-->

czwartek, 30 maja 2013

Zagórskie Stawisko

Spis 1925:
Zagórskie Stawisko, kol., pow. sieradzki, gm. Charłupia Mała. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 21. Mężczyzn 11, kobiet 10. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 21. Podało narodowość: polską 21.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 3


Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Antoninie Świątkowej, współwłaśc. działek gruntu pow. 22,5 mórg z majątku Charłupia Mała, współwłaśc. działki gruntu zaw. powierzch. 3 mórg z majątku kol. Dzierlin, współwłaśc. działki gruntu zaw. powierzch. 2 dzies. 1980 sąż. z majątku Stawiska-Zagórki, współwł. reszty działki gruntu zaw. powierzch. 10 dzies. 598 sąż. z majątku Smardzew B, pow. Sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 lipca 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 23


Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Wojciechu Wojtasie, właśc. działki gruntu ze składu majątku Stawiska-Zagórki, pow. Sieradzkiego, zawier. powierz. 6 mórg oraz współwł. działki gruntu 5 mórg ze składu maj. Smardzew A, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 23 września 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza