-->

czwartek, 2 maja 2013

Toplin

Rosin:
TOPLIN- (1299 castrum in Scomlyno, 1378 Thoplin, Topplyn) pierwotnie gródek koło Skomlina, później wieś 16 km na SW od Wielunia. 1299 Władysław Łok. wystawił dokument w grodzie Skomlinie (Wp 825, zob. Ros. 152); 1378 Władysław Opol. nadał Skomlin (zob.) oraz fortalicium sive propugnaculum T. in terra et distr. Wiel. za wierną służbę Janowi Szoffowi, określając jego przywileje i obowiązki (MK 74, 461-463); 1382 Jan Szoff z T., burgr. bolesł. (DP 13); 1511,1518 – 2 1/2 ł. (ŹD 212); 1520 par. Skomlin, kościół miał 2 ł. w T., ale zajął je niegdyś Wężyk, chor. i dziedzic Mokrska i podarował swemu słudze, była szkoła (Ł 2, 141); 1552 cz. Szoffów miała 2 kmieci, cz. J. Wolickiego 5 kmieci; 1553 cz. Szoffów 2 1/2 ł. (ŹD 297); 1564 Jan Wolicki dzierżył twierdzę król., daną ongiś wraz ze Skomlinem Szoffom in feudum (MKL 184).

Taryfa Podymnego 1775 r.
Toplin, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 19 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Toplin, parafia skumlin (skomlin), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Bartochowski, pod. wiel.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Toplin, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Skomlin, własność prywatna. Ilość domów 20, ludność 198, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Toplin, wś i fol. nad rzeką t. n., pow. wieluński, gm. i par. Skomlin, odl. od Wielunia w. 14; wś ma 46 dm., 314 mk., 464 mr.; os. 1 dm., 3 mk.; fol. 1 dm., 3 mk., 355 mr. Wchodzi w skład dóbr Skomlin. W r. 1827 było 20 dm., 198 mk. Na początku XVI w. dziedziczką T. i Mokrska jest pani Potocka. Byłe w tej wsi dwa łany zapisane na fabrykę kościoła w Skomlinie. Łany te zabrał poprzednio już Wężyk, dziedzic T. i Mokrska. Łany kmiece dawały pleban. w Skomlinie za meszne po 4 miary żyta i tyleż owsa (Łaski, L. B., II, 141). Według reg. pob. pow. wieluńskiego z r. 1552 wś szlach. Toplin, w par. Skomlin, w części Scheffowa miała 2 osad, 21 łan.; Jan Wolicki 5 osad (Pawiński, Wielk., II, 297). Br. Ch.

Spis 1925:
Toplin, wś, pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 84. Ludność ogółem: 470. Mężczyzn 233, kobiet 237. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 464, mojżeszowego 6. Podało narodowość: polską 470. 

Spis 1925:
Toplin-Kordon, osada, pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 9. Mężczyzn 4, kobiet 5. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 9. Podało narodowość: polską 9.

Wikipedia:
Toplin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Skomlin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś w pradolinie Prosny. Nazwa wywodzi się od topieli-topielców. We wsi młyn wodny zbudowany prawdopodobnie w 1780 r., dawniej stał przy korycie Prosny, która zmieniła swój bieg. Stoi tu kapliczka z ok. 1830.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Skomlin) 1743

Toplin
Dnia 2 lipca, roku jak wyżej, ja ten sam, ochrzciłem imieniem Marianna córkę Urodzonych Kazimierza i [brak] Starczewskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Bolikowski i Wielmożna Teresa Bartochowska łowczyni sieradzka.

Akta metrykalne (Parafia Skomlin) 1749

Toplin częśc Wielmożnego Bartochowskiego.
Dnia 19 stycznia roku, jak wyżej, ja ten sam ochrzciłem imieniem Marianna córkę pracowitych Grzegorza i Apoloniii Lenków prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Gabriel Karsznicki i Urodzona panna Marianna Wolicka.

Gazeta Warszawska 1828 nr 130

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dniu 20 Czerwca r. b. o godzinie 10 rano przed W. Janem Nowosielskim Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, w Kaliszu zamieszkałym w Kancellaryi tegoż, wydzierżawione będą przez publiczną licytacyią dobra Ożarów, i Przedmoście z przyległościami folwarkiem i Kozioł i Pustkowiem Śmiałki, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim, oraz dobra Skomlin z przyległościami wsią Toplin, folwarkiem Klassak i folwarkiem Walenczyzna, w Powiecie Ostrzeszowskim Obwodzie Wieluńskim, a wszystkie w Woiewództwie Kaliskiem położone, każde z osobna w trzechletnią dzierżawę poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. aż do tegoż dnia 1831 roku trwać maiącą. Dobra Skomlin przynosiły trzechletniey dzierżawy 100,000 zł: Pol:; z dóbr zaś Przedmościa, opłacał dzierżawca roczney dzierżawy 5500 zł: Pol: a dobra Ożarów podług opinii Ur; Duke Kommissarza Ekonomicznego mogą przynosić roczney czystey intraty 12,057 zł: 3 gr.
W Kaliszu dnia 9 Maia 1828 r.
J. Słowikowski.


Dziennik Powszechny 1863 nr 12

UWIADOMIENIA (N. D. 372) Franciszek Gierak lat 37 mający, rodem z wsi Toplina z gminy Skomlin, Powiatu Wieluńskiego, Gubernii Warszawskiej, wziąwszy przesiedlenie pod dniem 11 Sierpnia roku 1856, z tejże gminy do Wielunia, lecz zamiast do tego miasta udał się do Warszawy, i tam jako stolarz przez czas jakiś zamieszkał; opuszczona żona, wzywa go aby ją o miejscu zamieszkania swego, lub gdyby kto o nim, życiu lub śmierci jego wiedział, powiadomić mnie na ręce Wójta gminy Kowale w Powiecie Wieluńskim raczył. Jadwiga z Markiewiczów, Gierak. Kowal d. 10 Stycznia 1863 r.

Kaliszanin 1886 nr. 45

We wsi Toplin, powiecie wieluńskim, spaliły się: dom zajęty pod kordon straży pogranicznej, kuchnia i stajnia, należące do właściciela dóbr Skomlin, ubezpieczone na 450 rs. i jedna część domów drewnianych, dziesięć obór i jedenaście stodół, należących do włościan. Domy włościańskie wraz z zabudowaniami ubezpieczone były na 1680 rs.

Gazeta Świąteczna 1890 nr. 500

Z niedozoru. Podczas robót w polu częściej niż zwykle zdarzają się wypadki z dziećmi. Oto dnia 26 lipca we wsi Przywozie, w pow. Wieluńskim, utonął w sadzawce chłopiec włościański, Stasiek Drab. Dnia 27 we wsi Topolinie, w tymże powiecie, utonęła w jamie powstałej po kopaniu torfu dwuletnia Józia Świątkówna, córka gospodarza.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 11

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Mendlu Fajwlowiczu, właśc. os. Skomlin A i kordonu Toplin, pow. Wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 9 sierpnia 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Gazeta Wieluńska 1925 nr 2

Sprzedam zaraz
gospodarstwo rolne, składa­jące się z 19 mórg ziemi ornej, 3 morgów lasu, 7 mórg łąk w tem 1/2 morgi położone są nad rzeką Prosną. Zabudowania w dobrym stanie. Inwentarz martwy i żywy. Cena przy­stępna. Franciszek Piec. Informacja na miejscu, wieś Toplin. gmina Skomlin, pow. Wieluński.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 77a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wcią­gnięto następujące wpisy pod Nr. Nr.:
d. 28 czerwca 1926 r.
7145 „Walenty Perka", sklep kolonjalno- spożywczy i tytoniowy we wsi Toplinie, gm. Skomlin, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1 stycznia 1926 r. Właśc. Walenty Perka, zam. we wsi Toplinie.

 Ziemia Sieradzka 1926 październik

Bandyci teroryzują mieszkańców wiosek.
Zbrojny napad we wsi Toplin.
Dwaj bandyci uzbrojeni w rewolwery i karabiny dokonali napadu na dom Antoniego Ciężkiego, zamieszkałego we wsi Toplin, gminy Skomlin, powiatu wieluńskiego. Bandyci poprzez wybite kolbami karabinów okno wtargnęli do mieszkania Ciężkich i przygotowujących się do snu wieśniaków steroryzowali, domagając się wydania im posiadanej przez Ciężkiego rzekomo znacznej gotówki.
Steroryzowany wieśniak stawił bandytom opór, co tak rozgniewało ich, że kolbami pobili go do utraty przytomności poczem dopiero zajęli się poszukiwaniem gotówki. Nie znaleźli jej wszakże, bowiem żonie poturbowanego udało się wybiec przed chatę i wszcząć alarm. Bandyci w obawie schwytania nic nie zrabowali i zbiegli.
Powiadomiona policja wszczęła za zbiegami energiczny pościg, w rezultacie którego jednego z bandytów ujęto.
Okazał się nim 27 letni Jan Kacperek, mieszkaniec sąsiedniej wsi Skomlin, drugiemu zbirowi udało się zbiec. Pościg za nim trwa.
Kacperka osadzono w więzieniu. Stanie on prawdopodobnie przed sądem doraźnym.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 12a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


Dnia 13 października 1928 roku.
9615. „Władysław Ciężki" — sklep kolonjalno - spożywczy i wyro­by tytoniowe we wsi Toplin, gm. Skomlin, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Władysław Ciężki, zamieszkały w Toplinie.

Echo Sieradzkie 1931 luty

SKUTKI STRZAŁU WIWATOWEGO NA WESELU.
We wsi Toplin, gm. Skomlin, na weselu w czasie wyjazdu orszaku weselnego do ślubu gość Walenty Urbanek, kapral 74 p. p. górnośląskiej, wystrzelił kilka razy na wiwat. Jeden ze strzałów ugodził biegnącego za wozem 10-letniego chłopca Wacława Idczaka.
Przybyła na miejsce żandarmerja wojskowa rewolwer kapralowi Urbankowi odebrała.

Echo Sieradzkie 1931 15 grudzień

Z SĄDU GRODZKIEGO.
(...) Mieszk. wsi Toplina gm. Skomlin St. Hydzel za kradzież roweru, skazany został przez Sąd Grodzki w Wieluniu na 3 mies. więzienia.


Echo Sieradzkie 1932 2 grudzień

ZESZPECONA TWARZ I 11 RAN GŁOWY 17 to LETNIEGO CHŁOPCA.
Do szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu przywiezieni zostali w dniu wczorajszym o godz. 1 w nocy dwaj ciężko poranieni mieszkańcy wsi Toplin gm. Skomlin Jan Nowak lat 24 i Tomasz Nowak lat 17. Obaj w czasie powrotu do domu zostali prawdopodobnie na tle osobistych porachunków napadnięci i strasznie okaleczeni ostremi narzędziami (siekierą, łopatą).
Młodszy z braci Tomasz, słabszy fizycznie i niemogący się obronić otrzymał 11 ciętych ran w głowę, starszy zaś 2 rany głowy i rozcięcie wargi która szpecić go już będzie do końca życia.
Po przywiezieniu ich do szpitala dokonaną została natychmiast operacja przez [...] L. Wagnera dzięki której jest nadzieja utrzymania Nowaka przy życiu.

W sprawie tej policja prowadzi energiczne dochodzenie.

Echo Sieradzkie 1933 25 styczeń

HANDLARZE SACHARYNY PRZED
SĄDEM.

W tych dniach Sąd Grodzki w Wieluniu — skazał za niedozwolony handel sacharyną następujące osoby: (...) Józefa Sokoła z Komornik na 200 zł. grzywny i 2 tyg. aresztu, a nawet i płeć piękną — Władysławę Strzałównę z Brzozowic i Katarzynę Powelec — po 200 zł. grzywny, Stefana Lenia z Toplina na 200 zł. grzywny i Fr. Gzikowskiego na 200 zł. grzywny i 2 tyg. aresztu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XX. Obszar gminy wiejskiej Skomlin dzieli się na gromady:
1. Bojanów, obejmującą: kol. Bojanów, Two Toplin I, Tow. Toplin II, Two Toplin III.
8. Toplin, obejmującą: : os. młyn. Ług, wieś Toplin, kordon Toplin, wieś Zadole, pust. Zawadę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 22 grudzień

"NOSIŁ WILK — PONIEŚLI I WILKA".
Krwawe bijatyki na wioskach nie ustają.
W dniu wczorajszym do szpitala Wszystkich Św. w Wieluniu przywieziono mieszk. wsi Toplin Szuje Władysława lat 38, który w okrutny sposób został pobity przez braci Nowaków, mieszk. tejże wsi.
Powodem pobicia była zemsta i osobiste porachunki — gdyż jeden z Nowaków — pobity okrutnie swego czasu prawdopodobnie przez Szuje — przeleżał szereg tygodni na kuracji w tymże szpitalu.
Skolei i Szuje czeka paro-tygodniowy pobyt w szpitalu, gdyż został „dokładnie" obity, a być może, że i z nadwyżką bo mówić nic nie może i mało twarz jego podobna jest do ludzkiej.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 46

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, działu A. wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 3 stycznia 1934 r.
13289. Franciszek Piec — sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Toplin, gminy Skomlin, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1933 r. Franci­szek Piec, zamieszkały we wsi Toplin.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 20 luty

DOBRANA CZWÓRKA ZA KRATKAMI...
Mieszk. wsi Toplin gm. Skomlin — .... Ciężki za dokonanie kradzieży narzędzi kuchennych, sieci i drygawic wart. .....* par butów, pierza, wyrobów tytoniowych, czekolady, zapałek i t. p. wyrządzonych na szkodę różnych osób — skazany łącznie na 2 lata więzienia.
Franciszek Perka mieszk. tejże wsi za dokonanie kradzieży sieci wspólnie z Ciężkim*-skazany na pół roku więzienia.
Katarzyna Zawadówna za przyjęcie na przechowanie wyżej wymienionych rzeczy z wiedzą o ich pochodzeniu skazana na pół roku więzienia, ponadto Jan Perka za przyjęcie części skradzionych rzeczy skazany na 3 miesiące więzienia.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 30 maj

Z Toplina
PRACA W ZWIĄZKU STRZELECKIM
WE WSI TOPLIN, GM. SKOMLIN.
Nasz pododdział strzelecki istnieje od roku 1927 i pracy swej nie przerywa do dnia dzisiejszego, a tylko z każdym rokiem staje się silniejszy i liczniejszy. W pododdziale jest nas kolegów ćwiczących — 35.
W roku bieżącym pododdział odegrał dwa przedstawienia z wielkiem powodzeniem. Zysk obrócono na zakup mundurów strzeleckich, tak że dzisiaj mamy prawie cały pododdział umundurowany.
W tych przedstawieniach dopomagały nam strzelczynie i sympatycy nasi, że Straży Granicznej.

Sport rozwija się dzięki umiejętnemu prowadzeniu tegoż przez p. p. Sadowego Michała, kierownika szkoły i Pasternaka Stanisława, Instruktora Straży Granicznej.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 2 czerwiec

Z Mokrska
Z TYGODNIA L. O. P. P.
Na terenie gminy Mokrsko i Skomlin urządzono staraniem Koła L. O. P. P. w Mokrsku Tydzień LOPP.
Rozpoczął się on dnia 10 maja r. b. nabożeństwem i okolicznościowem przemówieniem miejscowego proboszcza ks. Pruchnickiego i skończył się 21 maja ze względu
na rozległość terenu i szeroki zakres propagandy jaką podjęło miejscowe Koło.
Propaganda była urządzona w sposób następujący:
Przez trzy dni świąteczne mianowicie 10, 12 i 21 maja b. r. wyruszało w teren pogotowie strażackie pięknie udekorowane sztandarami, plakatami i chorągiewkami, na którem było ubranych 5-ciu strażaków w maski i 2-ch w kostjumy ochronne. Udział w propagandzie wziął Zarząd miejscowego Koła wraz z gronem nauczycielstwa na terenie Mokrsko-Skomlin.
W dniu zakończenia kursu przeciwgazowego, który był zorganizowany dla nauczycielstwa tut. rejonu wyznaczone zostały terminy przyjazdu pogotowia z Mokrska.
Przed przyjazdem pogotowia nauczycielstwo każdego terenu podjęłsię uświadomić społeczeństwo o znaczeniu wojny lotniczo-gazowej. Przyjazd zaś pogotowia miał na celu zademonstrować zebranym maski, kostjumy dla obrony indywidualnej, oraz dać pojęcie o działaniu gazów. Podczas przyjazdu takiego pogotowia do każdej wsi był urządzony alarm oraz wygłoszono odpowiednie przemówienie. Po przemówieniu zachęcano do zapisywania się na członków L. O. P. P. oraz zbierano dobrowolne ofiary.
Dnia 10 maja pod kierownictwem p. Rezlera wyruszyło pogotowie na linję: Krzyworzeka, Chotów, Słupsko, Brzeziny. W Krzyworzece przemawiał p. Kosarewicz, w Chotowie p. Peleńska, w Słupsku p. Urbaniak, w Brzezinach p. Rezler.
Dnia 13 maja pod kierownictwem p. Krysiaka: — Ożarów, Komorniki, Wróblew. W Ożarowie miejscowa ludność zbudowała na przyjazd LOPP. bramę triumfalną, — przemawiał p. Jeziorski i p. Pilarski, w Komornikach p. Cieślak. Po przemówieniu p. Cieślaka dzieci z miejscowej szkoły pod przewodnictwem p. Piwowarskiej odegrały obraz sceniczny i odśpiewały kilka piosenek. Zakończył zebranie propagandowe w Komornikach p. Krysiak. Po zakończeniu na zaproszenie Siostry Przełożonej całe pogotowie udało się do Sierocińca utrzymywanegstaraniem Sejmiku Wieluńskiegogdzie p. Krysiak scharakteryzował tamtejszej dziatwie obraz przyszłej walki i potrzebę wyrastającej stąd obrony. Wszyscy strażacy w Sierocińcu zostali ugoszczeni posiłkiem. W Wróblewie przemawiał p. Biliński. Zakończył zebranie propagandowe p. Krysiak.
Dnia 21 maja pod kierownictwem p. Pilarskiego wyruszyło pogotowie do Skomlina, Toplina i Wichernika. Przemówienie wygłoslił w Skomlinie p. Pilarski, w Toplinie p. Pilarski, w Wicherniku p. Marczak i p. Pilarski.
Zainteresowanie propagandą, było tak wielkie, że we wszystkich osiedlach miejscowa ludność gromadnie wychodziła z domów, pastusi spędzali bydło z pola i wszyscy dążyli do pogotowia, ażeby coś zobaczyć i usłyszeć. Natłok był tak wielki, że przejeżdżające drogą furmanki musiały się zatrzymywać. Słowem wszędzie pogotowie propagandowe było witane z niebywałą życzliwością i entuzjazmem.
Również na podkreślenie zasługuje uczynność dworów: Mokrsko, który nie szczędził przez trzy dni po 2 pary koni do pogotowia i Chotów, który widząc zmęczone konie z Mokrska, dał na zmianę swoją czwórkę koni.
Oprócz nauczycielstwa i wyżej wymienionych osób brały udział w propagandzie tygodnia lotniczego wszystkie organizacje istniejące na terenie Mokrska.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 5

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 3 marca 1937 r. Nr. SPB. V. 1/1/3
w sprawie strefy nadgranicznej.
Na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27. XII. 1927 roku o granicach Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 117 poz. 996) po porozumieniu z władzami wojskowymi oraz celnymi zarządza się co następuje.
§ 1.
Strefa nadgraniczna obejmuje obszar leżący wzdłuż linii granicznej, do którego wchodzą następujące miejscowości i osiedla położone w powiecie wieluńskim:
3) W gminie Skomlin: Toplin, kol. Bojanów, Zadola, kol. Klasak i wieś Skomlin.
4) W gminie Mokrsko: Wróblew, wieś Kik, folw. Kik, folw. Wróblew, Smugi, Grześlaki i folwark Grobla.
§ 2.
Granicą zewnętrzną strefy nadgranicznej jest linia granicy Państwa, granicą wewnętrzną jest oznaczona w terenie linia oddzielająca obszar strefy nadgranicznej od reszty obszaru Polski i przebiegająca w powiecie wieluńskim jak następuje: Od punktu zetknięcia się wspomnianej linii, wyznaczonej w województwie poznańskim z rzeką Prosną, linia ta biegnie na przestrzeni około 700 m. dolnym biegiem rzeki, środkiem koryta, do punktu w którym rzeka Prosną styka się z gminami Bolesławiec i Chotynin, a następnie wzdłuż południowej linii granicznej gminy Bolesławiec i dalej wzdłuż południowego skraju szosy idącej z Bolesławca do Wójcina aż do punktu, gdzie szosa ta krzyżuje się z granicą gminy Dzietrzkowice; w obrębie gminy Dzietrzkowice biegnie ona wzdłuż południowego skraju szosy idącej na Wójcin - Łubnice do traktu Dzietrzkowice—Klasak, a następnie wzdłuż południowego skraju tegoż traktu do granicy gminy Skomlin. Cały odcinek wspomnianej wyżej szosy w obrębie gminy Dzietrzkowice oraz trakt na Klasak jest ze strefy nadgranicznej wyłączony. Włącza się natomiast do strefy nadgranicznej miejscowości: kolonię Andrzejów, wsie Łubnice i Dzietrzkowice, oraz te wszystkie zagrody znajdujące się obecnie na północ od wspomnianej szosy i traktu względnie w przyszłości powstałe, a leżące w pasie 100 metrów szerokim biegnącym wzdłuż wspomnianych dróg.
W gminie Skomlin linia ta w dalszym ciągu biegnie od granicy gminy Dzietrzkowice wzdłuż południowego skraju traktu Klasak—Skomlin, a następnie wzdłuż południowego skraju szosy Skomlin—Mokrsko do granicy gminy Mokrsko. Trakt Klasak—Skomlin i szosę Skomlin— Mokrsko wyłącza się ze strefy nadgranicznej. Włącza się natomiast do strefy nadgranicznej kolonie Klasak i wieś Skomlin, oraz te wszystkie zagrody znajdujące się obecnie na północ od wspomnianego traktu i szosy, względnie w przyszłości powstałe, a leżące w pasie 100 metrów szerokim biegnącym wzdłuż, wspomnianych dróg.
W gminie Mokrsko linia ta biegnie od granicy gminy Skomlin wzdłuż granicy między wsią Wróblew a kolonią Zbęk do granicy gminy Skomlin (części wschodniej) i w dalszym ciągu wzdłuż granicy gminy Mokrsko i Skomlin aż do punktu stycznego gmin Mokrsko Skomlin i Praszka.
W gminie Praszka - biegnie ona od granicy Mokrsko po linii granicznej gminy Praszka z gminą Skomlin aż do miejscowości Aleksandrów, następnie wchodzi w gminę Praszka, i biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy gruntów mieszkańców - folw. Kiczmachowskie, wsi Kowale, folw. Zawisna, wsi Skotnica, dociera do szosy wiodącej z Rudnik do Praszki, przecina ją i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowego skraju szosy Praszka—Rudniki—Jaworzno, aż do granicy z gminą Rudniki. Wieś Strójec włącza się do strefy nadgranicznej wraz z gruntami należącymi do mieszkańców tej wsi, bezpośrednio do niej przylegającymi.
W gminie Rudniki — granica strefy nadgranicznej biegnie w dalszym ciągu od granicy z gminą Praszka wzdłuż południowego skraju szosy wiodącej z Praszki przez Rudniki do Jaworzna aż do punktu, gdzie szosa ta przecina się z linią kolejową, wiodącą z Wielunia do Krzepic, wreszcie wzdłuż linii kolejowej Wieluń—Krzepice aż do punktu zetknięcia się z granicą powiatu częstochowskiego, po czym opuszczając linię kolejową zwraca się w kierunku południowym i biegnie na południe wspólną granicą województw łódzkiego i kieleckiego do punktu zetknięcia z korytem rzeki Piskorki, położonego na północny zachód od zachodniej krawędzi kol. Lutrowskie w gminie Kuźniczka, pow. częstochowskiego.
Miejscowości Rudniki i Jaworzno, linia kolejowa oraz cały odcinek szosy, biegnący od granicy gminy Praszka przez Rudniki od Jaworna wyłącza się ze strefy nadgranicznej.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w. z. (—) Wendorff
Wicewojewoda.

Echo Łódzkie 1937 kwiecień

Śmiertelne pobicie wieśniaka.
NIEBEZPIECZNE ZABAWY.
WIELUŃ. 3.4. Po zabawie tanecznej we wsi Wróblew, gm. Mokrsko pod Wieluniem doszło do krwawej bójki, której ofiarą padł 27-letni Fr. Świątek ze wsi Toplin. 
Rannego Świątka, który od uderzenia tępym narzędziem w głowę doznał pęknięcia czaszki, przywieziono do szpitala W. W.
Św. w Wieluniu, gdzie jednak z powodu beznadziejnego stanu nie został przyjęty.
Jak się okazało Ś. doznał wylewu krwi na mózg, wpadł w obłęd i wszelka pomoc lekarska okazała się spóźniona.
Sprawcami bestjalskiego pobicia zajęła się policja.

Dziennik Łódzki 1959 nr 203

Z kroniki MO
FRANCUZKA WJECHAŁA NA DRZEWO
Przebywająca na urlopie u swego ojca w Topolinach (pow. Wieluń), obywatelka francuska Józefa Sznajder prowadząc na trasie Lututów — Wieluń wóz osobowy marki „Renault", na skutek rozwinięcia nadmiernej szybkości wpadła na zakręcie na drzewo przydrożne. Sznajder doznała lekkich obrażeń, a jadący z nią ojciec — Franciszek Gustaw — ciężkich uszkodzeń ciała. Oboje zostali przewiezieni do szpitala w Wieluniu. Wóz został poważnie uszkodzony.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza