-->

środa, 29 maja 2013

Porczyny

Zajączkowski:
Porczyny  -pow. poddębicki
1) 1244 oryg., Ul. DKM 10 s. 180: Porczcin-villa. W zatwierdzeniu majątku kl. cystersów św. Gotarda w Szpetalu pod Włocławkiem wym.: cum omnibus pertinenciis suis in ... P.
2) XVI w. Ł. I, 371: Porczyny - villa, par. Bałdrzychów, dek. i arch. uniejowski. 3) 1552-1553 P. 247: Porczyny - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 4) XIX w. SG VIII, 815: Porczyny - wś i folw., par. jw., gm. Wierzchy, pow. sieradzki.
Uwagi: Koz. (II, 38) oraz Nowacki (Opactwo 95-96) identyfikują P. bulli, odczytaną przez tego ostatniego jako „Porescin", z miejscowością Porczyny, która już w 1418 r. była wł. szl., podobnie jak i w połowie XVI w., por. Koz. (II, 38) oraz p. (247). Szacherska (Opactwo 95) cytując, z powołaniem się na Ul. DKM (10 s. 180), odnośny ustęp bulli, podaje też tę nazwę w formie „Porescin" (idąc prawdopodobnie w tym względzie za Nowackim) i identyfikuje ją z nazwą „Podeschino" dok. Kazimierza, ks. łęczyckiego i kujawskiego z 1257 r. i Siemowita, ks. dobrzyńskiego z 1296 r. dla opactwa w Szpetalu (Szacherska, Z dziejów, s. 19 i 21). W sprawie związania tej nazwy z jakąś konkretną miejscowością nie zajmuje jednak wym. autorka zdecydowanego stanowiska i skłonna jest wiązać ją z miejscowościami o nazwie Podlesie lub Polesie; raz nawet wysuwa domysł Porczyny, ostatecznie jednak uważa ją za nie zidentyfikowaną (por. Szacherska, Opactwo 62, 68 i 108-109, oraz: Z dziejów, s. 21, przyp. 13).  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Porczyny, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Parczyny, parafia bełdrzychow (bałdrzychów), dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Dzierzbicki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Porczyny, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Bałdrzychów, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 81, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Porczyny, wś i fol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Bałdrzychów, odl. od Sieradza 35 w., od Uniejowa 13 w.; wś ma 6 dm., 86 mk.; fol. 4 dm., 10 mk. Na obszarze wsi istniała st. pocztowa przy trakcie z Uniejowa do Szadka, obecnie zamknięta. W 1876 r. fol. P. rozl. 321 mr.: gr. or. i ogr. 220 mr., łąk 15 mr., pastw. 9 mr., lasu 67 mr., nieuż. 11 mr.; bud. z drzewa 9. Wś P. os. 19, z gr. mr. 58. Wspomina tę wś Lib. Ben. Łask. (I, 371) w opisie par. Bałdrzychów. Według reg. pobor. pow. Szadkowskiego z r. 1552-1553 wś Porczyny, w par. Bałdrzychów, należała do drobnych posiadaczy, mających po pół i ćwierci łana (Pawiński, Wielkop., II, 247). Br. Ch. 

Słownik Geograficzny:
Porczyny,  r. 1244 Porczin, wś, pow. sieradzki. W dok. z r. 1244 śród włości klasztoru Cystersów i szpitala św. Gotarda pod Włocławkiem (Ulanow. Dok. mazow., 180, 10). 

Spis 1925:
Porczyny, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 11, folw. 4. Ludność ogółem: wś 69, folw. 49. Mężczyzn wś 31, folw. 25, kobiet wś 38, folw. 24. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 69, folw. 49. Podało narodowość: polską wś 69, folw. 49.

Wikipedia:
Porczyny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
PORCZYNY par. Bałdrzychów, p. poddębicki, W 1783 roku własność Dzierzbickiego, potem Porczyny i Wylazłowo we władaniu Porczyńskich, w 1803 sprzedane Kajetanowi Milewskiemu. Kolejny właściciel Wincenty Skrzyński zbył wieś za 36 tys. zł. w 1827 roku Kajetanowi Głowaczewskiemu ze Złakowa Kościelnego. W 1912 r. wieś i folwark, właściciele to uwłaszczeni włościanie i Julia Olszewska. (Kobyłecki 182 a.139, Dydyński 1810 a.144, SGKP t.8, s.815, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1680

Charchówek Szlachecki
Roku, jak wyżej, dnia 21 lipca. Ja, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy zapowiedziami w kolejnych dniach świąt podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych przeszkód, połączyłem obecnych małżeństwem Szlachetnego Mariana z Porczyna Porczyńskiego z Urodzoną i Szlachetną Teresą Abrahamowiczowną obecnie w Charchówka mieszkającą, mając wzajemną zgodę,w obecności świadków wiarygodnych Szlachetnych i Urodzonych Pana Jana Jastrzębowskiego, Andrzeja Sułkowskiego, Jana Porczyńskiego i wielu innych

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1739

Pioronów
16 marca
Ja, Damascen Lubieniecki, ochrzciłem syna Wielmożnych Franciszka Starzeńskiego i Joanny z Dobieckich Starzeńskiej, małżonków, któremu nadałem dwa imiona Józef, Zachariasz. Rodzicami chrzestnymi byli Porczeński z Porczyny i Anna ze Starzeńskich Wężykowa z tego samego Pioronowa.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1767

5. Roku Pańskiego 1767, dnia 1-go czerwca. Ja Placyd Ledecki prepozyt kościoła bałdrzychowskiego, ochrzciłem urodzone dnia 27 maja tego roku dziecko zrodzone z Urodzonych i szlachetnych Stanisława Otockiego i Urszuli Kozubskich, małżonków tej parafii, posesorów części Wylazłowa, któremu nadałem dwa imiona Feliks, Urban. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Krzysztof Turczynowicz posesor i dzierżawca z Businy i Urodzona i Szlachetna Katarzyna Tylewiczowa posesorka z Porczyn.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1771

13. Roku Pańskiego 1771, dnia 6 czerwca. Ja brat Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, ochrzciłem urodzone dnia 21. listopada 1770 roku. dziecko Urodzonego i Szlachetnego Wojciecha Porczyńskiego i Rozalii z Dzierzbickich ... sieradzkiego z Porczyny, któremu nadałem dwa imiona Klemens i Jan od Krzyża. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jan Mączyński ksztelan sieradzki z Jaśnie Wielmożną Panią Anną z Siemianowskich Mogilnicką z Pudłowa, starościną nieszawską, oboźną polną koronną?

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1774


25. Dnia 25 listopada. Ja brat Antoni Ledecki ? z zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych konwentu łagiewnickiego, ochrzciłem dwoma imionami Maksym i Karol urodzonego 30 października, syna Urodzonych i Szlachetnych Wojciecha Porczyńskiego i Rozalii z Dzierzbickich, dziedziców z Porczyn, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny i Urodzony Wojciech Mogilnicki z Pudłowa i Szlachetna i Urodzona panna Justyna Otocka posesorka z Nowej Wsi.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1778

26. Roku 1778-go, dnia 4-go marca. Ja brat Leonard ?, ochrzciłem z wody dziecko imieniem Kazimierz, syna Urodzonego Wojciecha i Rozalii z Dzierzbickich Porczyńskich, dziedziców ?, zaś 1782 ja ten sam, dnia 26 maja dopełniłem ceremonii. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Milewski z Lipek, Urodzona Grabińska z Porczyn, Urodzony Józef Rychłowski z Pomianowej Woli, Urodzona Antonina Milewska z Lipek.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1779

17. Roku tego samego, dnia 31-go października. Ja brat Leonard ochrzciłem imieniem Tomasz urodzonego dnia 14 września, syna Urodzonych Wojciecha i Rozalii z Dzier[z]bickich prawowitych małżonków Porczyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Rozalia z Grabskich z Porczyn i Urodzony Franciszek Durbi?

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1780

21. Dnia 12 października ten sam jak wyżej ochrzciłem urodzone dnia 10 bieżącego miesiąca, imioinami Franciszek Borgiasz, Maksymilian, syna Urodzonych i Wielmożnych Kajetana i Agnieszki z Dzierzbickich, prawowitych małżonków Rychłowskich. Rodzicami chrzestnymi byl Wielmożny Pan Walenty Rychłowski dzierżawca z Niemysłowa i Wielmożna Urodzona Pani Rozalia Milewska z Lipek. Asysta Urodzony Pan Wojciech Porczyński dziedzic Porczyn z Urodzoną panną Antoniną Milewską.


Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1781

22. Roku Pańskiego 1781 dnia, 11 stycznia. Ja Wiktor Pankowski przełożony sulejowskiego zakonu cystersów, prepozyt bałdrzychowski, ochrzciłem urodzoną dnia 4 tego miesiąca, bieżącego roku córkę Urodzonych Wojciecha i Rozalii z Dzierzbickich, prawowitych małżonków Porczyńskich, dziedziców Porczyn, której nadalem imiona Ewa, Anastazja. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Walenty Rychłowski dzierżawca z Niemysłowa z Wielmożną Panią Salomeą z Mogilnickich Mogilnicką cześnikową in?dziedziczką Pudłowa. Asysta Urodzony Stokowski żołnierz z Urodzoną Rozalią z Dębickich Mileską z Lipki, Urodzony Pan Kajetan Rychlewski z Nowej Wsi z Urodzoną panną Antoniną Milewską z Lipek.

Gazeta Warszawska 1821 nr 42

Podpisany Patron Trybunału Cywilnego I. Instan. Woiewódz. Kaliskiego, jako zastępuiący Ernesta Bogumiła Faltz Kuratora massy konkursowey Kaietana Milewskiego, stosownie do Uchwały JO. Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 22 Stycznia 1819 r., mam honor wezwać ninieyszem wszystkich Wierzycieli do teyże massy ubiegających się, ażeby się osobiście lub przez Pełnomocników stawili w dniu 6 Kwietnia r. b. o godzinie 4tey z południa przed W. Garszyńskim Sędzią Referentem, w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń Trybunału, w celu uchwalenia dalszey Administracyi massy i iey kontrolli, a z powodów, iż dobra do teyże massy należące, a mianowicie Borzewiska z przyległościami w Powiecie Szadkowskim leżące, lubo były wystawione na sprzedaż publiczną, dla braku licytantów sprzedanemi nie zostały, również dobra Borki i Lipki, Wyrębów, Dąbrówki, Charchow Pański, Nowa-Wieś, Wylazłów i Porczyn, chociaż sprzedanemi zostały, dla niedopełnienia atoli warunków przez pluslicytantów powtórnie na ich koszt i ryzyko sprzedanemi bydź muszą. — Kalisz dnia 1 Marca 1821 roku. Andrzey Frydrych.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 12

Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego. Nro. 356.
Wzywa naymocniey wszelkie Władze tak Cywilne iako i Woiskowe, ażeby zbiegłą z Holendrów Truszkowiec do Wsi Wylazłowa należących o kradzież ob­winioną Sta: Faygę zamężna Ebasekową, żonę Lewka Eliaszowicza Finkenszteina maiącą lat 20 skończonych, wyznania Moyżeszowego, rodem z wsi Porczyn, wzro­stu średniego, włosów na głowie czarnych, twarzy okrągłey rumianey, oczów ciemnych, czoła miernego, ubrana w koszule lnianą, z rękawami z płótna kolinskiego, w spódniczkę baścikową czerwoną, drugą sycową na czarnem tle, chustkę na głowie zieloną w kwiaty, czepek biały z falbanką, na nogach miała pończochy wełniane i trzewiki, bez tołubka, chodzi za świadectwem Woyta Gminy Wylazłowa do poszukania mieysca na 8 dni udzielonem, ścisle śledziły, i gdziekolwiek przytrzymaną z kim by się pokazała przyaresztowały i pod strażą pewną Sądowi tuteyszemu odstawić poleciły.

Szadek dnia 10 Marca 1831 roku. Hałaczkiewicz.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 127

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach królestwa były pożary w skutku których spaliły się:
We wsi Porczyny, pow. Sieradzkim, stodoła, owczarnia, obory i spichlerz na rs. 378 k. 75 ubezpieczone. Pożar wynikł także z podłożenia ognia przez niewiadomego sprawcę.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 61

(N. D. 1186) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza postępowania spadkowe po osobach zmarłych jako to:  
3. Magdalenie z Majrowiczów Koźmińskiej jako właścicielce dóbr Porczyny z O-gu Szadkowskiego
(…) Do ukończenia tych postępowań termin na d. 3 (15) Czerwca 1850 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.
Kalisz d. 25 Listo. (7 Grudnia) 1849 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 126

(Ν. D. 2175) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Agnieszkę Prośniewską lat 33 liczącą, katoliczkę, ostatnio we wsi Porczynak Okręgu Szadkowskim zamieszkałą, ażeby w ciągu dni 30 najdalej licząc od daty niniejszego ogłoszenia, niezawodnie zgłosiła się do Sądu Policyi Prostej Ogu Wartskiego w Warcie po odbiór depozytu na rzecz jej przysądzonego po upływie bowiem czasu tego rzeczony depozyt na rzecz Skarbu Króstwa spieniężony zostanie.
Tyniec pod Kaliszem d. 29 Kwietnia (11 Maja) 1858 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Kurjer Warszawski 1862 nr 21

Zarząd Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego. Podaje do powszechnej wiadomości, że zaprowadzone zostały Expedycje i Stacje pocztowe, a mianowicie: (…) 2) We wsi Porczynach Powiatu Sieradzkiego, Expedycja i Poczthalterja z odwozem poczt wózkowych, dwa razy w tygodniu z Porczyn do Szadku i napowrót w odległości wiorst 20. (…) Przy Pocztach wyżej wymienionych, zabierać się mogą podróżujący, za opłatą po 2 1/2 kop: od osoby na wiorstę i po 1/2 kop: od rzeczy, za odległość od jednej Stacji do drugiej. W Expedycjach powyższych oddawać można na pocztę, jak również odbierać z niej korespondencję zwyczajną, oraz pieniądze i posyłki, tudzież prenumerować gazety i pisma perjodyczne. Z upoważnienia Naczelnika Okręgu, Radca Zarządu, Matejf. Naczelnik Kancellarji, E. Dratz.

Kurjer Warszawski 1866 nr 246

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 1,120 kop. 90, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 13 (25) Października r. b, Ignacemu Koźmińskiemu, właścicielowi dóbr Porczyny, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Wrzawy, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Kaliszanin 1874 nr 70

Przeniesieni jeden na miejsce drugiego: Nadzor­cy stacyj pocztowych: porczyńskiej, w gub. kaliskiej Jan Szczerbakow i wolborskiej, w gub. petrokowskiej Jewgraf Miedwiediew.

Kaliszanin 1874 nr 80

Wypadki w gubernji Kaliskiej.
Pożary:
D. 7 (19) września (...) tegoż dnia we wsi Parczyny, gm. Wierzchy, pow. sieradzkiego, w skutek podpalenia powstał pożar, od którego spaliły się dwie stodoły i jedna obora, należące do właściciela majątku Porczyn, Koźmińskiego, zabezpieczone na 1,160 rs.

Dziennik Warszawski 1874 nr 202

Tegoż dnia* we wsi Porczynach, w gminie Wierzchach, w powiecie Sieradzkim, w skutku podpalenia powstał pożar, przy czem spaliły się dwie stodoły i obora, należące do właściciela dóbr Porczyn Koźmińskiego, ubezpieczone na 1,160 rub.
* 7 (19) września

Kurjer Warszawski 1883 nr 119

— Poczty na prowincji. Stosownie do rozporządzenia departamentu poczt. z dniem 13-ym b. m .
zniesioną została stacja pocztowa w Porczynach (pow. sieradzki). Na mocy tegoż samego rozporządzenia zaprowadzono codzienną komunikację pocztową pomiędzy miastami Łęczycą i Turkiem.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 349

+ Pożary. W pierwszej połowie listopada w gub. kaliskiej było 7 pożarów, a. mianowicie: W Zielęcinie Małym, w pow. tureckim, w Woli Zaleskiej i Święte, w pow. sieradzkim (…) w Suliszewicach i Zdunach, w pow. kaliskim; (…) Straty wynikłe z pożarów powyższych wynoszą:
w ruchomościach i nieruchomościach ubezpieczonych 2,770 rb., w nieubezpieczonych zaś 380 rb. W tymże czasie wynikły 3 pożary prawdopodobnie z podpalenia, a mianowicie: w Starem Mieście pod Kaliszem, w Porczynach, w pow. sieradzkim i na kolonji Izabela-Dżąznowska, w pow. sieradzkim. Wynikłe straty z tych pożarów wynoszą w ubezpieczonych nieruchomościach 250 rb., a w nieubezpieczonych wraz z ruchomościami rb. 1,210. 

Ziemia Sieradzka 1919 wrzesień

W nocy z 21 na 22 b. m. o godz. 12-ej pięciu uzbrojonych bandytów napadło na dzierżawców sądu w dom. Porczyny, gm. Wierzchy. W. Kaczmarskiego, W. Wagnera i J. Wasilewskiego. Dwóm pierwszym zrabowano 5500 mk., a ostatniego pobito rewolwerami.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 49

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie, zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego, dóbr ziemskich Kisiele, Siomki i Jeżów, położonych w powiecie Piotrkowskim; Porczyny położonych w powiecie Sieradzkim; Sławencin, położonych w powiecie Łęczyckim; „Sulmówek-Chrostny", położonych w powiecie Kaliskim i Brzeskim, położonych w powiecie Łaskim, że w dniu 28 grudnia 1922 r. o godzinie 9-ej rano, na jawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie, (w lokalu tejże Komisji, ul. Bykowska Nr. 77), rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających rzeczone wyżej dobra.
Wymienione osoby, o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacyjnej łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski o miejscu swego zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, 4 grudnia 1922 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1924 nr 36

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku gromady wsi Porczyny, położonej w gminie Wierzchy, powiecie Sieradzkim, o scalenie gruntów, Komisja Ziemska Okręgowa w Piotrkowie decyzją powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 3 lipca b. r. (sprawa N. R. 35/24) postanowiła wniosek włościan wsi Porczyny wyrażony w formie uchwały powziętej w dniu 15-4 1924 r. zatwierdzić i obszar scalenia ustalić w granicach gruntów ukazowych i zaserwitutowych wsi Porczyny o ogólnej powierzchni około 63 ha (112 mg), oraz gruntów majątku Porczyny o takiej przestrzeni, jaka okaże się potrzebna dla zlikwidowania szachownicy zewnętrznej połączonej z przebudową wsi na nowych działkach i ustąpieniu placów na rzecz tegoż majątku.
Piotrków, dnia 23 sierpnia 1924 r.
Prezes
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie.

(—) Dzierzbicki.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 22

OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Pokoju w Zduńskiej Woli obwieszcza, że na dzień 1 lutego 1928 roku, na żądanie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla siedmnastu osad scalonych gruntów we wsi Porczyny, gminy Wierzchy, starostwa Sieradzkiego położonych w tabeli nadawczej tejże wsi zapisanych, a mianowicie; 1) osady Nr. 4 tabeli Nr. 2 rejestru pomiarowego, składającej się z 7 ha 0423 metrów gruntu, 7568 metrów łąki i 4098 metrów drogi i rowów, ogólnej przestrzeni 8 ha 2089 metrów, należącej do Stanisława i Katarzyny Grodzickich: 2) osady Nr. 3 tabeli i Nr. 3 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 6 ha 9300 metrów gruntu, 4216 metrów łąki i 738 metrów drogi i rowów, ogólnej przestrzeni 7ha 4254 metrów, należącej do Leona i Antoniny Grodzickich; 3) osady Nr. 1 tabeli i Nr. 4 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 9 ha 3116 metrów gruntu, 5930 metrów pastwiska, 913 metrów wody i 1214 metrów drogi i rowów, ogólnej przestrzeni 10 ha 1173 metrów, należącej do Stanisława i Władysławy Kajdanek oraz S-rów po Brygidzie Gołygowskiej; 4) osady Nr. 2 tabeli i Nr. 5 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 4 ha 3823 metrów gruntu, 2 ha 0195 metrów pastwiska, 6982 metrów zarośli i 3016 metrów dróg i rowów, ogólnej przestrzeni 7 ha 4016 metrów, należącej do Władysława i Marjanny Księżak; 5) osady Nr. 10—13 tabeli i Nr. 6 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 2 ha 1853 metrów gruntu, 4 ha 3245 metrów pastwiska i 1224 metrów drogi i rowów, ogólnej przestrzeni 6 ha 6322 metrów, należącej do Józefa i Stanisławy Kajdanek; 6) osady Nr. 7 tabeli i Nr. 7 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 2 ha 1479 metrów pastwiska i 1224 metrów dróg i rowów ogólnej przestrzeni 2 ha 1479 metrów, należącej do S-rów Wiktorji Kaźmierczak, Wawrzyńca Kaźmierczaka i Konstancji Pingot; 7) osady Nr. 18 tabeli nadawczej i Nr. 8 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 3 ha 9469 metrów gruntu ornego, 6215 metrów pastwiska i 339 metrów dróg i rowów, ogólnej przestrzeni 4 ha 6023 metrów, należącej do Franciszki Oszkiewicz i S-rów Ignacego Prośniaka; 8) osady Nr. 6 tabeli nadawczej i Nr. 9 rejestru pomiarowego, składającej się z 5 ha 4531 metrów gruntu ornego, 5807 metrów pastwiska i 1211 metrów dróg i rowów, ogólnej przestrzeni 6 ha 1549 metrów, należącej do Agaty Grzelak i S-rów po Karolu Wilku; 9) osady Nr. 5—11 tabeli nadawczej i Nr. 10 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 4 ha 40.35 metrów gruntu ornego, 4 ha 1285 metrów pastwiska i 1947 metrów dróg i rowów, ogólnej przestrzeni 8 ha 7267 metrów, należącej do Stanisława Waligórskiego i S-rów po Leonie Wachelu; 10) osady Nr. 9 tabeli nadawczej i Nr. 11 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 1 ha 2440 mtr. gruntu ornego i 7407 metrów pastwiska, ogólnej przestrzeni 1 ha 9847 metrów, należącej do S-rów po Felicjanie Malinowskim; 11) osady Nr. 8—15 tabeli nadawczej Nr. 12 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 2 ha 6920 metrów gruntu ornego i 1 ha 8955 metrów zarośli, ogólnej przestrzeni 4 ha 5875 metrów, należącej do Wiktorji Adamczyk i S-rów po Stanisławie Adamczyku; 12) osady Nr. 17 tabeli nadawczej i Nr. 13 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 2 ha 9812 metrów gruntu ornego i 2 ha 2053 metrów zarośla, ogólnej przestrzeni 5 ha 1865 metrów, należącej do Jadwigi Piotrowskiej i S-rów po Wawrzyńcu Piotrowskim; 13) osady Nr. 19 tabeli nadawczej i Nr. 14 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 3 ha 1346 metrów gruntu ornego i 2 ha 3947 metrów zarośli, ogólnej przestrzeni 5 ha 5293 metrów, należącej do Antoniny Prośniak i S-rów po Leonie Prośniaku: 14) osady Nr. 14 tabeli nadawczej i Nr 15 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 2 ha 4235 metrów gruntu ornego, 1 ha 6317 metrów zarośla, ogólnej przestrzeni 4 ha 0552 metrów, należącej do S-rów Stanisława Prośniaka; 15) osady Nr. 16 tabeli nadawczej i Nr. 16 rejestru i planu pomiarowego, składającej się z 1 ha 1447 metrów gruntu ornego i 4215 metrów zarośla, ogólnej przestrzeni 1 ha 5662 metrów, należącej do Marcina i Florentyny Pionsta; 16) osady Nr 12 tabeli nadawczej i Nr. 17 rejestru pomiarowego i na planie pomiarowym, składającej się z 5684 metrów gruntu ornego, należącej do Sołtysa; 17) osady Nr. 18 rejestru pomiarowego i na planie pomiarowym, składającej się z 7454 metrów gruntu ornego i 600 metrów pastwiska, ogólnej przestrzeni 8054 metrów, należącej do Nauczyciela.
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje w kancelarji tegoż Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji.
Zduńska Wola, dnia 18 października 1927 roku.
Pisarz Hipoteczny

Pawlaczyk.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 78

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Julji Olszewskiej właśc. maj. Porczyny, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 kwietnia 1930 r., w którym to dniu osoby interesowane winny stawić się w wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 7 listopada 1929 roku
11117. „Anna Frontczakowa", sklep spożywczy w Porczynach, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Anna Frontczakowa, zam. w Porczynach.

Echo Sieradzkie 1932 8 sierpień

BUDOWA SZKÓŁ W POWIECIE SIERADZKIM.
Przed kilku dniami rozpoczęto budowę 4-o klasowej szkoły w Drużbinie, gminy Wierzchy. Nie miejsce budowy zwieziono już materjał budowlany w postaci cegły, piasku, kamieni pod fundament, drzewa, wapna i t. p.
Na ukończeniu budowy znajduje się szkoła w Porczynach, gm. Wierzchy, w Tubądzinie, gm. Bortochów, w Wągłczewie, gm. Wróblew.
Budowa powyższych jest prowadzona systemem gospodarczym. Koszt budowy wynosi zaledwie 65 — 70 proc. cen rynkowych.
Plany na budowę szkół wykonane zostały przez referenta budowlanego przy wydziale budowlanym p. Józefa Pytasza, który również kieruje akcją budowlaną.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
16. Porczyny, obejmującą: wieś Malenie, kolonję Malenie, folwark Porczyny, wieś Porczny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 83

Wydział hipoteczny w Zduńskiej-Woli obwieszcza, że otwarte zo­stały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Wawrzyńcu Piotrowskim, współwłaścicielu nieruchomości we wsi Porczyny położonej, Nr. 12 rep. hip. oznaczonej;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 18 kwietnia 1935 roku, na godzinę 10 rano, w kancelarji wydziału hipotecznego w Zduńskiej-Woli, ul. Złotnic­kiego 6.

We wskazanym terminie osoby interesowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Dziennik Łódzki 1953 nr 165

Na chlebnych polach województwa łódzkiego
Tekst: Czesław Mondrzyk Zdjęcia: Leon Olejniczak
Kończył się pracowity żniwny dzień. Do zmierzchu wszystkie snopy żyta ustawiły na ścierniskach, w równo wyszeregowane stygi, pracowite ręce żniwiarzy. Po pięknym słonecznym dniu nadeszła ciemna, spowita w chmury noc lipcowa.

Rozbłysły zygzaki błyskawic. Po chmurach rozkołysał się przeciągły grzmot i na ziemię łaknącą dżdżu spadły rzęsiste, ciepłe krople deszczu. — Skarby, prawdziwe skarby dla naszych piaszczystych pól! — cieszyła się 70-letnia babcia Wachelowa, która nie bacząc na podeszły wiek i na bolesne strzykanie w krzyżach całe popołudnie setnie pomagała przy żniwach. Chwacko śmigały kosy jej syna Stanisława i wnuczka 17-letniego Stefka. Synowa wiązała snopy za mężem, a babcia za wnuczkiem.
— Ano niech pada choćby i całą noc i cały dzień — pod chwycił słowa matki — staruszki Stanisław Wachela — Żytku nie zaszkodzi, a innym roślinom pomoże. Niech pada, lżej będzie zrobić podorywkę, a zasiany poplon szybko powschodzi.
Deszcz padał całą noc.
W piątek rano nie tylko Wachela, ale i Władysław Księżak i Antoni Rusicki i Józef Kaczmarek — ba, niemal wszyscy chłopi z gromady Porczyny chwycili za pługi i dalejże podorywać miękkie, dobrze nasycone wilgocią ścierniska.
— Nie ma się co oglądać— tłumaczył mi Wachela — Żyto na pniu mokre, więc póki obeschnie zdążę zaorać tę morgę ścierniska i zasiać na niej łubin z seradelą. Radio ma rację, gazety mają rację: podorywać zaraz i siać zaraz — w wilgoć. Korzyść z tego podwójna: ziemia zyska i bydełko będzie miało wkrótce nową zieloną paszę.
O kilometr dalej spotkaliśmy Józefa Jałkiewicza, należącego do tej samej gromady. W świeżą pościerniskową podorywkę wsiewał z płachty ziarna poplonu.
Ze snopów w stygach wiatr strącał błyszczące krople deszczu. Spoza lekkich chmurek i obłoków raz po raz wyzierało słońce. Tu i ówdzie od ziemi odrywały się wonne opary.
Upowszechnienie wiedzy rolniczej nie poszło w las. Gdzie nie spojrzeć — podorywki i siew poplonów.
Nasz samochód zatrzymuje się tuż przy gromadzie Wola Flaszczyna (gm. Wierzchy, pow. sieradzki) Średniak Stefan Jaszczak na skręcie 3-hektarowego ścierniska zatrzymuje parę raźnych bułanków, zaprzężonych do dwuskibowca. Podchodzą sąsiedzi. Ćmiąc „Sporty" gawędzimy o żniwach.

— Ano według radzieckiego i naszego przysłowia "jeden dzień żniw żywi cały rok", trzeba się spieszyć — mówi Jaszczak — Wczoraj przy pomocy żniwiarki zwaliłem 3 hektary żyta, dziś podoruję ściernisko i wysiewam poplon, w przyszły czwartek puszczam w ruch swoją kieratówkę i młócę. Chcę bowiem jeszcze przed Świętem Wyzwolenia odstawić na punkt skupu co najmniej 50 proc. rocznego planu. Resztę odstawię po całkowitym ukończeniu żniw.
W sąsiednich Górkach Zaziemskich skosili już wszystko żyto Feliks Świetek, Józef i Walenty Ziarnkowie. W piątek po południu wyległa do żniw cała gromada.
Jedziemy dalej. Wszędzie żniwny ruch Kośba — podorywki — sianie poplonów.
W 7 gromadach gm Rossoszyca około 200 ha żyta stoi już w stygach. GOM-owska snopowiązałka po wykonaniu planu zawartych umów w gromadzie Kamionacz została przerzucona do gromady Rossoszyca. Kosi sprawnie, bezpostojowo. Natomiast żniwiarka stała cały tydzień bezczynnie.
— Bo nie było chętnych — wyjaśniono nam w Prezydium GRN.
Chętni znaleźli się dopiero w piątek i nie w Kamionaczu, gdzie stała żniwiarka, lecz w Mogilnie. Pokazali oni gromadzie, że żniwiarka kosi sprawnie i szybko, że w wydajności nie dorówna jej nawet kilku dobrych kosiarzy, uzbrojonych tylko w zwykłe kosy.

A w Prezydium GRN dalej wyjaśniano:
— No cóż, u nas ludzie mają żytka nietęgie. Piaski, piaseczki. To i wolą skosić to co urosło zwykłą kosą niż maszyną.
— A czy również do młocki wolą cepy niż młocarnie?
— Co to, to nie.
— A jak przedstawia się w gminie stan maszyn omłotowych?
— GOM ma jedną młocarnię szerokomłotną, lecz nie wiadomo czy weźmie ona udział w omłotach. W żaden jakoś sposób nie mogą ukończyć jej remontu reperacyjne warsztaty PZGS w Sieradzu. Monitujemy i ciągle bez skutku. Na razie więc będzie młócił swoją motorową młocarnią Antoni Sobczyk z Glinna. No i 24 kieratówki prywatne.
Słabo więc, bardzo słabo przedstawia się mechanizacja prac żniwno-omłotowych w gm. Rossoszyca
Przeglądamy zobowiązania gromad podjęte ku uczczeniu Święta Wyzwolenia:
Chłopi z gromady Włyń do 15 lipca ukończą żniwa, podorywki i sianie poplonów — 6 pozostałych gromad od 18 do 27 lipca

O omłotach ani słówka, o odstawach również.
I nie bez powodu Gminna komisja żniwno-omłotowa nie mogła przecież zachęcać do podejmowania takich zobowiązań skoro nie opracowała harmonogramu omłotów.
Na szosie tuż w pobliżu gromady Kościerzyn (gmina Charłupia Mała) spotkaliśmy pełnomocnika GOM, Mieczysława Sowałę, który transportował żniwiarkę z pola Edmunda Zdunka na pole Stanisława Duczmalewskiego — Duczmalewski skosi swoje żyto dziś przed południem — informował pełnomocnik GOM — a po południu weźmie żniwiarkę mój brat, Ignacy Sowała. I tak przez cały tydzień maszyna będzie przechodziła kolejno z pola na pole.
Nie trudno odgadnąć: działa tu plan, organizacja.
W PGR Kobierzycko miał się odbyć pokaz jak najlepszego i jak najwydajniejszego wykorzystania maszyn rolniczych przy żniwach, podorywkach i omłotach. Niestety, ponieważ całonocny deszcz zmoczył zboża, pokaz nie wypadł tak jak się spodziewali organizatorzy.

Dyrektorzy i starsi agronomowie Zespołów PGR z Okręgu Łódź, obecni na pokazie, w rozmowach między sobą słusznie podkreślali:
— Inicjatywa owszem bardzo pożyteczna Wszyscy odczuwamy brak rąk do pracy, a więc racjonalizatorstwo i mechanizację trzeba szerzej zaprowadzać w naszych gospodarstwach rolnych. Lecz pokaz powinien był się odbyć co najmniej dwa tygodnie wcześniej. Wówczas można by było coś z tego zastosować i w naszych zespołach.
Według informacji otrzymanych od starszych agronomów, koszenie żyta ukończyły już PGR Garnek, Wolnica, Leśmierz, Pruszków, Wysieradz, Grabno, Talar, Piaskowice.
W przyszłym tygodniu rozpoczynają młockę żyta selekcyjnego, przeznaczonego na jesienny zasiew. PGR Masłowice, Chełmo, Wola Wydrzyna i Garnek.
Kampania żniwno-omłotowa przybiera z każdym dniem coraz większe rozmiary. Niemal już wszystkie spółdzielnie produkcyjne znajdują się w pełnej akcji. Pod kosami traktorowych snopowiązałek kładą się na ściernikach coraz to liczniejsze hektary dorodnego żyta. Stopniowo nadchodzi kolej na łany pszenicy, jęczmienia i owsa.

Znojne dni żniw pachną chlebem.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza