-->

piątek, 3 maja 2013

Piaski

Słownik Geograficzny:  
Piaski, kol., pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza 27 w., ma 13 dm., 65 mk.

Spis 1925:
Piaski, wś, pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 147. Mężczyzn 67, kobiet 80. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 147. Podało narodowość: polską 147.

Wikipedia:
Piaski-wieś sołecka w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W skład tego sołectwa wchodzi wieś Wola Przatowska. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.

UWIADOMIENIE.
Nizey podpisany Uwiadomia P. S. Publiczność iż dnia 30. Listopada r. b. odbity został Złodziejowi Koń Lat cztery pokazuiący, buło gniady, Ogony grzywa czarna, Złodziey który go od kraść zamyślał zchwytanym został, w Indagacyi wyznał, iż ten Koń przez Szlachcica za Warszawą Cebularzowi wyprzęrzony został, Nazwiska niepamięta tegoż, Onemuż zaś od tegoż Szlachcica wdługa 7miu Talarów dany, i gdzieby mieszkał niewie, tyle tylko dodał iż w Karczmie Piaski zwaney pod Szadkiem od tegoż Szlachcica tegoż Konia dostał, na którym w ciąż około 10 mil na Jarmark Grabowski przybiegł. Przeto Dominium Uprasza gdyby się Właściciel znalazł, o proste zgłoszenie z doskonałym Świadectwem za którym Koń wydanym będzie z Wynadgrodzeniem Kosztów.
w Skrzynkach za Grabowem dnia 7. Grudnia 1810 Roku.
Wawrzyniec Wiewiorowski,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1825 nr 507

Sąd Policyi Prostéy Powiatu Szadkowskiego
Wzywa wszelkie władze tak cywilne iako i Woyskowe, nad bezpieczeństwem publiczném czuwaiące, ażeby Starozakon: Fabicha Jachimowicza vel Grynszpan, z Kolonii Piasków przy podziale mięsa z ukradzionego wołu dnia 22 b. m. i r. razem z wspólnikiem swoim z imienia ani nazwiska niewiadomym zbiegłego, według poniżéy umieszczonego rysopisu, ściśle śledzić, a wyśledzonego, Sądowi tuteyszemu pod strażą odstawić raczyły. Fabich Jachimowicz v. Grynszpan, ma lat 34. rodem z wsi Kałowa, twarzy pociągłéy, nosa miernego, włosów czarnych, wzrostu miernego, oczu niebieskich, przemieszkiwał w wsi Zelgoszczy, w Obwodzie Rawskim, i służył za gorzelanego. Z powodu zgubienia xiążeczki legitymacyinéy, może bydź łatwo rozpoznanym i uiętym. w Szadku dnia 28. Października 1825. roku.
Podsędek Hałaczkiewicz. — Z. Podpisa: J. Roiek.  

Dziennik Powszechny 1832 nr 173

Sąd Policyi Prostey powiatu Szadkowskiego. Wzywa wszelkie władze, aby Karolinę Malinowską o kradzież 39 duk. obwinioną, ostatecznie w austeryi na Piaskach pod Szadkiem zamieszkałą, z aresztu detencyynego miasta Zduńskiey Woli w tych dniach zbiegłą, uięły i Sądowi tuteyszemu pod ścisłą strażą dostawiły. Wspomniona Malinowska miała około lat 40, Religii Katolickiey, wzrostu niskiego, tuszy chuderlawey, włosów czarnych, oczów ciemnych, twarzy okrągłey, nosa średniego, była ubrana w koszulę płócienną lnianą, sukienkę płócienkową w paski czerwone, i drugą na wierzchu perkalikową w kwiatki lilia, pończochy wełniane czarne, i półciżemki skórzane. w Szadku dnia 7 Lutego 1832 r. Hałaczkiewicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 59

(N. D. 829) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
W dniu 17 (29) Grudnia r. z. przejeżdżającemu kupcowi żydowi, niewiadomemu z nazwiska i miejsca pobytu, popasującemu w karczmie na Piaskach pod miastem Szadek, Szczepan Dobrowolski lat 15, wieku liczący, w tutejszym domu badań obecnie zatrzymany w usługach tamecznego karczmarza Kwirzyńskiego zostający, jak sam wyznał, skradł z bryczki płócienka w kratki czerwone, niebieskie i białe łokci 29, bez ćwierci, plombą miasta Łodzi opatrzonego. Wzywa więc prawego posiadacza onego płócienka, aby się po odbiór takowego i ustanowienia istoty uczynku, do Sądu naszego lub najbliższego miejsca zamieszkania swego, zdowodami własność płócienka usprawiedliwiającemi, wprzeciągu dni 30, zgłosił, gdyż po upływie czasu określonego, płócienko na Skarb Królestwa zasądzone zostanie.
w Piotrkowie d. 8 (20) Lutego 1851 r.
Sędzia Prezydujący, Bóbr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 162

(Ν. D. 3248) Sąd Pokoju Okręgu Szadkowskiego. Wydział Hypoteczny.
Z powodu żądanej nowej regulacyi.
1. Wiatraka z cwiercią huby gruntu i domem w miejscu Piaski zwanym w obrębie wsi Wólki Przatowskiej położonych, własnością Bogumiła i Karoliny małżonków Szultz będących.
(…) Zawiadamia interessentów iż pierwsza od będzie się w dniu 13 (25), druga w dniu 14 (26) (…) Października r. b. 1852.
Niezgłaszający się interessenci ulegną prekluzyi art. 154i 160 prawa hypotecznego z r. 1818 przepisanej.
Gdyby w terminie do regulacyi niestawił się właściciel nieruchomości skazany zostanie na żądanie interessentów na karę od rs. 1 k. 50 do rs. 7 k. 50.
Decyzye jakie w tym przedmiocie zapadną dnia 18 (30) Października r. b. 1852 ogłoszonemi będą.
Szadek dnia 5 (17) Lipca 1852 r.
Podsędek J. Sztandynger.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
7. Piaski, obejmującą: wieś Piaski, osadę młyńską Piaski, wieś Wola Przatowska, folwark Wola Przatowska, kolonję Wola Przatowska A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza