-->

wtorek, 28 maja 2013

Osowa

Zajączkowski:
Osowa-Z-pow. sieradzki 1) 1386 T. Sir. I f. 3, 8: Osowa, Ossowo - Derslaus de O., Stanislaus de O. 2) 1391 T. Sir. I f. 23, 24; Hube, Zbiór Sier. 32, 38: Ossowa - Michael de O., Derslaus de O., Wlodzimirus de O., Wlodko de O. 3) 1393 PKŁ I, 2957; T. Sir. I f. 52: Osowa, Ossoua -. Dzirzek Miroscouicz de O., Wlodco de O. 4) 1394 T. Sir. I f. 56: Ossoua - Wlodco et Stanislaus de O. 5) XVI w. Ł. I, 438: Osszowa - villa deserta, par. Kamionacz, dek. warcki, arch. uniejowski. 6) 1496 P. 172: Osszowa - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 181: Ossowa - wł. szl., jw. 1553-1576 P. 221: Ossowa – jw. 
Uwagi: SG nie podaje. Postać nazwy przyjęta za Koz. (I, 318).

Czajkowski 1783-84 r.
Ossowa, parafia kamionacz, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Suchecki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Osowa, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Kamionacz, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 76, odległość od miasta obwodowego 4 1/2.

Mapa Kwatermistrzowska

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 96

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza,, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Marcelim Zawadzie, właśc. 5 dz. i 623 sąż. gruntu z maj. Osowa*, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hip. w Kaliszu, na d. 12 czerwca 1922 r.

* Osowa gm. Warta czy raczej Osowiec gm. Błaszki? Przypis autora bloga.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 54

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Szymonie Stasiaku, właśc. 11 m. 23 pr. z maj. Ossowa, pow. sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 16 stycznia 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza