-->

sobota, 4 maja 2013

Wrzosy

Słownik Geograficzny:  
Wrzosy,  kol. nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Chociw, par. Restarzew, ma 6 dm., 69 mk., 74 mr.

Spis 1925:
Wrzosy, wś, pow. łaski, gm. Chociw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 53. Mężczyzn 31, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 53. Podało narodowość: polską 53.

Wikipedia:
Wrzosy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1839 r.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Chociw dzieli się na gromady:
8. Goryń, obejmującą: wieś Goryń, wieś Wrzosy.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza