-->

sobota, 4 maja 2013

Zborów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zborów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Widawa, własność prywatna. Ilość domów 21, ludność 177, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Zborów, wś i fol. nad rz. Niecieczą, pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska, par. Widawa odl. 22 w. od Łasku. Wś ma 32 dm., 274 mk.; fol 8 dm., 78 mk. Młyn wodny. W 1827 r. było 21 dm., 177 mk. W r. 1885 fol. Z. rozl. mr. 1222: gr. or. i ogr. mr. 488, łąk mr. 96, pastw. mr. 220, lasu mr. 341, w odpadkach mr. 12, nieuż. mr. 66; bud. mur. 7, drew. 14, las urządzony, pokłady torfu. Wś Z. os. 33, mr. 414, wś Kąty os. 44, mr. 226. Na początku XVI w. pleban w Widawie pobierał ztąd tylko dziesięcinę z łan. dworskich i kolędę od kmieci, którzy dziesięcinę dawali kościołowi w Restarzewie (Łaski L. B., I, 465, 470). Według reg. pob. pow. sieradzkiego z r. 1553 wś Z., w par. Widawa, miała łan. 3 (Pawiń., Wielkop., 215).

Spis 1925:
Zborów, wś i kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 61, kol. 24. Ludność ogółem: wś 370, kol. 162. Mężczyzn wś 189, kol. 82, kobiet wś 181, kol. 80. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 370, kol. 152, ewangelickiego kol. 1, mojżeszowego kol. 8, bezwyznaniowiec kol. 1. Podało narodowość: polską wś 370, kol. 153, niemiecką kol.1, żydowską kol. 8.

Wikipedia:
Zborów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę wpisany jest obiekt: młyn wodno-elektryczny, 1917, nr rej.: 327/6/86 z 1.10.1986

 1992 r.

Gazeta Warszawska 1815 nr 59

Uwiadomienia o wyieżdżaiących za Granicę. Po pierwszy Raz.  
I.) Jan Domaniewski, w Depart: Kaliskim w Pow: Sieradzkim we wsi dziedziczney Zborów zamieszkały, wyieżdża za handlem do Rossyi i Pruss z ludźmi sześciu do pomocy, iako to: Szaroz: Ickiem S...fare zwanym, Łukaszem Dobrowolskim, Alexym Komorkiem, Wawrzyńcem Kaszubiakiem, Józefem Karczmarkiem i Woyciechem Szczepańskim

Gazeta Warszawska 1822 nr 200

— Z Zborowa. —W dniu 16 Września r. b. we wsi Zborowie Powiecie Sieradzkim, żyć przestała w kwiecie młodości, bo w wieku lat 26 W. Monika z Zbierzchowskich Demaniewska, z nieutulonym żalem ukochanego małżonka, szanowney matki, całey familii i przyiaciół. W ciągu życia swego starała się uprzyiemniać wszystkie chwile przyiacielowi swemu, bydź nayprzywiązańszą matką przybranych dzieci, dobrą Panią dla ludzi, i uymuiącą serca wszystkich przyiaciół. Mąż wdzięczny, oddaiąc hołd cnocie i sprawiedliwości, niesie iey tę ostatnią posługę, zachowuiąc w swem sercu dozgonną pamięć, i żal nieukoiony.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 6

Podaje do publicznej wiadomości iż na skutek wyroku Trybunału Kaliskiego z dnia 7/19 Grudnia 1838 r. Wyrokiem Sądu Appellacyjnego z dnia 17/29 Maja 1839 r. zatwierdzonego, sprzedane zostaną w drodze działów, w Sali posiedzeń Trybunału Kaliskiego w Kaliszu przed W. Alojzym Kosteckim Assessorem tegoż Trybunału Delegowanym, w Kaliszu zamieszkałym.
Dobra Zborów z przyległościami Kąty w I oddziele, i dobra Kocina w Powiecie Sieradzkim położone w 2 oddziele. Rozległość dóbr Zborowa z przyległościami wynosi włók 63 morgów 18 pkw. 87, zaś Kociny włók 18 morgów 22 pkw. 210 miary nowopolskiej. Dobra Zborów z przyległościami oszacowane są na złp. 204710 monetą a Dobra Kocina z przyległościami na złp. 59792 gr. 20.
Tytuł własności dóbr tych uregulowany jest na imie 1. Konstantego 2. Julianny 3. Tomasza Romana i 4 Romana rodzeństwa Domaniewskich, z których dwaj ostatni jako małoletni zostają pod opieką Antoniny z Wichlińskich Domaniewskiej wdowy matki, dzierżawczyni dóbr Kociny w tychże dobrach oraz Win­centego Domaniewskiego przydanego opiekuna, [dzie]dzica dóbr Ostrowa, w Ostrowie Powiecie Sieradzkim zamieszkałych.
Ogłoszenie warunków sprzedaży dóbr rzeczonych nastąpiło w dniu 9/21 Stycznia 1841 r. na Audyencyi Trybunału, poczem wyznaczony został termin do temczasowego przysądzenia na dzień 26 Lutego (10 Marca) 1841 r. na godzinę 3 z południa. Zbiór objaśnień, taxa, warunki przejrzane być mogą każdego czasu w Kancellaryi Pisarza Trybunału Kaliskiego lub Patrona Nowickiego sprzedaż popierającego.
Kalisz dnia 10/22 Stycznia 1841 r.

Nowicki Patron Tryb. Cyw. Gub. Kal.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 180

(N. D. 4234) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Dо regulacyi spadku po niegdy Helenie z Grabińskich Marszewskiej właścicielce summy rs, 1974 na dobrach ziemskich Zborów i Kocina w Okręgu i Powiecie Sieradzkim leżących, hypotecznie ubezpieczonéj, wyznacza się termin przed popisanym Rejentem w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu na dzień 10 (22) Lutego 1848 roku w którym interessenci do spadku tego z prawami swemi zgłosić się są winni pod prekluzyą.
Kalisz dnia 25 Lipca (6 Sierpnia) 1847 r.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 90

(Ν. D. 1646) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
2-o Konstantego, Domaniewskiego, właściciela dóbr Zborowa i Kąty, w Okręgu Sieradzkim, i współwłaściciela summy 9,000 rubli, na dobrach Kocinie, w tymże Okręgu pod N. 14 Działu IV. Wykazu zamieszczonej, otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyiny na d. 14 (26) Października r. b. przedemną pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej odbyć się mający.
Kalisz dnia 1 (13) Kwietnia 1852 roku.
J. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 91

(N. D . 1673) Sąd Policyi Poprawczéj Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Grzegorza Gurę urodzonego we wsi Zborowie, ostatnio w mieście Widawie ze służby utrzymującego się, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby się do ogłoszenia wyroku przez Sąd tutejszy w dniu 17 (29) Marca 1849 r. wydanego w ciągu dni 30 od daty ogłoszenia niniejszego zapozwu licząc, stawił, gdyż wrazie przeciwnym wedle prawa postąpione będzie.
Tyniec pod Kaliszem d. 14 (26) Marca 1852.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
w z. Janczewski Assessor.
Gazeta Codzienna 1852 nr 257

We wsi Zborowo pow. Sieradzkim, zakończył życie Albin Grochowalski, Obywatel.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 262

(N. D. 5106) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
2. Albina Grochowalskiego właściciela summ: a. 9000 rs. na dobrach Zborowie, w Ogu Sieradzkim, w d. IV. pod Nr. 17 zapisanej i na części kapitału 9000 rs. na dobrach Kocinie, w tymże Ogu lokowanym, się rozciągającej, wraz z przywiązanem do niej prawem 12 letniej dzierżawy dóbr Zborowa; b) rs. 761 kop. 10 pod tymże N. 17, c) rs. 1200 pod N. 18 b. d) rs. 300 pad N. 22 oraz e) złt. 6446 gr. 1 i złp.7617gr. 19 pod Nr. 23 jakoteż wszelkich nadpłat, także pod N. 17 na dobrach Zborowie zapisanych,
(...) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczają się termina prekluzyjne.co do 1, 2, i 3 na dzień 16 (28), a co do 4, 5, 6, i 7, na dzień 17 (29) Maja 1853 r. przedemną Pisarzem odbyć się mające.
Kalisz d. 4 (16) Listopada 1852 r.
Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 283

(N. D. 6664) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Konstantego Domanowskiego współwłaściciela summy złp.158600 na dobrach Zborowie z Ogu Sieradzkiego pod N. 20 zapisanej, otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na d. 13 (25) Czerwca 1855 r. przedemną Pisarzem odbyć się maiący.
Kalisz d. 4 (16) Grudnia 1854 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 77

(N. D. 1520) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
W dniu 18 (30) Marca r. z. na drodze we wsi Zborowie O-gu Sieradzkim, znalezione zostały zwłoki człowieka nieznanego, z imienia nazwiska i pochodzenia, lat około 50 przeszło liczącego, wzrostu średniego, twarzy pociągłej, nosa miernego, włosów ciemno blond rzadkich, z zarostem na brodzie podobnym, ubranego w kapotę włościańską łatami pokrytą, czapkę z siwym barankim buty chłopskie z podkówkami, przy nim leżał kij zdaje się do podpierania służący, i na plecach miał małe zawiniątko w płachcie przewiązanej. Ktoby jakąkolwiek posiadał wiadomość o człowieku powyżej opisanym, wzywam go ażeby zechciał nam ją udzie- do właściwego prawnego użytku.
Tyniec pod Kaliszem d. 29 Lutego (12 Marca) 1856 r.
Sędzia Prezydujący, Jasiński Ass. w z.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 147

(N. D. 3629) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
6. Józefy z Grochowalskich Sobolewskiej współwłaścicielki dwóch summ po 1500 rs. pod N. 13 i 14 c, wykazu dóbr Grabowia z Ogu Sieradzkiego i rs. 2359 kop. 50 pod N-mi 17, 18 b, 22 i 23 a, b, i 24 wykazu dóbr Zborowa, z tegoż Ogu zapisanych, wreszcie
(…) Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termina prekluzyjne, co do 3-ch pierwszych na d. 27 Grudnia (8 Stycznia) a co do czterech ostatnich na d. 28 Grud. (9 Stycz.) 1856j7 r.
Kalisz d. 4 (16) Czerwca 1856 r.
Zengteler.

Kurjer Warszawski 1863 nr 200

Miesiąc zaledwie upłynął, jak Sieradzka okolica, srogo dotkniętą została, śmiercią Michaliny z Paradowskich Arkuszewskiej, dziedziczki dóbr Zborów. Zacna ta Pani silnie obarczona moralnemi cierpieniami, rozstała się z tym światem, pozostawiając czworo drobnych dziatek, kochającego Męża i Krewnych, oraz grono licznych Przyjaciół, dla których nie pozostało nic nad łzę prawdziwego żalu po stracie kobiety Anioła, co własnem poświęceniem się z tak niewypowiedzianą słodyczą, przynosiła ulgę cierpiącym. O drogi cieniu! czcigodnej Michaliny, bądź nam dziś u Tronu NAJWYŻSZEGO tymże samym opiekuńczym Aniołem, jakim byłaś dotąd w rodzinnem swem kolę, i przyjmij te kilka wyrazów w dowód nigdy niewygasłej wdzięczności, od tego, który dziś prócz głębokiego żalu, nic więcej poświęcić ci niemoże. Antoni K.....

Dziennik Warszawski 1864 nr 174

UWIADOMIENIA.
(N. D. 3370) Komisja Rządowa Sprawiedliwości.
W myśl art. 44 K. C. ogłasza, że Trybunał Cywilny Gubernji Warszawskiej w Kaliszu wyrokiem na dniu 4 (16) Czerwca r. z. na powództwo Władysława Otockiego wydanym, śledztwo co do zaginionego stryja jego Bonawentury Otockiego, ostatnio we wsi Zborowie zamieszkałego nakazał i do wyprowadzenia takowego Podsędka Sądu Pokoju Ogu Szadkowskiego wyznaczył.
Warszawa d. 22 Czerwca (4 Lipca) 1864 r.
z upoważnienia,
p. o. Naczelnika Wydziału, Puchalski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1864 nr 243


Komisja rządowa sprawiedliwości.— Stosownie do art. 44 kodeksu cywilnego Polskiego ogłasza, iż trybunał cywilny gubernji Warszawskiej w Kaliszu wyrokiem na dniu 13 (30) sierpnia r. b., na powództwo Władysława Otockiego wydanym, stryja tegoż Bonawenturę Otockiego, ostatnio we wsi Zborowie zamieszkałego, za znikłego uznał.— Warszawa dnia 23 września (4 października) 1864 r.—p. o. naczelnika wydziału, Puchalski. (Dz. War.)

Dziennik Warszawski 1868 nr 145

N. D. 4235. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci: 1. Juljana Arkuszewskiego, właściciela dóbr Zborów w Okręgu Sieradzkim położonych.  
(...) Ogłasza się postępowanie spadkowe, którego termin prekluzyjny na dzień 18 (30) Stycznia 1869 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta w Kaliszu wyznaczony został.  
Kalisz d. 20 Czerwca (2 Lipca) 1868 r.
A. Paszkowski.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 49


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe, po zmarłych:
2) Franciszku Pawlaku, synu Marcina, właśc. reszty z dwóch działek gruntu Nr. 8 i 9 z dóbr Zborowa, przestrzeni po 30 mórg każda i właśc. reszty działki gruntu Nr. 10 z folw. Kąty, przestrzeni 7 mórg 150 pręt., wchodzącej w skład tychże dóbr Zborowa, pow. Łaskiego;

Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 30 grudnia 1921 r., co do punktu Nr. 1 — w kancelarji Seweryna Żarskiego, co do punktów Nr. Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjuszy, zaś co do punktów Nr. Nr. 2, 10, 11, 12 i 13 w wydziale hipotecz. sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym osoby interesowane mają się stawić pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 5


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z d. 24 listopada 1925 r., zawiadamia, że na skutek podania Jadwigi Graczyk, zam. w kolonji Las-Zawadzki, gm. Chociw, pow. łaskim, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Mar­cina Graczyka, za zmarłego, i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Marcina Graczyka, męża petentki, a syna Antoniego i Zofji, ur. w 1891 r., stałego mieszkańca wsi Zborów, gm. Dąbrowa-Widawska, pow. łaskiego, powołanego w 1913 r. do wojska rosyjskiego, obecnie niewiadomego z miej­sca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniej­szego obwieszczenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Pańskiej 115, albowiem po tym czasie na­stąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Marcina Graczyka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 395/25.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 21

WYKAZ
unieważnionych kart ewidencyjnych i wydanych odpisów w Starostwie Łaskiem.
2) Karta ewidencyjna za Nr. 2071/IV, wystaw. dn. 2. 7. 24 r., wydana mieszkańcowi wsi Zborów, gm. Dąbr. Widawska, Borek Tomaszowi. — Odpis wystawiono dn. 15. 1. 1926 r.
Łask, dnia 18 kwietnia 1926 r.
Kierownik Starostwa:
(—) Dychdalewicz

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 40


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 16.6.1926 r., L. B. P. 4172/2 wciągnięto do rejestru stowarzyszeń i związków Nr, 1296 „Towarz. Straży Ogniow. Ochotniczej" w Zborowie.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 32

Licytacje.
Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułu 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia:
I. Okrąg Piotrkowski.
29) Właścicieli i wierzycieli hipotecznych dóbr Zborów, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Nieujawnionych spadkobierców Franciszka Pawlaka, syna Marcina, 2) Władysława Włodarczyka, syna Stanisława, 3) Antoninę Jaworską, córkę Jana, 4) Właścicieli dóbr Zborów i Kąty, powiatu sieradzkiego, 5) Rudę Wolnicką, 6) Antoninę Borek, córkę Feliksa, 7) Hendlę z Wolnickich Lewkowiczową, 8) Cyprę z Wolnickich Lewkowiczową, 9) Mirlę z Wolnickich Plewińską, 10) Lukema Wolnickiego, 11) Jankla Wolnickiego.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hi­potecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipo­tecznych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowe­go Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną, wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów, — dobra te na zasadzie artykułu 234 Ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.


Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto Kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego Notarjusza.

Gazeta Świąteczna 1928 nr 2453

Stanisław Nawrot poszukuje żony. Józefy z Jędrysiaków, lat 23 mającej. Brunetka, oczy czarne, twarz pociągła, wzrost średni. Wyszła z domu w Zborowie (gmina Dąbrowa-Widawska) dnia 12 grudnia 1923 r. i niewiadomo, gdzie się znajduje. Ktoby o niej co wiedział, proszony jest zawiadomić Księdza Proboszcza w Widawie, pow. łaski, a będzie wynagrodzony.

Echo Tureckie 1929 nr 14

LEON KRUSZYŃSKI
Z wycieczki po Województwie Łódzkiem
ciąg dalszy
Widawa.
Osada nad rzeką Niecieczą, gm. Dąbro­wa, o 28 kilom. od Łasku odległa. Wieś dawna siedziba rodu Wężyków, przez nich, w końcu XIV wieku na miasto zamienione. Wojny i pożary zniszczyły miasto. Kościół
parafjalny murowany stanął w r.1446. Drugi Kościół bernardynów zbudował wraz z klasztorem w r.1638 Wojciech Wężyk. Obecnie osada liczy 3 tyś. mieszkańców.
Na cmentarzu stoi starożytna kaplica św. Rocha z obrazem cudownym tego świętego. Na cmentarzu stoi pomnik Józefa Zaremby był. landrata pow. sieradzkiego, radcy wo­jewództwa Kaliskiego zmarłego 1820 r. uro­dzonego w 1776 roku życie w tej połowie powiatu odcina się bardzo martwotą swoją od dzielnic fabrycznych Pabjanic, Łodzi, Zgierza, Konstantynowa rażącem przejściem do ciszy zakątka rolniczego.
Jadąc traktem od Widawy do Zelowa, w lesie pod Rogoźnem, jest cmentarz wojenny po bitwach tu stoczonych w 1914 r. Ja­dąc traktem od Widawy do Łasku pod Grabnem cmentarz z r. 1914. Tu 2 dni trwał bój Niemców z Rosjanami. Wieś Ruda ca­ła była spalona, ludzie pouciekali do Wi­dawy i Rogoźna. Rosjanie w Resztarzewie 5 klm od lasu, a Niemcy z 30 armatami pod Zborowem -Rosjanie zabrali armaty.
_________________________________________________________________________________

 Echo Sieradzkie 1931 sierpień
_________________________________________________________________________________Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
23. Zborów, obejmującą wieś Zborów.

24. Kolonja Zborów, obejmującą kolonję Zborów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 97

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
5) Feliksie i Antoninie małż. Borek, zmarłych: pierwszy w dniu 6 marca 1925 r., druga w dniu 9 grudnia 1917 r., właścicielach 22 mórg 204 pr. kw. gruntu w dz. II pod Nr. XXIII wykazu hip. dóbr Zborów, pow. łaskiego, Nr. rep. 65;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych, wyzna­czony został na dzień 5 czerwca 1934 r. w tutejszym wydziale hipo­tecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane, osobiście lub przez pełnomocników, winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 51

Wydział I cywilny, sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 22 listopada 1935 roku, ogłasza, że na skutek podania Franciszki Graczykowej, zamieszkałej we wsi Zborów, gminy Widawa, powiatu łaskiego, wdrożone został postę­powanie, celem uznania Wojciecha Graczyka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Wojciecha Graczyka, męża petentki, syna Antoniego i Zofji ze Stelmaszczyków, urodzonego w Zborowie, gm. Wi­dawa, pow. łaskiego w dniu 5/17 marca 1889 roku, ostatnio zamieszka­łego w Widawie, pow. łaskiego. W roku 1914 powołany został do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcz­nym od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Plac Dąbrowskiego Nr. 5, albowiem po tym terminie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto I wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Wojciecha Graczyka po­siadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Nr. co. 736/35.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 24

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, niniejszym ob­wieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
5) Michale, vel Machelu Wolnickim, właścicielu reszty osady mły­narskiej wodnej z gruntami, łąkami i stawem, uregulowanej w dobrach Ziemskich Zborów, pow. łaskiego, rep. hip. nr 65;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 28 września 1937 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji, nr 234/37.

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1939 marzec
_________________________________________________________________________________
Dziennik Łódzki 1970 nr 211


W Zborowie pow. Łask z nie ustalonych przyczyn spaliła się sterta ze zbożem. Straty wynoszą około 5 tys. zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza