu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
5. Czarna, obejmującą: wieś Czarna, grunta serwitut. wsi Złoczewskiej.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
22) w § 1. p. XIX. w gromadzie Czarna, oznaczonej liczbą 5, zamiast „grunta serwitut. wsi Złoczewskiej" winno być „grunta serwitutowe wsi Złoczewska Wieś".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1938 marzec
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 1

OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Sieradzu obwieszcza, że na dzień 22 kwietnia 1939 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek.
I. dla poscaleniowych gruntów ukazowych, we wsi Miklesz, gminy Złoczew, pow. sieradzkiego, zawierających powierzchni 136 ha 7668 m. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez poszczególnych właściceli, wymienionych w rejestrze
pomiarowym wsi Miklesz pod Nr. od 1 do 27 włącznie, w oddzielnych działkach, oznaczonych na planie.
II. dla poscaleniowych gruntów ukazowych we wsi Czarna, gminy Złoczew, powiatu sieradzkiego, powierzchni 3 ha, 3211 metr. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez właścicieli wymienionych w rejestrze pomiarowym wsi Miklesz osad. pod Nr. Nr. 12, 17, 18 i 27.
III. dla poscaleniowej działki gruntu ukazo-wego we wsi Złoczew-Poduchowny, gminy Złoczew, powierzchni 0.8933 m. kw., otrzymanej z projektu scalenia przez właścicieli osady, wymienionych w rejestrze pomiarowym wsi Miklesz pod Nr. 12.
IV. dla dwóch działek poscaleniowych gruntów użyteczności publicznej, przydzielonych Gromadzie wsi Miklesz, gminy Złoczew, powierzchni 0.2558 m. kw., oznaczonych na planie Nr. 15 i 39.
V. dla poscaleniowych gruntów ukazowych wsi Miklesz, gminy Złoczew, powierzchni 19 ha, 6870 m. kw., i wsi Czarna, gminy Złoczew, powierzchni 0.8606 m. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez poszczególnych właścicieli, wymienionych w rejestrze pomiarowym wsi Czarna pod Nr. Nr. 1, 2, 3 i 4 w oddzielnych działkach oznaczonych na planie Nr. Nr. 27, 44, 23, 45, 30, 46 i 28.
VI. dla poscaleniowych gruntów ukazowych wsi Złoczew-Poduchowny, powierzchni 1 ha 4533 metr. kw., i wsi Złoczewska Wieś powierzchni 3 ha 6004 m. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez właścicieli, wymienionych w rejestrze pomiarowym powyższych wsi, osad, oznaczonych Nr. Nr. 1 i 2, w oddzielnych działkach wykazanych na planie pod Nr. Nr. 7 i 20.
W terminie do pierwiastkowej regulacji hipotek wyznaczonym, osoby interesowane winny zgłosić i udowodnić swoje prawa w kancelarii hipotecznej w Sieradzu pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny:

(—) Pawłowski.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza