-->

środa, 8 maja 2013

Otoczek

Taryfa Podymnego 1775 r.
Otok mnieyszy, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Otoczek, parafia zadzim, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Dąbski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Otoczek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Zadzim, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 66, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Otoczek  por. Otok.

Otoczek 1839 r.


1992 r.


Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1580Osiemnastego dnia czerwca Wit syn Szlachetnego Marcina Othockiego z Małego Otoka i Jadwigi ochrzczony przez Błażeja z Brodni wikarego w Zadzimiu. Rodzice chrzestni Jerzy Sorno pleban, asystowali Albert scholastyk Zadzimia i Katarzyna ?orkowna z Othoka.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1605

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia niedziela 4 po Epifanii dnia 30 stycznia, była przeze mnie Sebastiana Schadeko ? parafialnego kościola św. Małgorzaty w Zadzimiu, ochrzczona córka Jana Swiastowskiego i Elżbiety, Szlachetnych małżonków ze wsi Swiasty, urodzona 28 stycznia, której było nadane imię Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetna panna Hanna Otocka córka Szlachetnego Marcina Otockiego z Małego Otoczka i Szlachetny Kacper Piotraszowski z Woli Flaszynej.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1612

Roku, jak wyżej, dnia zaś 2 lipca była przez Alberta Pichowskiego wikarego kościoła św. Małgorztay w Zadzimiu, ochrzczona córka Szlachetnego Mikołaja Wolskiego Flaszki z Woli Flaszczynej i Anny, małżonków, urodzona tego samego dnia, której było nadane imię Jadwiga. Rodzice chrzestni Szlachetny Jan Zwiastowski ze Zwiast i Szlachetna Jadwiga Otocka córka Szlachetnego Marcina Otockiego z Małego Otoka.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1647

Otoczek
Roku, jak wyżej, dnia zaś 3 listopada. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone 30 października dziecko Szlachetnego Stanisława Otockiego z Otoczka i Jadwigi Dolińskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Andrzej. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Piotr Doliński, obecnie dzierżawca z Otoka i Urodzona panna Dorota Zaleska córka Jaśnie Wielmożnego Pana Aleksandra z Otoka Zaleskiego referendarza koronnego.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1735

11 wrzesień
Otoczek
Tego samego dnia. Ja ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mateusz, syna Urodzonych Jana i Marianny Bogdańskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Stefan Wężyk posesor z Ralewic i panna Słotwińska dwórka Wielmożnych Państwa ? z Zadzimia.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1737

Maj Otoczek
Tego samego dnia 9-go. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę pracowitych, prawowitych małżonków Jana i Marianny Bogdańskich z Otoczka. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Anna Jarochowska i Franciszek Jarochowski z Zadzimia.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1741

Maj
Otoczek
21 Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Celestyn, syna Urodzonych Państwa Franciszka i Heleny Spinków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Chleboski ze swoją małzonką Anną z Górek.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1743

Kwiecień
Otoczek
17 Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Wojciecha i Marianny Bogdańskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Paprocki i Marianna Głogowska.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1744

Otoczek
Dnia 18 lutego. Ja, Franciszek Witkowski prepozyt zadzimski, ochrzciłem imieniem Walenty, syna Urodznych Jana Bogdańskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Łempicki i Urodzona Marianna Głogowska.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1745

Otoczek
Dnia 11 czerwca. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Walentego Baranieckiego z Wiktorią Sadowską w obecności świadków Urodzonego Józefa Chlebowskiego, Józefa Głogowskiego i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1749

Otocze[k]
Dnia 5 lutego, Ja, Franciszek Witkowski prepozyt zadzimski, pominąwszy zapowiedzi na mocy indultu Najwielebniejszego oficjała uniejowskiego, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Aleksandra Spinka z Agnieszką Chlebowską w obecności świadków Urodzonego Klichowskiego, Gołembowskiego i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1751

Otoczek
Dnia 22 lutego, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Wojciecha Rożyckiego z Anną Górecką w obecności świadków Urodzonego Wojciecha Chlebowskiego, Stanisława Zdzenickiego i innych świadków.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1755

Otoczek
Roku Pańskiego 1755, dnia 2 marca. Ten sam, jak wyżej, pochowałem Urodzonego Anzelma Rudnickiego, posesora części Otoczka, opatrzonego wszystkimi sakramentami.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1756

Otoczek
Dnia 1-go marca. Ten sam, jak wyżej, pochowałem na cmentarzu dziecko imieniem Antonina Urodzonych Stanisława i Magdaleny Miniszewskich. Roku, jak wyżej.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1759

Otoczek
Dnia 10 września została pochowana Urodzona Barbara Miniszewska opatrzona wszystkimi sakramentami.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1761

Otoczek
Dnia 20 maja Urodzona Barbara Rudnicka skromna, rozgrzeszona, wyspowiadana na Wielkanoc, pochowana na cmentarzu.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1765

Otoczek.
Dnia 25 lutego pochowany Urodzony Stanisław Miniszewski, biedak, opatrzony wszystkimi sakramentami i ostatnim błogosławieństwem.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1772

Otoczek 26 marca
Ja, jak wyżej, pochowałem Urodzoną Mariannę z Ruckich Bohdańską lat 50 plus minus, opatrzoną wszystkimi sakramentami, na cmentarzu po lewej stronie ołtarza.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1772

Otoczek 26 kwietnia
Ja, jak wyżej, pochowałem Urodzonego Mateusza Bohdańskiego lat 33 plus minus, opatrzonego wszystkimi sakramentami lecz bez świadków, na cmentarzu po lewej stronie wielkiego ołtarza z prawego boku małżonki.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1773

Otoczek
Urodzony Pan Franciszek Głuszkowski lat 53 plus minus, zmarł opatrzony sakramentami. Pochowany na cmentarzu przy dużym ołtarzu w południowej stronie.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.

Sekcja II.
26. Wierzycieli hipotecznych dóbr OTOK i OTOCZEK, powiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) Zofję Marję Pułaską, 2) Towarzystwo Przemysłowe Leśmierz S, A.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza