-->

środa, 29 maja 2013

Piaski

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.

Piaski, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzyków, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 33, odległość od miasta obwodowego 3.


Słownik Geograficzny:  
Piaski,  os., pow. wieluński, gm. Konopnica, par. Rychłocice, odl. od Wielunia 27 w., 1 dm., 15 mieszk.

Spis 1925:
Piaski, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 55. Ludność ogółem: 343. Mężczyzn 179, kobiet 164. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 339, mojżeszowego 4. Podało narodowość: polską 339, żydowską 4. 

Wikipedia:
Piaski-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Konopnica. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 13

List gończy.
Sąd pokoju w Szczercowie, pow. Piotrkowskiego, poszukuje Józefa Bielskiego, lat 22, syna Tomasza i Franciszki, wyrobnika, stałego mieszkańca m. Łodzi, ostatnio zamieszkałego we w. Piaski Kamyckie, gm. Dąbrowy Rusieckie, wyrokiem sądu z d. 26 listopada 1917 r. za kradzież świń Stanisławowi i Józefie małż. Figasom z Głuchowa skazanego na cztery miesiące więzienia, który zbiegł w nocy z d. 1 na 2 grudnia 1917 r. z miejscowego aresztu.
Osoby, którym wiadome jest miejsce pobytu Bielskiego, winny wskazać je najbliższej władzy lub też tut. sądowi do akt sprawy K. 264/17.
Sędzia pokoju:
J. Kolasiński.
Sekretarz sądu:
(podpis nieczytelny).

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 13

List gończy.
Sąd pokoju w Szczercowie, pow. Piotrkowskiego, poszukuje Józefa Stolarka, ostatnio zamieszkałego w Piaskach, gm. Dąbrowy Rusieckie i Józefa Mrówkę, rzekomo zamieszkałego we wsi i gminie Nowa Wieś, oskarżonych z art. 581 K. K.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanych są nieznane.
Osoby, którym wiadome są miejsca pobytu Stolarka i Mrówki, winny donieść o tem najbliższej władzy lub też tut. sądowi do akt sprawy K. 49/18.
Sędzia pokoju:
J. Kolasiński.
Sekretarz sądu:
(podpis nieczytelny).

Z Otchłani Wieków 1931 nr 1

Przegląd ostatnich odkryć i wykopalisk, dokonanych z ramienia Państw. Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
(...)Poza tem znalazłem jeszcze dwa cment. "łużyckie" na terenie wsi Piaski Kamyckie i Zabłocia. (...)

Rozwój 1931 nr 228

Rodzinna sielanka
Okrwawiony trup wynikiem sąsiedzkich porachunków
We wsi Piaski Kamyczki, gminy Dąbrowa Rusiecka powiatu łaskiego zamieszkiwali w sąsiedztwie Igancy i Kazimierz Kozłowscy, oraz siostra ich Aniela, która wraz z mężem swym Stanisławem Pawelskim zamieszkiwali obok.
Między szwagrami nie było zgody, a nienawiść wynikała z racji utrzymania matki 60-letniej Marji Kozłowskiej, która zamieszkiwała u Pawelskich, jednakże w obowiązku pomogać mieli w jej utrzymaniu obaj Kozłowscy. Z tego powodu wynikały sprzeczki i bójki, gdyż Kozłowscy niezbyt chętnie dawali należne wiktuały alimenty matce, uważając że korzystają z nich Pawelscy, do których czuli dziwną animozję.
W początkach kwietnia Kozłowscy w czasie bójki pobili dotkliwie Stanisława Pawelskiego. Ten nie mogąc im podołać fizycznie wezwał do pomocy brata swego Władysława i wieczorem dnia 22 kwietnia rb. oczekiwał nieznajomy w krzakach przydrożnych na powracających z pracy Kozłowskich. Gdy zbliżył się Kazimierz Kozłowski Władysław Pawelski uzbrojony w rewolwer oddał kilka strzałów do niego kładąc go trupem na miejscu, Ignacy począł uciekać jednakże i w jego kierunku Paweski oddał szereg strzałów które na szczęście chybiły. Trupa znaleziono w kilka godzin później. Policja przeprowadziła dochodzenie aresztowała obu Pawelskich i osadziła ich w więzieniu. Wczoraj zasiedli oni na ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym, który sprawę rozpoznawał pod przewodnictwem sędziego Halickiego. Oskarżenie wnosił prok. Suski obronę zaś ad. Wyźnikiewicz.
Obaj oskarżeni do winy się nie przyznali jednak zbadani świadkowie stwierdzili, całkowicie że oni byli sprawcami zabójstwa. Sąd po naradzie wydał wyrok mocą którego 24-l. Władysław Paweski i 26 letni Stanisław zostali skazani po 3 lata więzienia.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
14. Kolonja Piaski, obejmującą kolonję Piaski.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

 Orędownik 1937 nr. 170

Pożar. W nocy na 24 bm. we wsi Piaski gm. Dąbrowa-Rusiecka na szkodę Antoniego Piaseckiego spłonęła doszczętnie zagroda gospodarska. Straty wynoszą około 2000 złotych. W celu ustalenia przyczyny pożaru, dochodzenie prowadzi policja w Ruscu.

 Orędownik 1938 nr. 135

Pożar. W nocy na 10 bm. we wsi Piaski, gm. Dąbrowa-Rusiecka z nieustalonych dotąd przyczyn w zagrodzie Antoniego Sawickiego wybuchł pożar. Spłonęła cała zagroda, straty wynoszą około 3000 zł.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza