-->

piątek, 3 maja 2013

Retnice

Taryfa Podymnego 1775 r.
Retnica, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Retnice, parafia jeziorsko, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Pstrowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Retnice, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Jeziersko, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 64, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Retnica, w XVI w. Rothnycza, wś. pow. turecki, gm. Grzybki, par. Jeziorsko, odl. od Turka 33 w., ma 13 dm. a wraz z wsią Wolą Zadąbrowska 213 mk. Dziesięcina z ról folwarcznych szła w XVI w. dla wikaryuszów w Jeziorsku a z łanów kmiecych na stół arcybiskupi, pleban brał tylko kolędę (Łaski, Lib. Ben., I, 408).

Spis 1925:
Retnica, wś, pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 109. Mężczyzn 55, kobiet 54. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 109. Podało narodowość: polską 109.

Retnice, obecnie część wsi Tomisławice w gminie Warta.

1965 r.Gazeta Kaliska 1893 nr. 23

Przesiedlenia. Zamierzają się przesiedlić do cesarstwa: Wojciech Kopytek ze wsi Retnicy, gminy Grzybki, do miasta Chabarówki nad rzeką Amurem we wschodniej Syberji. Mogący mieć do powyższych osób jakie pretensje, winni się zgłosić z niemi do właściwych zarządów gminnych w ciągu jednego miesiąca, od daty ogłoszeń w dzienniku urzędowym.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 12

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 11 stycznia 1928 r., postanowił;
1. ustalić obszar scalenia gruntów wsi w składzie;
a) gruntów wsi Retnica, gminy Grzybki, powiatu tureckiego o powierzchni około 78 ha;
b) części gruntów ukazowych wsi Wola Zadąbrowska o przestrzeni około 3 ha, stanowiących grunty osad tabelowych 13 i 28;
2. objąć jednem postępowaniem scaleniowem grunty wchodzące w skład jednostek administracyjnych Socha, Żerochów, Ustków, Retnica oraz część majątku Ustków o obszarze niezbędnym na uzupełnienie gospodarstw karłowatych.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 lipca 1928 roku.
Z polecenia Prezesa
w. z. Nacz. Wydz. (—) Chrostowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 5

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 31 grudnia 1928 r.
POSTANOWIŁ:
1) Wniosek Komisarza Ziemskiego w Turku z dnia 26 października 1923 r. Nr. 1531, oraz wniosek tegoż Komisarza Ziemskiego z dnia 10 grudnia 1928 roku Nr. 1816 — zatwierdzić, oraz
2) Zwiększyć obszar scalenia wsi Socha, Żerochów, Ustków i Retnica, gminy Grzybki, powiatu tureckiego — przez włączenie:
a) gruntów ukazowych kolonji Tomisławice- Górne o obszarze około 9 ha, należących do sukc. Stanisława Ziółkowskiego, Stanisława Przygodzkiego i Józefa Kacprzaka — mieszkańców wsi Retnica i
b) gruntów kolonji Socha, o obszarze około 1 ha, należących do Michała Młynarskiego, w celu wyprostowania granic.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 lutego 1929 roku".
Z p. Prezesa
podpis nieczytelny
w/z Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 5

OBWIESZCZENIE
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie
z dnia 19 lutego 1931 r. Nr. R. 1569 o ustaleniu obszaru scaleniowego wsi Socha— Ustków — Żerochów — Retnica,
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 lutego 1931 roku uprawomocniło się orzeczenie tegoż Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 31 grudnia 1930 r., dotyczące ustalenia obszaru scalenia wsi Socha — Ustków — Żerochów — Retnica, gminy Grzybki, powiatu tureckiego.
Za Prezesa:
(—) M. Grąbczewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Grzybki dzieli się na gromady:
3. Tomisławice, obejmującą: wieś Tomisławice, kol. Tomisławice i wieś Retnice.


§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.

§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza